Ekonomie

Clo a celní řízení

Autor: Petr Murka | 26.3.2011 21:09 | 0 komentářů | Přečteno: 6339 krát

Clo
- je dávka, která se platí při přechodu zboží přes hranici.

funkce cla:
1) fiskální – clo je příjmem do státního rozpočtu (4,5 –5 % příjmu ze stát. rozpočtu je z cel)
2) cenotvorný – clo se započítává do ceny dováženého zboží => cena roste
3) ochranná – tím, že zatěžuje cenu zboží, prodražuje dovážené zboží a chrán&iacu

čti více

Bankovní soustava v ČR

Autor: Petr Murka | 26.3.2011 21:06 | 2 komentářů | Přečteno: 6379 krát

Nevýrobní odvětví, terciální sektor, řídí Ministerstvo financí a ČNB
ministr financí Rusnok, guvernér ČNB Tůma

BANKA = podnik, který nakupuje vklady a získané peníze investuje do úvěrů a může vykonávat i další činnosti.

ÚROKOVÉ ROZPĚTÍ = rozdíl mezi úroky přijatými a vydanými. Přijaté úroky - z úvěru, vydané úroky – za v

čti více

Bankovní soustava

Autor: Tom Lexís | 27.12.2010 21:54 | 1 komentářů | Přečteno: 4510 krát

= souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.
Banka = PO, organizace, která má povolení provádět bankovní operace (= zprostředkovává platební a zúčtovací styk, poskytuje úvěry, vkladová činnost, směňuje peníze, emituje CP, ukládá je a spravuje je, slouží jako úschovna cenností, poskytuje bank. záruku, informace a hlavně emituje bankovky – jen ČNB)
V tržní

čti více

Bankovní smlouvy

Autor: Tom Lexís | 27.12.2010 21:52 | 0 komentářů | Přečteno: 2778 krát

Smlouva o běžném účtu
Subjekty: banka, majitel
Banka se zavazuje zřídit na určitou dobu běžný účet pro jeho majitele. Musí mít písemnou formu. Není-li určena měna, zřizuje se v české měně. 
Běžný účet si zřizují i nepodnikatelské subjekty pro běžné hospodaření.
Banka je povinna: přijímat platby na účet
vyplácet z něj platby majiteli
provádět platby na vrub tohoto úč

čti více

Bankovní činnost ČS,a.s.

Autor: Tom Lexís | 27.12.2010 21:51 | 0 komentářů | Přečteno: 3201 krát

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Seminární práce z kurzu
Peníze, banky a finanční trhy na téma


Činnost České spořitelny, a. s.

Vypracoval: Tomáš Šuhaj
1 Úvod


Česká spořitelna, a.s. vznikla 30. 12. 1991 dnem zápisu do obchodního rejstříku. Základního kapitálu je tvořen 11 211 213 ks akci&iac

čti více

Náboženská výchova J. A. Komenského

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:19 | 0 komentářů | Přečteno: 2348 krát

Jediným bohatstvím, které je nezničitelné vědomosti jsou.

Komenský chce ukázat, že všemu se dá naučit rychle, snadno, přitom však i důkladně.

Ke správnému učení je zapotřebí řídit se podle těchto pravidel přírody:

1) Příroda zná vhodné doby, proto se má člověk vzdělávat od samého mládí a podle věku dítěte se rozdělovat učení.

2)

čti více

Personalistika

Autor: Kamča Nová | 14.9.2010 21:14 | 0 komentářů | Přečteno: 4449 krát

Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci. 
Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením 

Motivace zaměstnanců: Zaměstnavatele motivují své zaměstnance ze třech základních důvodů : 
- získání kvalitních zaměstnanců 
- zlepšen&iacut

čti více

Problematika šedé a černé ekonomiky

Autor: Kamča Nová | 14.9.2010 21:13 | 0 komentářů | Přečteno: 2521 krát

ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Každý zákon má své chyby. 
Nejrozšířenějším ekonomickým vztahem šedé ekonomiky je podplácení. Podplácení je ve většině právních států zákonem postihováno, protože narušuje h

čti více

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A PRÁVO

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 19:09 | 885 komentářů | Přečteno: 3549172 krát

Podnik – základní hospodářský článek národní hospodářství plnící určité cíle a vykonávající různé funkce:
= má ekonomickou samostatnost
- samostatně hospodaří – ze svých výnosů hradí náklady a dosahuje zisku
- na trhu vystupuje jako samostatný subjekt
- své zdroje (kapitál) používá k zajištění svých cílů bez přímých vnějších vlivů
- samostatně si určuje předmět své hospodářské činnosti
= má právní samostatnost

čti více

Živnosti

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 19:04 | 0 komentářů | Přečteno: 4644 krát

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.

Živnosti upravují:

- zákony

- vyhlášky

(obchodní zákoník, zákoník práce, daňové zákony, živnostenský zákon)

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !