Kapradiny-uvaha

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:02 | 1 komentářů | Přečteno: 1647 krát

Podle mého názoru zná mnoho lidí kapradiny jen jako domácí nebo zahradní rostliny.Setkávají se s nimi občas i v řezaných květinách a také při návštěvě našich lesů.Známe jen pár druhů a považujeme je za rostliny současnosti.Dočetla jsem se však, že je vše úplně jinak!Kapradiny byly vysoké stromy v bažinatých lesích.

čti více

Kapr obecný

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:00 | 0 komentářů | Přečteno: 2810 krát

Vědecká klasifikace


Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: paprskoploutví (Actinopterygii)
Řád: máloostní (Cypriniformes)

Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Rod: Kapr (Cyprinus)

čti více

Jelen bílý

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1470 krát

Nejpravděpodobnější oblastí původního historického výskytu bílých jelenů je Persie, odkud měla tato zvěř být kolem roku 1780 dovezena do Čech. Podle historických pramenů se tedy zdá za oprávněné systematické zařazení bílých jelenů k poddruhu Cervus elaphus maral. Po importu do Čech převzali tuto zvěř kníže Schwarzenberg, hrabata Waldstein, Czernin a Kinský z Chlumce nad Cidlinou.

čti více

Jehličnaté stromy

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:56 | 0 komentářů | Přečteno: 1896 krát

Jedle bělokorá
Abies alba Mill.
- silně náchylná vůči exhalacím
- šišky rostou směrem vzhůru

Modřín opadavý
Larix decidua Mill.
- hrbolky = brachyblasty
- jehlice opadavé v chomáčcích po 20-40

čti více

Jehličnany

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:56 | 0 komentářů | Přečteno: 2292 krát

Jedle bělokorá
Abies alba Mill.
- silně náchylná vůči exhalacím
- šišky rostou směrem vzhůru
Modřín opadavý
Larix decidua Mill.
- hrbolky = brachyblasty
- jehlice opadavé v chomáčcích po 20-40
Smrk ztepilý

čti více

Chvostoskok

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:55 | 1 komentářů | Přečteno: 2516 krát

Chvostoskok patří do kmene Členovci,
podkmen Vzdušnicovni,
třída Chvostoskoci.

Charakteristika


Chvostoskok je bezkřídlý hmyz milimetrových rozměrů. Měří 6 – 9 milimetrů. Tělo má členěné na hlavu, hruď a zadeček. Pohybuje se lezením a má 3 páry nohou. Rozmnožuje se pohlavně. Žije pouze na souši. Nejčastěji ho můžeme najít v lesích, loukách, pastvinách a na polích. Ojediněle i doma na pokojových rostlinách.

čti více

Chřestýši

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:48 | 0 komentářů | Přečteno: 2182 krát

První hadi se na zemi objevili asi před sto miliony let. Když byli kontinenty pojené, osídlili celý svět. Tito velcí primitivní hadi mající ještě zbytky končetin se vyvinuly z ještěrů. Stejně jako jejich předkové, nebyli tito hadi jedovatí, kořist dusili stejně jako dnešní hroznýšovití. První jedovatí hadi se vyskytovali před 20-30 miliony let. Jejich tělo bylo kratší, mohutnější a rychlejší.

čti více

Charles Robert Darwin

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:47 | 0 komentářů | Přečteno: 1333 krát

Původce teorie organického vývoje podle přirozeného výběru, se narodil 12.února 1809 v anglickém městě Shrewsbury. V 16 letech začal studovat na Edinsburské univerzitě lékařství, po čase přestoupil na Cambridgeskou univerzitu, aby tam studoval na kněze. Na jednoho profesora se mu podařilo udělat takový dojem, že ho doporučil na místo přírodovědce na výzkumné plavbě na Lodi Bengle. Díky tomu se z toho vyklubala nejužitečnější plavba po oceánu v dějinách západní vědy.

čti více

Hurikány

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:46 | 0 komentářů | Přečteno: 2372 krát

Co je to hurikán
Hurikán je tropická cyklona, ne však jediná. Tropické cyklony se odlišují podle místa svého vzniku a působení. . Hurikány působí v Atlantském oceánu. Hurikánem se tato bouře stane při zvýšení rychlosti větru nad 33 metrů za sekundu, což je přibližně 120 kilometrů za hodinu. Avšak například letošní hurikán Ivan měl nad pevninou rychlost větru 210 kilometrů za hodinu. Každý správný hurikán je cyklický, tedy se točí okolo středu. Tento střed se u hurikánů nazývá oko.

čti více

Hlemýžď zahradní (helix pomatia)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:42 | 0 komentářů | Přečteno: 1851 krát

Tento druh žije v noci a schovává pod mechem nebo v opadance tak uniká slunečním paprskům. Vápnitá skořápka (ulita) chrání měkké tělo hlemýždě vysušením. V létě se ústí skořápky uzavírá blankou z tuhého slizu,v zimě víčkem z vápenité hmoty. Hlemýždi se živí většinou živými nebo odumřelými rostlinnými tkáněmi .

čti více

34

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !