Chemie

Zlato

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:01 | 1 komentářů | Přečteno: 5075 krát

Latinský název zlata je aurum , jeho značka je Au. Protonové číslo je 79, a jeho relativní atomová hmotnost je 196,96655. Přibližná elektronegativita 2,54. Teplota tání zlata je 1064,18ºC a teplotu varu 2856ºC. Je to prvek I.B skupiny. Ve sloučeninách se používá oxidační číslo I a III, hustota ryzího zlata je 19,32g*cm³.

čti více

Vzduch

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:00 | 1 komentářů | Přečteno: 5661 krát

Slovo vzduch se používá v češtině poměrně krátkou dobu. V době národního obrození ho převzali básníci z ruského výrazu ,,vozduch“. Jako odborný termín se uplatňuje od druhé poloviny devatenáctého století, ale až později pronikl do hovorové češtiny . Ještě na počátku dvacátého století se častěji vyskytoval výraz povětří, který označoval prostor mezi nebem a zemí.

čti více

Tabulka výhřevnosti paliv

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:00 | 0 komentářů | Přečteno: 4255 krát

Tabulka výhřevnosti paliv
Bioplyn skládky Dunajská Streda 17,22 MJ/m3
Bioplyn z reaktorů 23,93 MJ/m3
Brikety 22,34 MJ/kg
Butan - kapalný 47,70 MJ/l
Butan - plynný 123,55 MJ/m3
Černé uhlí A hrubé 25,96 - 30,00 MJ/kg

čti více

Syntetická barviva v potravinách

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:59 | 0 komentářů | Přečteno: 3587 krát

Barviva hrají velmi důležitou roli při výrobě průmyslových potravin. Barva potraviny často utváří první dojem spotřebitele. Většina lidí v samoobsluze nesáhne pro bezbarvou pomerančovou limonádu, zejména je-li vedle ní vystavena limonáda krásně oranžová.
Dalším pádným důvodem pro použití barviv je snaha přesvědčit spotřebitele o tom, že výrobek obsahuje maximum přírodních složek. Spotřebitel dá například přednost červeně zabarvenému jahodovému jogurtu před jogurtem méně barevně výrazným

čti více

Směsi

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:58 | 1 komentářů | Přečteno: 3861 krát

SMĚSI
-většina látek v přírodě se nachází ve směsích(žula,voda,vzduch...)
-směs se sklásá ze 2 nebo více složek.

NAPŘ.: ŽULA-křemen,slída,živec.
VODA-soli,nečistoty,H2O
KÁVA-voda,kávovina,soli(cukr)
VZDUCH-kyslík,dusík,voda,oxid uhličitý,vzácné plyny.

čti více

Ropa

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:57 | 0 komentářů | Přečteno: 4120 krát

Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva, kam dále zahrnujeme uhlí a zemní plyn. Původně se tato surovina označovala jako nafta (z perského slova "nafátá" což znamená "vytékati"), ale protože u nás se jedna pohonná hmota nazývá "motorová nafta", zkráceně se říká "nafta", která se z ropy vyrábí, docházelo k záměně části za celek, byl pro surovinu zvolen název používaný v polštině a ve východním Slovensku.¨

čti více

Prvky a jejich objevitelé

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:56 | 0 komentářů | Přečteno: 3944 krát

číslo prvku název rok objevitel alternativa
1 Vodík 1766 Henry Cavendish (1731-1810)
2 Helium 1868 Pierre Janssen (1824-1907)
3 Lithium 1817 Johan A. Arfvedson
4 Beryllium 1798 Louis N. Vauquelin (1763-1829)
5 Bor 1807 sir Humphry Davy (1778-1829) 1808 Joseph Gay-Lussac (1778-1850) a Louis Thenard (1777-1857)
6 Uhlík starověk -
7 Dusík 1772 Daniel Rutherford
8 Kyslík 1774 Joseph Priestley (1733-1804) 

čti více

Plasty

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:55 | 3 komentářů | Přečteno: 6244 krát

PLASTY: První plast (dříve „umělá hmota“) byl vyroben roku 1862. Do té doby se používaly ke zhotovování nejrůznějších předmětů přírodní materiály jako dřevo, sklo, keramika, slonovina nebo jantar. Plasty tyto drahé materiály v mnoha případech plně nahradily. Jsou pevné, za tepla dobře tvarovatelné, mají malou hustotu, jsou dobrými izolátory elektrického proudu a tepla, jsou na vzduchu stálé a některé jsou odolné proti účinkům žíravin a jiných chemikálií.

čti více

Periodická tabulka prvků

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:54 | 0 komentářů | Přečteno: 3827 krát

Periodická tabulka prvků je uspořádáním všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího atomového čísla a seskupené podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Obvykle je kromě chemického symbolu prvku uvedeno i jeho atomové číslo, relativní atomová hmotnost, případně další údaje o prvcích.

čti více

Periodická soustava prvků

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:53 | 0 komentářů | Přečteno: 3117 krát

V průběhu 19.století řada chemiků usilovala o uspořádání prvků dle velikosti jejich atomů tak, aby byly zřejmé určité podobnosti v jejich vlastnostech a chování. Nejúspěšnější byl Rus Dimitrij Mendělejev, který v roce 1869 vytvořil základ moderní periodické tabulky.

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !