Chomutov

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:06 | 1 komentářů | Přečteno: 2363 krát

Chomutov je centrem hornictví a těžkého průmyslu - válcoven a železáren, ale i potravinářského průmyslu a v jeho nejbližším okolí jsou čtyři velké elektrárny. Přes překotný rozvoj od poloviny 19. století si město zachovalo historické jádro a tak se i dnes můžeme pochlubit řadou architektonických památek. Nejvýznamnější a také nejstarší je gotický kostel sv. Kateřiny ze 13. století, zabudovaný do komplexu bývalého zámku, nynější historické radnice. Je součástí památkové zóny, vyhlášené v roce 1992. Proti němu stojí děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 16. století s městskou věží a mezi nimi, uprostřed náměstí barokní sloup Nejsvětější Trojice. Druhou nejvýznamnější památkou Chomutova je komplex jezuitského areálu s bývalým klášterem, gymnáziem a kostel sv. Ignáce z konce 16. až poloviny 17. století. Také domy na náměstí 1. máje a v přilehlých uličkách mají gotické nebo renesanční základy. Za povšimnutí stojí domy na severní straně náměstí, propojené podloubím a z nich zvláště rohový dům č.p. 4, první chomutovská radnice (14.-počátek 17. století), nebo č.p. 9 z konce 15. století, přestavěný v baroku. V dnešní Revoluční ulici stojí také jedny z nejstarších měšťanských staveb v Chomutově - například č.p. 32, tzv. dům U dvou medvídků je bývalou starou poštou. Do městské památkové zóny patří rovněž špitální kostel sv. Ducha v Hálkově ulici. Jeho nynější podoba po přestavbách z 2. poloviny 18. století. Mimo památkovou zónu stojí ještě v Horní Vsi kostel sv. Barbory, původně hornický z počátku 16. století, několikrát přebudovaný a na různých místech v městě i na sídlištích různé barokní kamenné plastiky.

Kdy přesně vzniklo na území dnešního Chomutova malé slovanské sídliště, ležící na důležité obchodní cestě ze Saska do Čech, se nedá určit. Není ani jisté, zda dnešní název města byl utvořen z názvu poplatku za každý koňský chomout - spřežení, které místem projelo, nebo zda zde měl dvorec muž jménem Chomút. Jisté je jen to, že první historická zmínka o Chomutovu je až z roku 1252. Podle listiny z tohoto roku daroval Bedřich, syn Načeratův, Chomutov řádu německých rytířů. Ten zde založil svou komendu - sídlo řádu. Byli to obávaní křižáci, známí svými válečnými výpravami. V té době byl již Chomutov důležitým tržním místem. Týdenní trhy se konaly vždy v pondělí na prostranství před komendou, dnešní historickou radnicí. Za Jana Lucemburského byl Chomutov již nazýván městem. Zděná opevnění - hradby a brány byly postaveny v druhé polovině 14. století, kdy Chomutov prožíval prudký hospodářský rozmach. Hradby probíhaly v podstatě podél Chomutovky, Riegrovou ulicí, kolem soudu na Příkopy a kolem Žižkovo náměstí, kde znovu uhýbaly k Palackého ulici. Chomutov měl také 4 brány, směřující do všech čtyř světových stran. Jedna stála přibližně v ústí dnešní Ruské ulice, druhá směrem k Jirkovu asi u kavárny Hradčany, třetí na dnešním Žižkově náměstí směrem do Blatenské ulice a poslední stála u Chomutovky proti ulici Vršovců.

Téměř až do husitských válek byl Chomutov majetkem řádu německých rytířů. Tento řád ztrácel postupně na významu a dostával se stále častěji do sporů s králem pro neplnění svých platebních povinností. Když pak byl r. 1410 v bitvě u Grunwaldu poražen, rozhodl se král zabavit všechen jeho majetek. Město Chomutov připadlo tehdy r. 1411 královské komoře a stalo se městem zástavním. V držení Chomutova se vystřídala celé řada pánů, z nichž nejvýznamnější byl rod Veitmílů a Lobkoviců.

V době husitských válek byl Chomutov, stejně jako řada dalších měst na severu Čech, pevnou baštou odpůrců husitů. Proto se Žižkova vojska proti němu vypravila a 16. května 1421 Chomutov dobyla. Za svůj odpor byli obyvatelé města krutě potrestáni. Většina z nich zahynula a téměř celé město bylo vypáleno. Život se zde však poměrně brzy obnovil.

Hodnocení: 2.8/5 (36 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 7.11.2010 12:01 | Odpovědět

Má to být do deníku ne do knížky!!!!! *WALL* *WALL* *YES*

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !