Občanská výchova

Dětské hry

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:34 | 0 komentářů | Přečteno: 9232 krát

Dětství je počátečním obdobím života člověka. Děti rozvíjejí své individuální osobnostní vlastnosti, postupně se začleňují do společnosti a osvojují si různé složky její kultury, včetně umění. Umění bychom měli již od raného dětství v co největší míře využívat ve výchově dětí k jejich celkovému prospěchu. Přináší jim totiž četné zážitky radosti, humoru

čti více

Dětské hry

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:34 | 3 komentářů | Přečteno: 10509 krát

Dětství je počátečním obdobím života člověka. Děti rozvíjejí své individuální osobnostní vlastnosti, postupně se začleňují do společnosti a osvojují si různé složky její kultury, včetně umění. Umění bychom měli již od raného dětství v co největší míře využívat ve výchově dětí k jejich celkovému prospěchu. Přináší jim totiž četné zážitky radosti, humoru

čti více

Co je to vlastně IQ a EQ?

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:33 | 0 komentářů | Přečteno: 7841 krát

IQ je vlastně výška inteligence u každého člověka.Je vrozená,ale dá se postupem zvyšovat,každý člověk má nějakou výšku IQ a každý ji také nemá stejnou.Je dána tím,kolik informací si člověk pomatuje a jak je dokáže vyjádřit.IQ se dělí do několika skupin..ta vlastně "nejhytřejši skupina"je nad 140IQ a těm se říká géniové..ty "méně chytří"jsou ti co mají podprůmě

čti více

Deprese

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:32 | 1 komentářů | Přečteno: 9715 krát

Na světě trpí depresemi přes 110 milionů mužů a žen. Je to nejdražší nemoc hned za rakovinou. Každým rokem stoupá počet depresivních pacientů až o 3%. Deprese nejvíce postihují lidi v produktivním věku, bez ohledu na sociálně-ekonomické postavení. Až 15% lidí trpících depresí se pokouší o sebevraždu a jen 25% vyhledá odbornou pomoc na psychiatrii. Toto onemocnění patří k člověku stejně jako slepé střevo a vš

čti více

City a nálada

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:31 | 1 komentářů | Přečteno: 6787 krát

Seminární práce z psychologie: City, nálada
„Jaký význam mají v životě city?“
Co jsou city?
City jsou projevy vnitřního dění (uvažování). Závisí na temperamentu a charakteru jedince. Druhy jsou: např. náladovost (= rychlý přechod od jedné nálady k druhé), citová vzrušivost (= nepřiměřená reakce na nepatrnou událost), sugestivita (= citová ovlivnitelnost), citová zranitelnost (=

čti více

Asertivita

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:30 | 2 komentářů | Přečteno: 8370 krát

Úvod:

V každodenním životě se setkáváme se situacemi, které jsou pro nás složité, které nás tzv. vyvádějí z míry.
Jak reagovat? Jak se prosadit, abych se druhého nedotkl?
Existují dovednosti, díky kterým lze z těchto situací pohodlně vyklouznout – jedny z nich jsou dovednosti asertivní.
ASERTIVITA je způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, otev

čti více

Motivace

Autor: Marek Mákač | 11.11.2011 09:29 | 1 komentářů | Přečteno: 4313 krát

mezilidských vztazích, při kontaktu s mladými lidmi i s dospělými, si všímáme toho, že každý se chová poněkud odlišně; k určité činnosti přistupuje s větším či menším zájmem, radost a uspokojení pociťuje při působení nestejných podnětů. Každé chování či jednání člověka je motivováno.

Motivací rozumíme souhrn činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, ak

čti více

Zdravá výživa

Autor: Tom Lexís | 26.4.2010 17:53 | 9 komentářů | Přečteno: 22973 krát

Jíme, abychom žili, nikoliv naopak


Vyvážená strava zahrnuje velké množství různorodých potravin, jejichž kombinací vznikají vyvážená a chutná jídla: snídaně, oběd a večeře a v závislosti na věku, potřebách a fyzické aktivitě také dopolední, případně odpolední svačina.


Podle soudobých lékařských studií trpí polovina našich obyvatel nadváhou a bohužel už i 1/3 dětí.Podepsal se na tom náš životní styl. Kam potřebujeme, tam jezdíme autem a jinými dopravními prostředky, tradiční kuchyně byla nahrazena rychlým občerstvením, v práci (a často i doma) stres, a pokud večer přijdeme unaveni domů, hladoví slupneme zase něco „nezdravého“ a usedneme k televizi.

čti více

Olomouc - Olomoucký kraj

Autor: Tom Lexís | 27.1.2010 15:33 | 2 komentářů | Přečteno: 5880 krát

Olomoucký kraj je tvořen okresy Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov a Jeseník. Svou rozlohou 5 139 km2 zaujímá 6,52% území České republiky a je osmým nejrozlehlejším krajem České republiky. Přírodní reliéf olomouckého kraje je velice různorodý. Na severu můžeme nalézt především vrchoviny, pahorkatiny a horský masív Jeseníků s nejvyšší horou Moravy a Slezska Praděd (1490 m. n. m.). V jižní části kraje převládají především nížiny Hornomoravský úval a Moravská brána. Nejnižším bodem kraje je hladina Moravy u Kojetína (190 m. n. m.). Krajem prochází také hlavní evropské rozvodí.

čti více

Pardubický kraj

Autor: Tom Lexís | 27.1.2010 15:29 | 3 komentářů | Přečteno: 12813 krát

VYMEZENÍ POLOHY

Od 1.1. 2000 dělíme Českou republiku na 14 krajů (původně jich bylo 8) včetně Pardubického kraje, kterého se týká tato práce. Celková rozloha kraje je 4519 km2, což znamená desátý největší kraj v republice. Tvoří asi 5,7 procenta rozlohy České republiky. Skládá z následujících čtyř okresů: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, z nichž největší je okres Svitavy a nejmenší Pardubice.

čti více

1

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !