Systém práva a jeho charakteristické znaky

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:05 | 0 komentářů | Přečteno: 3416 krát

Právní řád státu není tvořen souhrnem právních norem platných v určité době, ale tyto právní normy musí vždy vytvářet určitý vnitřně skloubený celek, systém práva.
Systém práva je charakterizován dvěmi základními skutečnostmi – jednotou celé soustavy a její vnitřní difererenciací.
Jednota právního řádu je objektivně dána třídní pod

čti více

Vývoj práva

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:05 | 0 komentářů | Přečteno: 2939 krát

-vliv: náboženství, osvícentství, revoluce

· Zvykové / obyčejové právo (mos maiorum)

- nepsané zvyklosti, morální kodex

- dávno před vznikem prvních států

- ustanovení především trestního práva

- stařešinové, církevní hodnostáři, státní orgány, ...

- náb. systém -> vůle bohů (

čti více

Smlouvy o dopravě

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:04 | 0 komentářů | Přečteno: 2335 krát

Smlouva zasilatelská
Subjekty: zasílatel, příkazce
Zasilatel obstará vlastním jménem přepravu věci pro příkazce na jeho účet, za úplatu. Zasílatel většinou zajistí přepravu sjednáním smlouvy s dopravcem, nebo sám. Za škody odpovídá zasílatel příkazci.

Smlouva o přepravě věci
Subjekty: dopravce, odesílatel
Dopravce musí přepravit zásilku

čti více

Základy práva

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:03 | 0 komentářů | Přečteno: 2319 krát

Právní teorii bývají odlišovány určité druhy právních norem dle hledisek: účelu dispozice

 

dikce dispozice

jiných způsobů klasifikace

Podle účelu dispozice rozlišujeme: - Kogentní: čili kategorické normy, které vylučují jakoukoli možnost subjektu chovat se odlišně, než jak stanoví dispozice normy.

Dispozitivní: jsou "opačným polem",

čti více

Výchova dětí

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:01 | 0 komentářů | Přečteno: 2633 krát

- rodiče mají právo se s dětmi stýkat
- mají právo určit místo jejich pobytu
- vybrat jim povolání v souladu s jejich zájmy
- výkonem práva jsou i rázná výchovná opatření vůči dítěti, které nejsou zákonem upravena, ale vyplývají z práv rodičů
- narozením dítěte vzniká rodičům vyživovací povinnost, podle svých možností a schopností

čti více

Ústava ČR

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:00 | 1 komentářů | Přečteno: 11829 krát

Ústava je nejvyšší zákon státu. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony, všechny ostatní právní předpisy, zákony, nesmějí být v rozporu s ústavou, ani s ústavními zákony. V opačném případě tyto rozpory řeší ústavní soud ČR. (Případ z praxe: ústavní soud několikrát opakovaně zrušil zákon o regulaci nájemného, proto

čti více

Soudy v ČR

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:59 | 0 komentářů | Přečteno: 4012 krát

Rozdělení soudů

Soudní moc v České republice vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy České republiky tvoří soustavu Nejvyšší soud (v Brně), Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), vrchní soudy (pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), krajské soudy a okresní soudy.

Ústavní soud

Samostatné postavení

čti více

Problém trestu smrti

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:58 | 0 komentářů | Přečteno: 3495 krát

1. Život za život?
Jedním z prvních činů našeho parlamentu po převratu v listopadu 1989 bylo zrušení trestu smrti. Téhož dne pomocný ošetřovatel v jedné pražské nemocnici vzal z lůžka děvčátko, odnesl je do svého pokoje, tam je znásilnil a zabil. Pobouření společnosti bylo veliké. A tak je to vždy. V klidnějším období většina společnosti považuje trest smrti za zrůdný, ale po nějakém hrůzné

čti více

Vypalování CD - Licence

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:55 | 0 komentářů | Přečteno: 1681 krát

Účelem tohoto referátu není popsat jakým způsobem se CD vypalují, ale řeší problémy s legalitou při vypalování.

U "koupených" CD je to snad jasný že kopírování je ZAKÁZÁNO, protože společnosti zabývající se výrobou CD se nechtějí okrádat o zisk a pro ty "menší" je snad snadší na obal napsat "Kopírování tohoto disku je zák&aac

čti více

Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:54 | 0 komentářů | Přečteno: 1988 krát

Účastníci územního řízení a účastníci stavebního řízení.

Účastníci výstavby jsou všechny osoby (právnické nebo fyzické), kterých se konkrétní výstavba nějakým způsobem přímo dotýká. Účastníky výstavby dělíme na hlavní a vedlejší.

Hlavní účastníci výstavby.

čti více

8

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !