Kytovci

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:15 | 0 komentářů | Přečteno: 1759 krát

První rozsáhlejší znalosti o hlasových projevech kytovců se zrodily v průběhu druhé světové války k akustickému zjišťování nepřátelských ponorek. V této době bylo také poprvé zjištěno, že kytovci slyší, anebo alespoň nějak vnímají zvukové vlny v oblasti ultrazvuku. Schopnost echolokace byla u kytovců poprvé dokázána v roce 1953 americkými badateli Williamem Schevillem a jeho ženou Barbarou Lawrenceovou.

čti více

Květ rostliny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:14 | 0 komentářů | Přečteno: 3307 krát

Mnoho druhů krytosemenných rostlin vytváří velmi nápadné květy. Proč? Je to soubor reprodukčních orgánů, které slouží rostlině k pohlavnímu rozmnožování. Vznikají větší nebo menší přeměnou listů, přisedajících na zkrácený stonek.

Mnoho druhů rostlin krytosemenných vytváří květy barevné, různě tvarované, případně vydávající vůni. Řada druhů má květy naopak nenápadné, drobné a zelené. Záleží na tom, jakým způsobem rostlina zajišťuje opylení (neboli sprášení), to znamená přenesení pylových zrn z tyčinek jednoho květu na bliznu jiného květu téhož druhu rostliny.

čti více

Krtek obecný

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:13 | 2 komentářů | Přečteno: 3155 krát

TŘÍDA: savci
ŘÁD:HmyzoŽravec
ČELEĎ:KRTKOVITÍ
DRUH:KRTEK OBECNÝ
VZHLED: VÁLCOVÉ TĚLO POKRYTÉ ČERNOU SRSTÍ.
ROZŠÍŘENÍ: ŽIJE PO CELÉ EVROPĚ A ASII.
ZPŮSOB ŽIVOTA A POTRAVA:
VE SVÍCH CHODBÁCH SE POHYBUJE VELICE JISŤE A RYCHLE.

čti více

Krokodýl nilský (Crocodylus niloticus)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1384 krát

Výskyt
Krokodýl nilský je rozšířen témeř v celé Africe kromě severozápadní a jihozápadní časti. Najdeme ho všude tam, kde je tekoucí a nebo stojatá voda nebo močály.

Fyzický popis
Krokodýl nilský má šedé až tmavě olivové zbarvení prokládané světlejšími místy. Tělo je široké a mohutné a hřbet i ocas jsou pokryty hrbolky a výstupky. Hlava je oproti aligátorovi úzká a dlouhá a podle některých zdrojů váží u velkých samců 90-100 kg.

čti více

Krevní skupiny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:11 | 0 komentářů | Přečteno: 2029 krát

Krevní skupina nebo přesněji krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Je ale známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh.

čti více

Krev

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:10 | 0 komentářů | Přečteno: 1623 krát

Je to červená neprůhledná kapalina protékající cévami. Zajišťuje přenos vstřebaných živin ke tkáním, přenos kyslíku z plic do tkání, odvádění oxidu uhličitého z tkání do plic a dopravu účinných látek, například hormonů k orgánům; chrání organismus před infekcemi, reguluje množství soli a vody, udržování osmotického tlaku, rovnováhy mezi kyselinami a zásadami, udržuje a reguluje krevní tlak a účastní se termoregulačních pochodů. Odpadové látky a vodní i látkové přebytky jsou z krve odváděny vylučovacími orgány. Krev se skládá z krevní plazmy a krvinek.

čti více

Kořen

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:09 | 0 komentářů | Přečteno: 2555 krát

Tento podzemní orgán zpravidla ukotvuje rostlinu v zemi a čerpá odtud vodní roztoky anorganických živin. Má paprsčitě, později kruhovitě uspořádané svazky cévní. Jeho růstový vrchol (tvořený dělivým pletivem) je kryt čepičkou. Za vrcholem je oblast pokrytá jemným kořenovým vlášením. Právě kořenové vlášení čerpá z půdy vodné roztoky výživných látek. Podle stavby a funkce rozlišujeme hlavní (primární) kořen a z něj se větví kořeny postranní. Kůlový kořen je přímým pokračováním stonku a proniká svisle do půdy.

čti více

Kopřiva (kopřiva dvoudomá)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:08 | 0 komentářů | Přečteno: 2015 krát

Říše : rostliny

Kmen/oddělení : krytosemenné rostliny

Třída : dvouděložné rostliny

Řád: kopřivotvaré

Čeleď : kopřivovité

Rod : kopřiva

Druh : kopřiva dvoudomá

čti více

Koloběh vody

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:07 | 1 komentářů | Přečteno: 2396 krát

Koloběh vody v přírodě
Zdá se, že se v jezerech vyskytuje pouze voda stojatá, ve skutečnosti však cirkuluje a neustále se obměňuje. Dešťová, říční a voda z potoků vtéká do jezer a zase je opouští prostřednictvím řek, potoků a podzemních vod. Běžně je objem přitékající a odtékající vody v rovnováze.

To vysvětluje, proč se zdá, že vodní hladina je stále na stejné úrovni. Plocha oceánů tvoří 70,8%, pevnina 29,2%. Nejvíce vody tedy najdeme v oceánech. Jak se tedy dostala i vysoko do hor?

čti více

Kočka domácí

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:04 | 1 komentářů | Přečteno: 3075 krát

KOČKY
Pokud někdo pozoroval kočku, jak se plíží ke kořisti, jistě ho napadlo, že je příbuzná s tygrem nebo se lvem. Kočky jsou díky výborné obratnosti a síle dobrými lovci, navíc mají ostré zuby a drápy a výborný zrak, přizpůsobený k nočnímu lovu. Pokud má kočka domácí možnost vyběhnout do přírody, chytá malé hlodavce, ptáky, hmyz a jiné menší živočichy. Mnoho koček ušlechtilých plemen však není schopno přežít delší čas v přírodě, protože lidé je natolik zhýčkali, že se o sebe nedovedou postarat.

čti více

33

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !