Májovci

Autor: Marta | 5.2.2012 16:59 | 3 komentářů | Přečteno: 9460 krát

 

Po revolučním roce 1848, do kterého byly vkládány velké naděje, byl český národní i kulturní život naopak velmi ochromen. Policejní persekuce Bachova absolutistického režimu stíhala každý svobodný projev a jakýkoliv pokus o politické, vlastenecké či literární zviditelnění. A tak se zdálo, že v polovině 50. Let se v literatuře nedělo téměř nic pozoruhodného a převládal klid a nečinnost stejně jako v celém veřejném životě. V této době pozornost vzbuzovala snad jen Erbenova Kytice a prózy Boženy Němcové. Starší literáti buď zemřeli (Tyl, Havlíček) nebo se stáhli do ústraní. Stanovisko ustrašené loajality a pasivního vyčkávání bylo vlastní autorům druhořadého významu. Toto stanovisko vyplývalo ze samého třídního rozdělení tehdejší české buržoazie, které měla silně maloměšťácký charakter. Na rozdíl od buržoazie se stupňoval význam národně a demokraticky uvědomělé inteligence, zejména sílící vrstvy českých vzdělanců. Hlavním cílem bylo prolomit klid a nečinnost. V této době se zformovala skupina mladých spisovatelů vedena literátem Josefem Václavem Fričem.  Pro Friče a jeho stoupence bylo obtížné publikovat svá díla, a proto se okruh spisovatelů kolem něj rozpadl.V této době přichází na scénu výrazná skupina několika českých básníků a prozaiků seskupená kolem Vítězslava Hálka a Jana Nerudy nazývána májovci, podle literárního almanachu Máj, vydávaného od roku 1838. Almanach Máj je literární sborník sestavený představiteli této generace mladé inteligence.Tato generace byla označována také jako májová škola. Spojovala je touha bojovat literaturou o ideály lidské a národní svobody. Jejich hlavním cílem bylo zdůraznit skutečnost, že Čechy mají mnoho společného s Evropou jak v oblasti sociální tak i politické a že mají společné cíle a ideály. Hledali v literární minulosti spřízněné autory, kteří by jim pomáhali těchto ideálů dosáhnout. Pro nás není nezajímavé, že v této době byly prostředky pomáhající v tvorbě těchto mladých lidí drogy a alkohol. Jejich hlavní inspirací byl však Mácha a jeho Máj. Podle něj byli označováni za májovou školu. Máchovo dílo jim usnadňovalo nalézt výraz pro vyjádření nesouladu mezi ideály revoluce a mezi skutečností, jež přišla po její porážce.  Krom Máchy se však obraceli s obdivem k tvorbě Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, kteří uměli vytvořit v literatuře konkrétní obraz národního života a básnicky vyjádřit základní vlastnosti českého člověka. Vedle nich to byl také Karel Havlíček se svojí útočnou satirou a neobyčejným realismem.  Ale především dávali přednost současnosti před historismem. Věnovali se veřejnému životu, který se snažili oživit. A tak roku 1861 vzniká pěvecký spolek Hlahol, o rok později sportovní občanské sdružení Sokol a od roku 1863 funguje Umělecká beseda, což je spolek sdružující české umělce v literárním, hudebním a výtvarném oboru. Duší Umělecké besedy byl Vítězslav Hálek. V tomto spolku se pořádaly diskusní a společenské večery a roku 1864 se zasloužili o shakespearovské slavnosti v Novoměstském divadle. Dalším divadlem, které ovlivnila činnost májovců bylo Prozatímní divadlo s původními hrami V. Hálka a divadelními recenzemi J. Nerudy.

Vítězslav Hálek

Mluvčím generace májovců byl Vítězslav Hálek, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní české poezie. Jeho básně jsou velmi optimistické, romantické, láska je v jeho dílech považována za nejvyšší hodnotu lidského života. Mezi jeho díla patří například soubor básní Večerní píseň, který byl i zhudebněn. Ve své tvorbě se inspiroval  Puškinem a hlavně samozřejmě Máchou. Hálek byl i úspěšný žurnalista, fejetonista, cestopisec a dramatik. Jeho hrou Král Vukašín bylo roku 1862 otevřeno Prozatímní divadlo.

Jan Neruda

Dalším umělcem z této generace je Jan Neruda. Neruda je zřejmě nejvýznamnější osobností této generace, je jedním z iniciátorů vydání almanachu Máj a je taktéž považován za zakladatele moderní české poezie. Jeho tvorba zaujímá velmi důležité místo ve vývoji české poezie 2. Poloviny 19. Století. Na rozdíl od Hálka jsou jeho díla plná pesimismu. Využívá svou velmi bohatou slovní zásobu, často zpřehazuje slovosled a zdůrazňuje děj opakováním výrazů. Díky jeho pesimismu byla jeho díla uznána až zhruba 20 let po jeho smrti. Optimističtější básnická sbírka, ve které nachází Neruda novou chuť do života, je sbírka Písně kosmické. Neruda také v této sbírce reaguje na rozvoj vědy a techniky a rychle postupující industrializace. Za vrchol jeho prozaické tvorby jsou považovány Povídky malostranské. Je to soubor třinácti povídek, které jsou založeny na pozorování a vlastních zážitcích Nerudy, žijícího na Malé Straně.

Karolína Světlá

Jednou z mála žen, která patří do této generace, je Karolína Světlá. Její prioritou byla prozaická tvorba, které se odehrává hlavně v místě bydliště jejího muže, v Podještědí. Tam slyšela zajímavé příběhy, které pak zpracovala do svých povídek. Hlavní postavy jsou většinou ženy, které jsou ochotny obětovat své štěstí pro štěstí jiných. Mezi nejznámější povídky patří Hubička, která se stala podkladem pro libreto ke stejnojmenné Smetanově opeře. Mezi další povídky patří třeba Černý Petříček nebo Námluvy. Světlá byla členkou několika emancipačních spolků a působila i v novinách, kde jejím hlavním tématem bylo postavení žen ve společnosti.

Jakub Arbes

Jako dalšího bych ráda trochu představila významného beletristu Jakuba Arbese. Ten sympatizoval s májovci, zastával stejné názory, ale nepatřil mezi ně. Mezi jeho vzory patřil Jan Neruda a Karel Hynek Mácha. Mezi jeho první úspěchy patří rozluštění Intimního deníku Máchy. Náměty jeho děl směřují do soudobé Prahy, kde žil po celý svůj život. Je zakladatelem romaneta. Literárního žánru, jehož podstatou je dramatický děj směřující k výrazné pointě. Jeho příběhy mají fantastickou zápletku, která je nakonec vyřešena zcela racionálně. Poprvé bylo jako romaneto označeno dílo Svaté Xaverius. V dalším romanetu, v Newtonově mozku, je zdůrazněno fantastično, ve kterém hlavní hrdina putuje do minulosti.

Rudolf Mayer

Další z májovců je Rudolf Mayer, který zemřel předčasně ve 27 letech a za svůj život nevydal žádnou básnickou sbírku, posmrtně ji vydal jeho přítel. Sbírka vyšla roku 1851 pod názvem Pod vlast a svobodu.

Václav Šolc

Václav Šolc také bohužel zemřel velmi mladý. Jeho tvorba je označována jako přechod od májovců k ruchovcům. Jeho básně se zabývají národní tématikou.

Adolf Heyduk

Básně Adolfa Heyduka nejsou moc známa, vydal však kolem 60 básnických sbírek. Jeho díla se zabývají hlavně přírodní, či rodinnou tématikou.

Hodnocení: 2.2/5 (130 hlasů)

Komentáře (3)

Napsal: | 13.12.2022 13:26 | Odpovědět

Купить Мефедрон в Москве? САЙТ - WWW.KLAD.TODAY Мефедрон Купить. САЙТ - WWW.KLAD.TODAY ССЫЛКА НА САЙТ - https://klad.today/ ССЫЛКА НА САЙТ - https://klad.today/ ССЫЛКА НА САЙТ - https://klad.today/ ССЫЛКА НА САЙТ - https://klad.today/ ССЫЛКА НА САЙТ - https://klad.today/ Купить Мефедрон в Москве, Сколько стоит Мефедрон в Москве, Как купить Мефедрон в Москве, Где купить Мефедрон в Москве, Купить Мефедрон в Москве, Сколько стоит КУРЕВО Мефедрон в Москве, Купить КУРЕВО Мефедрон в Москве, Цена на КУРЕВО Мефедрон в Москве, Купить героин в Москве, Купить экстази в Москве, Купить шишки в Москве, Купить гашиш в Москве, Купить мефедрон в Москве, Купить экстази в Москве, Купить МДМА в Москве, Купить лсд в Москве, Купить фен в Москве, Купить скорость альфа в Москве, Купить гидропонику в Москве, Купить метамфетамин в Москве, Купить эйфоретики в Москве, Купить закладки в Москве, Купить МЕФЕДРОН закладкой в Москве

Napsal: | 5.2.2022 18:04 | Odpovědět

база ссылок хрумера Вы занимаетесь продвижением сайтов? Тогда вам к нам. У нас вы можете выбрать любую нужную для вашей работы базу для прогонов Xrumer и GSA, allsubmitter по разной ценовой категории.как создать базу для хрумера Xrumer и GSA, allsubmitter Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал как можно больше посетителей, то нужно, чтоб он был не только полезным и удобным, но и хорошо оптимизированным для поисковиков. Это потребует немало усилий и затрат, однако если хотите здорово ускорить процесс и ощутимо поднять сайт в результате выдачи, то можно использовать прогон сайта хрумером. Таким образом Вы можете не только быстрей получить желаемый результат, но и даже сэкономить время и деньги. Хрумер — это софт для массовой рассылки комментариев на различные блоги, сайты, доски объявлений и даже социальные сети. Прогон по форумам происходит автоматически, ведь алгоритмы программы способны самостоятельно регистрировать аккаунты на сайтах, обходить капчи и любую другую защиту от автоматических регистраций и публикаций. Данный программный продукт развивается уже много лет и может работать с разнообразными CMS. Что же произойдет, если заказать прогон хрумером? Все дело в том, что поисковики постоянно проводят анализ ссылочной массы и сайты, на которые существует больше ссылок, находятся выше в выдаче. Прогон сайта хрумером по форумам увеличивает ссылочную массу вашего ресурса, публикуя повсюду рекламные комментарии. Поисковики считают их реальными упоминаниями, индексируют их и выводят в топ выдачи по нужным запросам, и впоследствии на эти результаты поиска приходят реальные пользователи. Данный метод крайне эффективен, однако в продвижении не стоит переусердствовать, иначе можно получить обратный эффект - поисковики могут вовсе удалить сайт из выдачи или значительно понизить его. Именно поэтому важно понимать сколько нужно ссылок, размещать их по определенным правилам и сделать прогон сайта, используя относительно безопасные методы. Мы в этом деле обладаем большим опытом и всегда готовы помочь нашим клиентам. Еще никогда не было так просто заказать прогон хрумером у профессионалов и получить действительно ощутимый результат в виде повышения трафика и реально заинтересованных пользователей. Все подробности можно узнать на данной странице и воспользоваться нашими услугами по прогону хрумером. RHzs43hgndIpuiSy

Napsal: | 7.10.2021 19:38 | Odpovědět

Adobe Illustrator CC 2018. 22.0.0.244 Crackd Serial Key <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/51/f6/e2/f6/1f/edricmark144.html>Telecharger Man Sayarbah Al Million Jeux Arabe</a>usb huawei ets3023 modem driver <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/15/3a/27/b0/Civ-3-Cheat-Engine.html>thingiverse.com</a> MAXtoC4D v4.01 Win <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/b9/71/a5/dc/64/Destroy-Windows-10-Spying-2222.html>thingiverse</a> Baixar Livro De Obstetricia Zugaib <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/91/70/8b/06/81/driver_pack_autorun_v4_mediafire.html>thingiverse</a> innocence of muslims movie full hindi version of death <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/df/b2/80/d6/35/free_autodata_in_greek.html>Download</a> video hot ayu azhari di film without mercy.rar <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/be/50/54/16/86/jamegeorg953.html>https://cdn.thingiverse.com/assets/51/f6/e2/f6/1f/edricmark144.html</a> limiTixTeecy <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/51/8e/51/ef/84/maritwen40.html>thingiverse.com</a> HD Online Player (download Smurfs - The Lost Village () <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/49/8a/a1/67/bf/Befikre_2_hd_full_movie_download.html>Download</a>Fast Five 2011 1080p BluRay X264 Dual Audio English Hindi 15 <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/0d/e9/bf/80/72/geakaar239.html>https://cdn.thingiverse.com/assets/51/f6/e2/f6/1f/edricmark144.html</a> Goniintifs <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/5e/41/a5/c2/9d/navhamfo166.html>https://cdn.thingiverse.com/assets/51/f6/e2/f6/1f/edricmark144.html</a>

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !