Dýchání, dýchací soustava

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:31 | 1 komentářů | Přečteno: 3000 krát

S prvním nádechem přicházíme na svět, s posledním výdechem odcházíme.

Proč dýcháme
Miliardy buněk v našem těle potřebují, kyslík aby mohli uvolňovat energii z potravy. Kyslík se získává ze vzduchu pomocí dýchání, dýchání umožňuje dýchací soustava. Z dýchací soustavy se kyslík přemístí do oběhové soustavy, a ta ho dopraví do buněk.
 

čti více

Dýchání rostlin

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:29 | 0 komentářů | Přečteno: 1777 krát

Jak dýchají rostliny?
Rostliny dýchají kyslík úplně stejně jako drtivá většina všech organismů. Bez kyslíku se obejdou pouze určité skupiny bakterií, některé jednobuněčné organismy a vzácněji i mnohobuněční živočichové - například ti, kteří žijí celý život v bahně nebo parazitují v trávicím traktu. Z obratlovců dokáže bez kyslíku přežít třeba karas, ale pouze dočasně – v zimě je schopen přečkat několik měsíců na dně zamrzlých tůní, kde se kyslík rychle vyčerpá. 

čti více

Dinosauři

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:27 | 0 komentářů | Přečteno: 1409 krát

Poslední dinosauři vymizeli z povrchu zemského před 65 milióny lety. Avšak 160 miliónů let si drželi výsadní postavení na této planetě. Odkud tito ohromní plazi pocházeli, jak skutečně vypadali a co bylo příčinou jejich vyhynutí?
Historie Země se dá rozdělit od prvopočátku do několika ér (datuje se před 4 500 milióny lety). Období dinosauřího rozmachu zaplňuje éru druhohor. Vymezení této éry probíhá ve třech obdobích - období trias (před 256 až 208 milióny let), jura (před 208 až 146 milióny let) a křída (146 až 65 milióny let).

čti více

Daltonismus

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:24 | 0 komentářů | Přečteno: 2257 krát

Příčiny: jsou většinou dědičné, ale mohou vyplynout ze zranění, choroby nebo působění jistých léků.

Lidé, kteří nejsou barvoslepí, vnímají tři základní barvy - červenou, zelenou, modrou a na obrázku vidí číslo 74. Lidé, kteří nemají schopnost vnímat červenou a zelenou barvu (nejčastější vada), nerozeznají červenou od zelené‚ a vidí 21. Velmi zřídka se mohou vyskytnout i lidé, kteří nevnímají vůbec žádné barvy. Barvoslepost dědíme po rodičích podobně jako barvu vlasů. U chlapců se barvoslepost vyskytuje častěji(8%) než u děvčat.

čti více

Buňka

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:20 | 0 komentářů | Přečteno: 1486 krát

Latinsky se nazývá cellula, řecky kytos; je základní stavební a funkční jednotkou každého organismu. Obecná stavba rostlinné a živočišné buňky je v podstatě stejná. Rozdíly jsou dány hlavně odlišnými způsoby výživy (autotrofní nebo heterotrofní). Proto v jejich buňkách probíhají odlišné životní procesy. Buňka je tvořena protoplazmou (řecká slova prótos první, základní, a plasma tekutina zde mají význam živá hmota, buněčná hmota). Od okolního prostředí je oddělena buněčnou membránou (další používané názvy jsou: membrána plazmatická, membrána cytoplazmatická, blána buněčná, biomembrána).

čti více

Bourec morušový

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:17 | 0 komentářů | Přečteno: 1650 krát

Vědecká klasifikace


Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: členovci (Arthropoda)
Podkmen: šestinozí (Hexapoda)
Třída: hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Bourcovití (Bombycidae)
Podčeleď: B. mori
Rod: Bourec (Bombyx)

čti více

AIDS

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:15 | 0 komentářů | Přečteno: 2470 krát

Před dvaceti lety bylo ve Spojených státech poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které se rozšířilo z Afriky a dostalo název AIDS. O tři roky později byl objeven původce onemocnění - virus HIV, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti člověka. V současné době se odhaduje, že ve světě je více než 42 miliónů lidí HIV pozitivních, či dokonce již nemocných AIDS.

čti více

Všeobecná deklarace lidských práv

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:09 | 0 komentářů | Přečteno: 3086 krát

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej.
Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948.

čti více

Ústava

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:07 | 0 komentářů | Přečteno: 2838 krát

Ústava je nejvyšší zákon státu. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony, všechny ostatní právní předpisy, zákony, nesmějí být v rozporu s ústavou, ani s ústavními zákony. V opačném případě tyto rozpory řeší ústavní soud ČR. (Případ z praxe: ústavní soud několikrát opakovaně zrušil zákon o regulaci nájemného, protože byl v rozporu s ústavou ČR.) Ústavy demokratických právních států obvykle ustanovují

čti více

Tomáš Baťa

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:03 | 1 komentářů | Přečteno: 2767 krát

Český průmyslník a podnikatel Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně 3. dubna roku 1876 v rodině ševce. Vyučil se obuvnickému řemeslu a 24. srpna 1894 ve Zlíně založil se svými staršími sourozenci Annou a Antonínem obuvnickou dílnu. V roce 1904 odjel s několika spolupracovníky do USA aby se seznámil se strojní výrobou obuvi. Po návratu postavil novou třípatrovou budovu a zreorganizoval výrobu. V roce 1910 již zaměstnával 350 dělníků a vyráběl 3 400 párů obuvi denně.

čti více

36

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !