Filozofie

Platon-obrana Sokrata

Autor: Jana | 23.10.2011 20:06 | 0 komentářů | Přečteno: 8037 krát

Platon - Obrana Sokrata

 

 

Jedná se o spis, který má 3 části. Odehrává se ve 4. století př.n.l., v Aténách. Je to kniha o obraně Sokrata, ale Sokratem. Sokrates se snaží vyvracet nepravdy, které se o něm šíří. Podle jeho žalobců hloubá o věcech nebeských, vyzkoumal vše, co je

čti více

Determinismus a svoboda - spor pohledů na etiku

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2628 krát

Etika nebo filosofie morálky je filosofickým vysvětlením a zdůvodněním fenoménu mravního. Morální může znamenat stejně tak žitou mravnost jako i učení o mravném. Mravné se nejprve představuje jako lidský prafenomén. Ve svědomí, především ve zkušenosti viny prožívá jedinec rozdíl mezi dobrým a špatným jednáním. Mravnost (morálka, étos) je postoj člověka, spočívající n

čti více

Hegelovo pojetí boha

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:56 | 0 komentářů | Přečteno: 2720 krát

Přestože dialektika postavená na idealistickém principu tvoří největší část a vlastně základ celého Hegelova filosofického myšlení, v této práci bych se chtěla věnovat jiné otázce jeho učení. Je to otázka Hegelova pojetí Boha. Chtěla bych se pokusit o alespoň částečné srovnání křesťanského vidění Boha s Hegelovým. Zda se tato dvě pojetí Boha liší nebo se naopak shodují a

čti více

Atomisté

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:56 | 0 komentářů | Přečteno: 2559 krát

Anaxágoras z Klazomén (500 – 428)

Ač původem z Malé Asie, stal se zakladatelem filosofické nauky v Athénách, kde byl však ke konci života obviněn z atheismu a záhy nato zemřel .
Jako kosmolog (či mladší iónský fyzik) se jeho zaměřuje především na zkoumání základní látky světa a jeho principu. Celý svět se podle něj skládá z malých „semen“, která naz&ya

čti více

Co dokáže víra

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:55 | 0 komentářů | Přečteno: 2711 krát

V životě každého člověka existuje nespočet situací, kdy je jeho mysl podrobena zkoušce. Může se stát, že někdo takové zkoušce podlehne, jiného může taková zkouška poznamenat, ale existují i lidé, kteří se právě z takových zkoušek učí. A to mnohem více než dokáže simulovat ku příkladu škola.

To je informace stará snad jako lidstvo samo. Začneme-li například hledat v historii, mohl to být vůdce

čti více

Období patristiky od gnose po Augustina

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:54 | 0 komentářů | Přečteno: 2349 krát

vliv křesťanství . mnoho pramenů (orientálních), tradice asyrské, egyptské, perské a židovské, filozofie prohrává, je služkou filozofie. (nástrojem víry). Křesťanství se dostává do Evropy s Apoštolem Pavlem. Křesťanství bylo likvidováno (Nero), ale bylo tímto posilováno, alternativa vykoupení se z hříchů. Stěhování národů – barbaři přicházejí z východu, přistoupili na křesťansk&

čti více

Démokritos z Abdér

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:51 | 0 komentářů | Přečteno: 2595 krát

-* asi 460 př.n.l.
-† 370 př.n.l.
Významný filosof a vědec 
Dovršil Leukippovi myšlenky ve filosofii atomismu
70. Spisů v chemii, filosofii, matematice, lékařství atd.
Aplikace myšlenek ve vědních oborech
Zavedl pojem atomu jako základní (dále nedělitelné)
Atomismus:
- Filosofické a přírodovědné teorie o přetržité skladbě reality
Velká tělesa se dělí na nekonečně ma

čti více

Idealistická dialektika Georga Wilhelma Hegela

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:51 | 0 komentářů | Přečteno: 2408 krát

Georg Wilhelm Friedrich Hegel byl německým filosofem první třetiny devatenáctého století. Jeho filosofie dovršila rozvoj klasického německého idealismu.Můžeme snad říci i to, že Hegel je nejvýznamnějším idealistou v dějinách celé filosofie. Hegel teoreticky vysvětloval dialektiku na objektivně idealistickém principu. Pro jeho filosofickou práci se mu stali velkými vzory filosofové Friedrich Wilhelm Joseph Shelling a Johann Gottlieb Fichte. Nejvýz

čti více

Co je to vlastně evropanství?

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:50 | 0 komentářů | Přečteno: 2499 krát

Evropanství znamená uvědomovat si vlastnosti a principy Evropy a být na ně ,dle uvážení, náležitě hrdý. V praxi je to téměř nemožné, neboť je obecně známo, že Evropský kontinent byl, je a asi i bude plný protikladů.
Lze vůbec jednotně charakterizovat Evropu? Co společného mají Čech, Španěl, Rus, Turek a Islanďan? Ani jazyk, ani náboženství, nejsou si podobni jak vzhledem, tak myšlením. Téměř 40 let se Evropané nemo

čti více

Předsokratovská řecká filozofie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:49 | 0 komentářů | Přečteno: 2464 krát

7. – 4. stol. př. Kr.
Předpoklady vzniku:
Existence bohatých svobodných řeckých měst v Malé Asii – centra vzdělanosti, př. Smyrna (dnešní Izmir).
Kolonizace pobřeží Středozemního moře – potřeba znalosti obchodu a mořeplavby.
Setkání s východní kulturou – pochybnosti o náboženských představách.

V tomto období je řecký národ nositelem světového vývoje, blíž

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !