Inteligence

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:08 | 0 komentářů | Přečteno: 1983 krát

Schopnosti
= soubory zkušeností, znalostí a vědomostí i dovedností je uplatnit v průběhu činnosti.
= vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti.
– nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh. Jedna vloha může být základem několika schopností. Naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách.

Dělení schopností:
1. obecné (primární)
2. speciální (sekundární)

OBECNÉ
Inteligence = souhrn schopností vjemových, intelektových a psychomotorických.
– schopnost správně (přesně, rychle) vnímat, myslet a reagovat.
Nadání = souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti. Nadání jako soubor vloh je vrozeným základem inteligence. Existuje jen jako skrytý předpoklad schopností. Nemusí být objeveno.
Talent = nadprůměrné vlohy a nadání v určité oblasti. Projeví se někdy velmi záhy (př.: Mozart ve 3 letech), jindy později. Umožňuje člověku, aby ve svém oboru dosáhl vynikajících výsledků.

Speciální
Jsou podmíněné druhem činnosti, profesemi.
Schopnosti nelze „měřit" jinak než jako rozdíly ve výkonnosti jednotlivých lidí v určité oblasti.
Dosažená úroveň inteligence kolísá věkem, fyziologicky nebo se mění patologicky (demence po úrazu lebky, zánětu mozku, při některých duševních onemocněních).

IQ Stupeň inteligence % lidí


0 – 25 idiotie (jedinci, kteří jsou v dospělém věku na úrovni asi 3 roků) ústavy sociální péče 0,1 %
26 – 50 imbecilita (odpovídá v dospělém věku rozumové úrovni asi 6 roků) ústavy sociální péče 0,5%
51 – 70 debilita (odpovídá v dospělém věku rozumové úrovni asi 12 roků) zvláštní školy 1,9%
71 – 80 duševní pomalost (slaboduchost), subnormální inteligence 5%
81 – 90 podprůměrná inteligence 14%
91 – 110 průměrná inteligence 48%
111 – 120 lehce nadprůměrná 18%
121 – 130 značně nadprůměrná 18%
131 – 140 vysoká 11%
140 a výše „genialita" 1,5%
Genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje jejich nositelům vytvořit vrcholná díla.
Debilové jsou v určité míře vzdělatelní a vychovatelní , imbecilové v omezené míře vychovatelní a idioti jsou nevzdělatelní a nevychovatelní.

Hodnocení: 2.8/5 (32 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !