Fyzika a astronomie

Albert Einstein

Autor: Jana Malá | 7.2.2011 13:43 | 0 komentářů | Přečteno: 4365 krát

Albert Einstein se narodil 14.3.1879 v Ulmu v prostředí, kde se střetávaly dvě protikladné historické tradice: 1. racionalistické a 2. slepá víra v neomylnost policejního státu, v Německo císařské státní formy. Matka Paulína pocházela z bohaté rodiny obchodníka s obilím. Otec Hermann měl matematické nadání. V roce 1880 se rodina přestěhovala do Mnichova a později na jeho předměstí Zendling. Tam si postavili dům a díln

čti více

Albert Einstein

Autor: Jana Malá | 7.2.2011 13:43 | 0 komentářů | Přečteno: 3076 krát

Albert Einstein se narodil 14.3.1879 v Ulmu v prostředí, kde se střetávaly dvě protikladné historické tradice: 1. racionalistické a 2. slepá víra v neomylnost policejního státu, v Německo císařské státní formy. Matka Paulína pocházela z bohaté rodiny obchodníka s obilím. Otec Hermann měl matematické nadání. V roce 1880 se rodina přestěhovala do Mnichova a později na jeho předměstí Zendling. Tam si postavili dům a díln

čti více

Akutní arkt myokardu

Autor: Jana Malá | 7.2.2011 13:41 | 0 komentářů | Přečteno: 2412 krát

- akutní forma ICHS
- podkladem AIM je uzávěr koronární tepny , nebo některé její větve trombem , nebo spazmem ? dochází k ložiskové nekróze srdeční stěny / nejčastěji levá komora /

Podle lokalizace dělíme na: 
- IM přední stěny 
- IM boční stěny
- IM spodní stěny
- IM septa 

Rizikové faktory:
- ateroskleróza , genetické dispozice , otylost , poruc

čti více

Pluto

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:24 | 0 komentářů | Přečteno: 3442 krát

Pluto je dosud poslední objevenou planetou sluneční soustavy. Roku 1930 ho na Lowellově observatoři v Arizoně objevil americký astronom Clyde Tombaugh. Pluto bylo objeveno náhodou, i když na základě výpočtů Percivala Lowella z pohybů Uranu a Neptunu. Dráhy těchto planet mají totiž různé odchylky.

Pluto je velice netypická planeta. Jeho dráha je velmi protažená a je nakloněná o 17°. Dráha o poloose 5,9.10 9 km se kříží s Neptunovou drá

čti více

Energetika

Autor: Kamča Nová | 14.9.2010 21:18 | 0 komentářů | Přečteno: 2804 krát

Energetika 
Elektrická energie je jednou z možných forem přenosu energie kinetická, potenciální… Pro chod naší společnosti nepostradatelná. Na jejím základě nebo alespoň za jejího přispění probíhá veškerá naše činnost a proto ji považujeme za samozřejmost. 
Ačkoli tvoří těžební a energetický průmysl jen 6-8% průmyslové výroby světa, tvoří základ novodobé společnost

čti více

Černá díra

Autor: Tom Lexís | 26.4.2010 17:54 | 0 komentářů | Přečteno: 3760 krát

Pokud raketa překročí „únikovou rychlost“ 11 kilometů za vteřinu, vymaní se ze zemské gravitace a odletí do volného vesmíru. Úniková rychlost závisí na gravitační hmotonosti. K úniku ze Slunce je třeba rychlosti 620 km/s, neutronová hvězda by vyžadovala 200 000 km/s. V roce 1783 si anglický astronom John Michell uvědomil že pokud by hvězda byla dostatečně těžká, byla by odpovídající úniková rychlost vyžší než 300 000 km/s, tedy než rychlost světla. Světlo by nemohlo uniknout a hvězda by tudíž byla neviditelná. John Michell považoval světlo podle Newtonovy teorie za proud částic a představoval si, že gravitace bude stahovat světlo hvězdy spátky.

čti více

Páka

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 16:02 | 2 komentářů | Přečteno: 5425 krát

Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil. Náklad na jedné straně tyče je zdolán menší silou působící na druhém konci. Říkáme, že taková páka má pozitivní "mechanickou výhodu". Aby toho bylo, dosaženo musí páka splňovat pravidlo,které se uplatňuje při každém zvětšování sil: co se ušetří na vynaložené síle, to se musí přidat na dráze. Abychom například zvedli těžký kvádr, musíme na druhém konci tyče působit po dráze delší, než o kterou se kvádr zvedne. Známe různé druhy pák :

čti více

Parní stroj

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 16:01 | 0 komentářů | Přečteno: 2867 krát

První fungující parní stroj postavil v roce 1712 Thomas Newcomen a byl původně určen pro vysávání vody z dolů ve střední Anglii. Práce na jeho konstrukci mu zabrala deset let. Newcomenův parní stroj roku 1784 výrazně zdokonalil James Watt - mimo jiné se značně zvýšil jeho výkon, což znamenalo jeho velké rozšíření v nejrůznějších průmyslových odvětvích. První parní lokomotivu sestrojil roku 1815 George Stevenson, ta v roce 1825 vezla vlak o hmotnosi 30 tun ze Stocktonu do Darlingtonu a dosahovala rychlosti až 6.5 km/h při stoupání. 

čti více

Parní stroj a parní turbína

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 16:00 | 0 komentářů | Přečteno: 2733 krát

První fungující parní stroj postavil v roce 1712 Thomas Newcomen a byl původně určen pro vysávání vody z dolů ve střední Anglii. Práce na jeho konstrukci mu zabrala deset let. Newcomenův parní stroj roku 1784 výrazně zdokonalil James Watt - mimo jiné se značně zvýšil jeho výkon, což znamenalo jeho velké rozšíření v nejrůznějších průmyslových odvětvích. První parní lokomotivu sestrojil roku 1815 George Stevenson, ta v roce 1825 vezla vlak o hmotnosi 30 tun ze Stocktonu do Darlingtonu a dosahovala rychlosti až 6.5 km/h při stoupání. 

čti více

Teolog a fyzolof Blaise Pascal

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 16:00 | 1 komentářů | Přečteno: 4658 krát

19.6.1623 - 19.8.1662
Francouzský fyzik, matematik, teolog a fyzolof Blaise Pascal se narodil 19. června 1623 v Clermontu v rodině místního soudce. Brzy mu zemřela matka a tak zůstala výchova na otci, který odhalil jeho velké nadání a začal jej vzdělávat. Byl to hluboce věřící křesťan. Vynikal matematickým nadáním. V 16 letech napsal rozsáhlé pojednání o Geometrii. Jako osmnáctiletý (1641) sestrojil počítací stroj a následně ho vylepšoval.

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !