Symboly české nezávislosti

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1867 krát

Státní znak České republiky ve své dnešní podobě je výsledkem poměrně složitého vývoje, jehož počátek je možno datovat do období 12. až 13. století. Roku 1158, dle kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v červeném poli. Skutečně prvně doložený lev - coby symbol panující dynastie Přemyslovců- však pochází až z roku 1213 z jezdecké pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

čti více

Skinheads

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2270 krát

Skinheads jsou v současnosti často probíraným tématem. To co nejvíce a neblaze proslavuje tuto skupinu je především násilí a propagace fašismu a rasismu. Tento referát je o vzniku Skinheads o jeho původních myšlenkách a o tom v co se Skinheads změnily. Někdo se domnívá, že jde o frustrované mladíky, kterým prostě chybí láska a přízeň okolí, jiní si pletou skiny s “pankáči" nebo mezi nimi pro jistotu vůbec nerozlišují.

čti více

Románský sloh

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:55 | 0 komentářů | Přečteno: 2229 krát

Stavební sloh evropského raného středověku; první relativně jednotný stavební styl, který se rozšířil na území celé Evropy. (10. století – pol. 13. století)

Pojem „románský sloh“ vznikl v 1. pol. 19. století a historikové umění ho převzali z jazykovědy. (Archeolog Charles de Gerville označil tímto termínem architekturu raně středověkého Západu. Soudil, že románské umění vystřídalo antiku stejně jako románské jazyky vystřídaly latinu.) Název též naznačuje, že tento styl se rozvinul na území svaté říše římské a navázal na umění starověkého Říma (latinsky: Roma).

čti více

Rodina

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:54 | 2 komentářů | Přečteno: 5207 krát

J. Hajnal (1965) rozlišil dva základní historické modely rodiny – severozápadní a jihovýchodní, které se podle něj stabilizovaly někdy počátkem 16. století. Dělící hranici přitom vymezil mezi Terst a St. Petersburg, což znamená, že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy a Slovenska.

Pro severozápadní model, kam tedy patřily i Čechy a větší část Moravy, byly typické tyto znaky

čti více

Renesance

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:47 | 1 komentářů | Přečteno: 2168 krát

Renesanční epochou končí středověk. Renesance vzniká ve 14. století v Itálii, v zemi, kde přetrvává dědictví antiky. Naše stavebnictví ovládla od konce 15. do začátku 17. století.

Pojem „renesance“ se poprvé objevuje v životopisném díle Giorgia Vasariho po roce 1550. Renaissance, italsky rinasciento, znamená znovuzrození, obrození, nový rozkvět. Nový sloh se vědomě obrací k antickému kulturnímu dědictví (znovuzrození, znovuobjevení antiky), odmítá teologický mysticismus středověku (poznání Boha cestou lásky při potlačení rozumu) a klade důraz na rozumové poznání a věci reálného pozemského světa.

čti více

Politická strana(imaginární volby)

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:18 | 0 komentářů | Přečteno: 1567 krát

NPS
Národně prospěšná strana

Jsme velmi mladá strana(nedávno založená) a chceme Vám nabídnout něco nového a podle Nás i lepšího. Členi v straně jsou převážně studenti, ale to neznamená, že se bude naše strana věnovat jenom školství. Musíme myslet na všechny lidi ve státě- podnikatele, pracující, nezaměstnané, studenty, důchodce, ale i bezdomovce. A proto jsme pro Vás napsali takzvaný NProgram(Národní program), ve kterém se snažíme najít kompromisy pro všechny….

čti více

Pohlavní nemoci

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:15 | 0 komentářů | Přečteno: 2319 krát

Kapavka


Příznaky: Časté močení, pálení a řezání při močení, žlutavý až zelenavý výtok, začervenalé ústí močové trubice. Jindy jen po ránu se možná objeví na vrcholu penisu hnisavá kapička (pokud na toaletu nechodíte ještě v polospánku, nemůžete ji přehlédnout). Dobrým znakem je i špinavé spodní prádlo.

čti více

Podnikatelský záměr

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:14 | 0 komentářů | Přečteno: 3516 krát

Když jsem tak uvažoval, v čem bych mohl podnikat v mém městě, rovnou jsem vyloučil :
obchod s potravinami (máme tu 4 supermarkety, bude se stavět nové Tesco)
železářství (na náměstí je na každém rohu)
obchod s oblečením(z toho samého důvodu)
nějaké řemeslo(no nic pro mě…)...
Nakonec mi vyšel obchod s výpočetní technikou(a se službami spojenými s tímto). 

čti více

Moje ideální partnerka

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1807 krát

Jak by měla vypadat nebo spíš neměla moje ideální partnerka? To jest otázka.

Rozhodně bych nesnesl, kdyby byla na něčem závislá: myslím tím na drogách, kouření, alkoholu (ale ne zase abstinent). Po duševní stránce by měla být rozhodně v pořádku.
Asi by neměla být pyšná (sebevědomí by ale mohla mít)

čti více

Jiří z Poděbrad

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:11 | 2 komentářů | Přečteno: 2815 krát

(1458 - 1471)

Nepříjemné záležitosti čekaly krále Jiřího okamžitě po nástupu na trůn. Pro zvolení Jiřího z Poděbrad se totiž vyslovili jen představitelé stavů Království českého, zatímco zástupci katolických vedlejších zemí se aktu na Staroměstské radnici nezúčastnili a proti Jiřímu se postavili. Obratným postupem se však Poděbradovi podařilo získat uznání na celém území ale i respekt v středoevropském prostoru. 

čti více

37

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !