Český jazyk

Májovci

Autor: Marta | 5.2.2012 16:59 | 3 komentářů | Přečteno: 9475 krát

 

Po revolučním roce 1848, do kterého byly vkládány velké naděje, byl český národní i kulturní život naopak velmi ochromen. Policejní persekuce Bachova absolutistického režimu stíhala každý svobodný projev a jakýkoliv pokus o politické, vlastenecké či literární zviditelnění. A tak se zdálo, že v polovině 50. Let se v literatuře nedělo téměř nic pozoruhodného a převládal klid a neči

čti více

Odborný styl

Autor: Jan Morávek | 13.10.2010 20:39 | 0 komentářů | Přečteno: 4238 krát

12. Charakteristika odborného stylu – odborný popis, popis pracovního postupu, referát, diskuse, někdy prostě sdělovací styl, kritika, výklad.

Prostý popis – slohový útvar, ve kterém popisujeme části a vlastnosti nějakého předmětu, se nazývá popis
- cílem je to, aby si čtenář mohl o popis. předmětu udělat názornou představu, popisujeme vnější vlastnosti (velikost, barvu, tvar) – základní

čti více

Vznik a vývoj písma

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:37 | 2 komentářů | Přečteno: 5847 krát

- myšlenka zaznamenat mluvené slovo 
- první písemné záznamy jsou cca 6-7 tisíc let staré 
- nejprve šipky a zářezy 
- piktogramy = schématické obrázky (i dnes v podobě comicsů) je v něm zachycen pouze obsah zdělení, nikoli jeho zvuková podoba 
- znakové, pojmové písmo - znaky – obrázky – umožňují přepsat slovo od slova 
- slabičné písmo – F&eacu

čti více

Zdena Frýbová

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:36 | 0 komentářů | Přečteno: 4325 krát

Obsah: 
O autorce, tvorba, seznam děl……………………………………str.3 
Robin…………………………………………………………………………………………… ………str.5 
Robin druhý a jeho rodina………………&

čti více

William Shakespeare

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:35 | 1 komentářů | Přečteno: 5878 krát

William Shakespeare se narodil v roce 1564 ve Stradfordu nad Avonem, jako syn řemeslníka. V roce 1588 odešel bez vyššího vydělání do Londýna, kde se stal světovým dramatikem, básníkem, hercem a podílníkem divadelní společnosti GLOBE (později i divadla BLACKFIARS - U černých bratří), která hrála pro lidové diváky i pro královský dvůr. 
Za svůj život vytvořil minimálně 36 divadelních her. Nám

čti více

ALOIS JIRÁSEK

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:30 | 0 komentářů | Přečteno: 3435 krát

Narodil se r. 1851 v Hronově ze starého selského rodu. Otec byl původně tkalcem,  pak pekařem. Po studiích na německém piaristickém gymnáziu v Broumově a na českém gymnáziu v Hradci Králové váhal mezi zálibou v malířství, pro něž měl skutečný talent, a mezi náklonností k studiu historie. Zvolil druhou cestu a po absolvování univerzity odešel r. 1874 jako středoškolský profesor do Litomyšle. Tam působil nejprve

čti více

90. LÉTA 19. STOLETÍ, SVĚTOVÁ A ČESKÁ POEZIE

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:15 | 2 komentářů | Přečteno: 5602 krát

· konec 19. století = literární moderna, poezie – symbol., mystická, dekad., impresion., novoklas., unamistická, civilistní, metafyz. 
· dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost 
· koncem století – změna : rychlé životní tempo, konkurenční boj, katastrofické představy, chaos a dezorientace 
· růst napětí, neshod a kritické pozornosti ke

čti více

Česká literární tvorba v době 1.sv.války

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:09 | 0 komentářů | Přečteno: 2657 krát

Legionářská literatura – o čs. legiích v Rusku 
- zobrazují pouze zázemí, u nás se objevuje poezie i próza 
- díla jsou svědectvím o válce, nemívají psychologickou analýzu 


§ Rudolf MEDEK – napsal románovou pentalogii „Anabáze“; „Plukovník Švec“ 
§ Josef KOPTA – trilogie „Třetí rota“ – kriticky střízlivěj&s

čti více

Lidová slovesnost

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:08 | 0 komentářů | Přečteno: 4126 krát

ústní lidová slovesnost - (dále jen ULS)

- životní zkušenosti prostého člověka 
- lyrika, epika, drama - próza i drama 
- lid na venkově i ve městech 

základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy 

pohádky
- lidový optimismus, realistické vztahy pověsti - motivy proroctv&iac

čti více

Vývoj čes. literatury od nejstarších dob do doby Husitské

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:02 | 2 komentářů | Přečteno: 4623 krát

Nejstarší staroslověnské památky souvisejí s velkomoravskou říší, později s Českým přemyslovským státem. Protože v této době hrály velkou úlohu ve společenském životě kostely a náboženství, většina staroslověnských památek má náboženský charakter. 

Kníže Rastislav pozval do Čech Cyrila a Metoděje, aby zavedli kulturu mezi lid. tito věrozvěstové přišli do Čech roku 86

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !