Hadi

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:41 | 0 komentářů | Přečteno: 1453 krát

Hadi náleží stejně jako ještěři do řádu šupinatých ,neboť mají pokožku krytou šupinami. Chybí jim močový měchýř a většina z nich má pouze jednu plíci. Hadům zcela chybí sluch a většinou mají i špatný zrak. Jejich oči bez víček jsou překryty průhlednou blankou, která jim dodává strnulý skelný výraz. Kořist hadi nalézají pomocí dlouhého rozeklaného jazyka, kterým přenášejí vjemy do chuťového orgánu, a pomocí čichu. Většina krajt, hroznýšů a chřestýšů má navíc jamky vnímající teplo vyzařované tělem jejich kořisti.

čti více

Gepard

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:39 | 0 komentářů | Přečteno: 1273 krát

O gepardovi se mluví jako o chrtovi mezi kočkovitými šelmami. Ploché, štíhlé tělo, dlouhé nohy, malá kulatá hlava - to vše svědčí o tom, že je předurčen rychlému běhu. Je to sprinter jak se patří, mezi savci je vůbec nejrychlejší. Na krátkém úseku dokáže běžet rychlostí přes 110 km/hod. Svou kořist vyhlíží z nějakého vyvýšeného místa, pak prudce vyrazí a spoléhá na moment překvapení. Nepodaří-li se mu oběť dostihnout, nechá ji být.

čti více

Geologie Země

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:36 | 0 komentářů | Přečteno: 2277 krát

Prekambrium
Země vznikla před 4,7 mld. let. Prekambrium trvalo asi 4 mld. let, což je přibližně 88% jejího stáří.
GEOLOGICKÝ VÝVOJ:
Na počátku prekambria velmi často pronikalo na povrch Země horké magma. K této zvýšené vulkanické činnosti přispívala vysoká teplota Země a přísun tepla z rozpadu radioaktivních prvků.

čti více

GENETIKA

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1433 krát

Je obor biologie zabývající se dědičností a proměnlivostí živých organismů. Dědičnost je přenos druhových vlastností z generace na generaci . Proměnlivost vyjadřuje, že jedinci téhož druhu se liší individuálními vlastnostmi (vlastnosti = znaky).

1. Znaky morfologické
- funkční – funkce, děje v těle
- psychické
2. Znaky kvalitativní, kvantitativní
- kvalitativní - barva, kvalita, …
- kvantitativní – výška,míry,obvod hlavy, …

čti více

Fotosyntéza

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:28 | 0 komentářů | Přečteno: 2407 krát

V dobách šerého dávnověku měl život rodící se na Zemi jen velmi neurčitou podobu. Prvotní jednoduché organismy vznikaly ve vodě. Přijímaly živiny z vodních roztoků, které je obklopovaly, vylučovaly odpadní látky a množily se. Tenkrát ale nebyl v prvotní atmosféře Země oxid uhličitý, natož pak kyslík. Primitivní formy života kyslík nepotřebovaly, byly to organismy anaerobní (a-, an- je latinská předpona vyjadřující zápor, nedostatek, aer je řecky vzduch, bios život). A badatelé předpokládají, že z hlediska způsobu výživy byly heterotrofní.

čti více

Evoluční teorie

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:39 | 0 komentářů | Přečteno: 2385 krát

Evoluční teorie je teorie předpokládájící, že vznik a vývoj života probíhal postupně hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí: tj evolucí.

Pojem evoluční teorie může znamenat obecnou myšlenku, že se život vyvíjí nějakou evolucí, nebo zcela konkrétní představy, jakými principy se tato evoluce řídí, nebo i (už spíše při nesprávném použití) konkrétní cestu, jak přesně probíhala.

čti více

Ekologie v souvislostech

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:38 | 0 komentářů | Přečteno: 2520 krát

Ekologie je věda zabývající se:

a) ochranou životního prostředí

b) výzkumy, jak zabránit znečišťování prostředí

c) studiem vzájemných vztahů mezi organizmy a jejich prostředím

čti více

Ekologie

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:36 | 0 komentářů | Přečteno: 2260 krát

Ekologie je věda zabývající se:

a) ochranou životního prostředí
b) výzkumy, jak zabránit znečišťování prostředí
c) studiem vzájemných vztahů mezi oranismy a jejich prostředím

čti více

Ekologický problém - ropa

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:35 | 0 komentářů | Přečteno: 2401 krát

Ekologický problém:
Těžba ropy
Těžba ropy je sice nezbytná pro dnešní život, ale velmi ohrožuje životy mořských živočichů svými rozsáhlými úniky ropy do moře.
Hlavní zdroje ropy leží většinou mimo těžiště průmyslové výroby, proto se dopravuje většinou tankery. Podle odhadů odborníků uniká při normálním provozu těchto lodí a při čištění jejich nádrží do moře asi 33 tisíc tun ročně.

čti více

Echolokace

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:33 | 0 komentářů | Přečteno: 1808 krát

Echolokace je způsob orientace některých živočichů. Užívají ji druhy s noční aktivitou nebo žijící v jeskyních či kalné vodě. Setkáme se s ní např. u některých druhů ryb, ptáků, savců (hmyzožravci, netopýři, delfíni). Zjednodušeně můžeme říci, že živočich vydává zvuky(zpravidla ultrazvuky) a zachycuje jejich ozvěnu (echo), tj. signál odražený od předmětu v prostoru.

čti více

35

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !