Smlouvy o dopravě

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:04 | 0 komentářů | Přečteno: 2336 krát

Smlouva zasilatelská
Subjekty: zasílatel, příkazce
Zasilatel obstará vlastním jménem přepravu věci pro příkazce na jeho účet, za úplatu. Zasílatel většinou zajistí přepravu sjednáním smlouvy s dopravcem, nebo sám. Za škody odpovídá zasílatel příkazci.

Smlouva o přepravě věci
Subjekty: dopravce, odesílatel
Dopravce musí přepravit zásilku do určeného místa. Smlouva může být i ústní. Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí ve smluvené době. Nárok na přepravné má až po uskutečnění přepravy. Dopravce má zástavní právo k zásilce pro zajištění svého nároku.

Nájem dopravního prostředku
Subjekty: pronajímatel, nájemce
Pronajímatel přenechá nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředek za úplatu. Musí mít písemnou formu. Nájemce nesmí během nájmu přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě.

Smlouva o provozu dopravního prostředku
Subjekty: provozce, objednatel
Provozce se zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a vykonat za tímto účelem předem určené cesty. Provozce zajišťuje způsobilou posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci. Toto provádí za úplatu. Musí mít písemnou formu.

Hodnocení: 3.0/5 (49 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !