Právo

Obchodní společnosti

Autor: Petr Láslo | 15.3.2011 21:07 | 0 komentářů | Přečteno: 2878 krát

čti více

Vztah ČR k EU

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:19 | 0 komentářů | Přečteno: 3509 krát

Přihláška – leden 1996

1997 – Amsterodamská smlouva – bylo dohodnuto přijetí nových členů včetně ČR, můžeme se účastnit jednání, ale ne hlasovat

Summit v Nice (prosinec 2000) – stanovil nejbližší rozšíření k 1. 1. 2004 (ale spíše později). Procedury přijetí trvají 2 roky (přijeté musí schválit m. j. národní parlament).
Bylo tam stanoveno i rozdělení

čti více

Trestní odpovědnost

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:19 | 0 komentářů | Přečteno: 3316 krát

Bylo mu čtrnáct, když namířil na spícího otce pistoli a vystřelil. V diagnostickém ústavu, kde se poté ocitl, měl jedinou velkou starost: aby otec nepřežil...

Rád bych vás seznámil s dětskou kriminalitou a trestní hranicí, kdy může být dítě postiženo. Případ, o kterém jsem se zmínil, se však v roce 1995 stal naštěstí pouze jeden. Avšak 3107 krádeží s vloupáním a 2871 pouhých kr

čti více

Trestní právo

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:16 | 1 komentářů | Přečteno: 9746 krát

Trestní právo má za úkol chránit občany před trestnými činy. Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, zjišťování důkazů a rozhodování o trestních činech. Patří pod právo veřejné. Dělí se na:

právo hmotné (materiální): normy o podmínkách a způsobu trestání (co je trestný čin a jaké tresty se za ně ukládají)

právo procesní: upravuje normy postupů orgánů činných v trestním řízení a podmínky výkonu trestu

čti více

Smlouvy, které utvářely Evropskou unii

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:16 | 0 komentářů | Přečteno: 2632 krát

Osnova:
1. Význam evropských smluv
2. Počátky integrace
3. Uzavřené smlouvy a cíle integrace
4. Důsledky pádu železné opony pro EU
5. Co přinese summit v Nice?

Vážení přátelé,
dovolte mi prosím pohovořit o rozhodující organizaci v současné Evropě a zejména o smlouvách, které se podílely na utváření její současné podoby. Právě v těchto dnech, kdy

čti více

Systém práva a jeho realizace v ČR

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:15 | 0 komentářů | Přečteno: 3340 krát

rávo je systém předpisů, podle kterých se řídí a organizuje život lidské společnosti.
Každý předpis se skládá z právních norem = všeobec. závazné pravidlo pro chování lidí vydané státem v předepsané formě, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí a porušování sankcionovatelné.
Právní řád = souhrn všech právníc

čti více

Smlouva EU

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:10 | 0 komentářů | Přečteno: 2990 krát

Sledovat několik posledních měsíců chování našich politiků je opravdu zábavné. Zajímají se o možné i o nemožné. Televizní kamery a mikrofony je přímo nutí k obdivuhodným činům a často zdařilým estrádním vystoupením pro nás pro občany. Jsou veřejně ve při, zda evropskou ústavu přijmout v referendu, nebo to udělají ONI sami v parlamentu. Nikdo se ale nesnaží tuto Ústavu, zejména pak její obsah

čti více

Živnostenské podnikání a jeho právní úprava

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:09 | 2 komentářů | Přečteno: 3850 krát

ŽIVNOST = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.

Soustavná – prováděná nepřetržitě nebo jednorázově opakovaně po delší období
Samostatně - není nikomu podřízen, není řízen
Vlastní jméno - podnikatele může zvolit obchodní jméno - zapí&sc

čti více

Vývoj trestního práva v Evropě

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:08 | 0 komentářů | Přečteno: 2562 krát

V loňském roce sestavili prof. Dr. Albin Esser a dr. Barbara Huberová druhou ze tří částí publikace s názvem „Vývoj trestního práva v Evropě“ obsahující referáty jednotlivých zemí týkající se legislativních změn v oblasti trestního práva hmotného i procesního, organizace justice, soudní judikatury 
a literární produkce v období let 1993/1997. Již v pátém vydá

čti více

Sexuální harašení

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:07 | 0 komentářů | Přečteno: 3780 krát

Slovní spojení sexual harassment v překladu znamená sexuální obtěžování, týrání, donucování, nebo šikanování. V USA však jde o odborný termín, který označuje situaci v níž dochází k sexuálně ofenzivnímu chování jedné osoby vůči druhé, která jej neopětuje a nebo odmítá.
Právní regulaci sexuálního chování na pracovi&sc

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !