Jan Amos Komenský

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:10 | 2 komentářů | Přečteno: 3448 krát

JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 - 1670)
Český teolog, filozof, spisovatel, pedagog a poslední biskup Jednoty bratrské.
Život a nejvýznamější spisy
Narozen na Uherskobrodsku, přesné určení místa je dosud předmětem komeniologického bádání.
Po studiích na bratrské škole v Přerově a německých evangelických školách byl r. 1616 vysvěcen na kněze. R. 1618 se ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku, kde ho také zastihla porážka českého stavovského povstání.

čti více

Intimníček

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:09 | 0 komentářů | Přečteno: 2255 krát

Intimníček, aneb přepadla mě puberta
Pomocník do hodin OV+RV popřípadě společenskovědních oborů na SŚ

Autorka . Šárka Junková
Název knihy: Intimníček, aneb přepadla mě puberta.
Vydavatel Víkend, Praha.

Jedná se o knihu -neknihu, jak říká sama autorka. Také říká, že by chtěla, aby se kniha stala deníčkem, rádcem, zápisníčkem a přítelem každé dívky klidně už od dvanácti let.

čti více

Inteligence

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:08 | 0 komentářů | Přečteno: 1580 krát

Schopnosti
= soubory zkušeností, znalostí a vědomostí i dovedností je uplatnit v průběhu činnosti.
= vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti.
– nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh. Jedna vloha může být základem několika schopností. Naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách.

čti více

Imanuelité

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:07 | 0 komentářů | Přečteno: 2346 krát

V souvislosti se zájmem sdělovacích prostředků se jedná o pravděpodobně nejznámější a čistě tuzemskou sektu. I když má obdobný název jako mezinárodní "Hnutí Grálu", které v České republice taktéž aktivně vystupuje, je zakladatelem české skupiny Jan Dietrich Dvorský a jeho družka Lucie Dvorská (shoda příjmení je v tomto případě opravdu náhodná). Kvůli rozlišení těchto dvou skupin s obdobným názvem se pro označení Dvorského skupiny užívá názvu "Imanuelité".

čti více

Chomutov

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:06 | 1 komentářů | Přečteno: 1931 krát

Chomutov je centrem hornictví a těžkého průmyslu - válcoven a železáren, ale i potravinářského průmyslu a v jeho nejbližším okolí jsou čtyři velké elektrárny. Přes překotný rozvoj od poloviny 19. století si město zachovalo historické jádro a tak se i dnes můžeme pochlubit řadou architektonických památek. Nejvýznamnější a také nejstarší je gotický kostel sv. Kateřiny ze 13. století, zabudovaný do komplexu bývalého zámku, nynější historické radnice. Je součástí památkové zóny, vyhlášené v roce 1992.

čti více

Historie odívání

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:05 | 1 komentářů | Přečteno: 2012 krát

PRAVĚK
O tom jak se lidé oblékali podávají důkaz výtvarné památky(nástěnné jeskyní malby).Primitivní oděv byl z dostupných materiálů např.:kůže , kožešina a listy z rostlin.Tyto oděvy spojovali například:střívka , šlachy , trávy a lýko.Obleky šili pomocí kostěných jehel.Oděvy měli jednoduché ozdoby.

čti více

Gustav Husák

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1392 krát

čti více

Gotika

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:03 | 0 komentářů | Přečteno: 1466 krát

Umění středověku, jediný sloh, který nevychází z antických vzorů. (V Čechách polovina 13. – konec 15. století.)

Křesťanství tvořilo i nadále duchovní základ celé středověké kultury, ale pojetí různých otázek se postupně měnilo. Každodenní starost o spásu vlastní duše provázela středověkého člověka celým životem.

čti více

Barokní architektura v Praze

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:03 | 0 komentářů | Přečteno: 1261 krát

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie. Sochařství a malířství charakterizují virtuózní dekorativní kompozice zdůrazňující vzrušení a pohyb. Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie, následovalo Německo, Rakousko, Francie a Nizozemí. České baroko je především historicky podmíněný projev českého prostředí.

čti více

Zlato

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:01 | 1 komentářů | Přečteno: 4051 krát

Latinský název zlata je aurum , jeho značka je Au. Protonové číslo je 79, a jeho relativní atomová hmotnost je 196,96655. Přibližná elektronegativita 2,54. Teplota tání zlata je 1064,18ºC a teplotu varu 2856ºC. Je to prvek I.B skupiny. Ve sloučeninách se používá oxidační číslo I a III, hustota ryzího zlata je 19,32g*cm³.

čti více

38

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !