Albánie

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:17 | 0 komentářů | Přečteno: 1803 krát

Přímořský stát na západě Balkánského poloostrova. Ve starověku součástí Římské říše, po jejím rozdělení roku 395 se území Albánie stalo částí Východořímské říše. V dalších stoletích ovládali části území sousední státy a nájezdníci (Byzanc, Bulharská říše, Srbské království), pobřeží b

čti více

Aljaška

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:16 | 0 komentářů | Přečteno: 2085 krát

Po objevu Aljašky dánským mořeplavcem VISTUSEM BERINGEM, který byl ve službách ruského cara, se Rusové dozvěděli o velkém množství ryb, tuleňů a dalších zvířat na tomto území. Rusové nezaháleli a po deseti letech skoro dokonale vylovili celé kolonie zvířat. 

V roce 1876 koupili Aljašku Američané za cenu 5 centů za hektar. Mnoho lidí považovalo tento obchod za špatný. Aljašku nazýval

čti více

Altamira

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:13 | 0 komentářů | Přečteno: 1906 krát

Jeskyně Altamira byla objevena v severovýchodním Spanělsku v roce 1879 španělským archeologem Donem Marcelinim. Altamira byla pravděpodobně obydlena mezi 16000-9000 let před naším letopočtem.
Malby Altamiry jsou unikátní v mnoha směrech. Obsahují někdy až tři odstíny barev na jednom zvířeti, a vykazují tak vyspělou zkušenost v práci s barvou. Technická zdatnost je podporována opravdovostí, s jakou jsou zobrazeny proporce zvířat. Malíř

čti více

Alžírsko

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1970 krát

Alžírsko leží u středozemního moře. Většinu území dále k jihu zabírají poušte. Na severu je pobreží subtropické středomorské, na jihu suché subtropické až tropické. Tomu odpovídá i rostlinstvo, které se vjižní části vyskytuje pouze v oázách.
V alžírsku je také velký nedostatek vody, která je na těchto místech vzácná.

Hlavní město: El-Dja

čti více

Amazonka

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:11 | 2 komentářů | Přečteno: 4093 krát

Osnova:
I.Úvod:Proč jsem si vybrala Amazonku
II.Stať: 1.)Délka Amazonky
2.)Řeka Amazonka
a)Ústí a přítoky
b)Objevení
c)Soutok
d)Geologický vývoj
e)Život v řece
3.)Amazonský prales
4.)Indiáni
5.)Využití Amazonky – státy
a)Kolumbie
b)Ekvádor
c) Brazílie
III.Závěr:Ohrožení a ochrana


Proč jsem si vybrala Amazonku:

čti více

Amerika

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:10 | 0 komentářů | Přečteno: 2883 krát

Amerika je název pro pevniny na západní polokouli. Amerika je Severní a Jižní spojné Střední Amerikou. S přilehlými ostrovy má rozlohu 42.1 milionů kilometrů. Počet obyvatel je přibližně 730 milionů. Krajní body jsou: na severu mys Morfia Jesup, a na jihu mys na ostrově Diego Ramírez, jsou od sebe vzdáleny 15 500 km. Pevniny jsou omývány: Tichým oceánem, Atlantským oceánem a Severním ledovým oceánem. V Beringově průlivu se Amerika

čti více

Adelaide

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:07 | 0 komentářů | Přečteno: 1934 krát

Na východním pobřeží Svatovincentského zálivu se mezi mořským pobřežím a pohořím Mt. Lofty rozkládá Adelaide, hlavní město státu Jižní Austrálie.

Město, které leží na naší cestě Austrálií.

Adelaide je považováno za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Již při první procházce jsme si uvědomili, že plukovník Light je plánoval opravdu velkoryse

čti více

2. Světová válka

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:02 | 1 komentářů | Přečteno: 0 krát

29. septembra zahájil generál Courtney Hodges, veliteľ americkej prvej armády, ofenzívu s cieľom dobyť mestá Dueren a Kolín n. R. V osi jej postupu stálo historické mesto Aachen (Cáchy), plné historických pamiatok (okrem iného aj katedrály, v ktorej bolo v minulosti korunovaných 37 nemeckých panovníkov). Hodges, presvedčený o tom, že má nad nepriateľom prevahu materiálu i ľudí, nariadil okamžité dobytie mesta. Aachen mal pre Nemcov d&o

čti více

Filmová hudby-české pohádky

Autor: Jan Morávek | 13.10.2010 20:41 | 0 komentářů | Přečteno: 5703 krát

Úvod
Filmová hudba je označení hudby, která se uplatňuje ve filmu ( respektive je pro film produkována ) a funguje jako složka filmového výtvoru. Je to přenesení výrazu scénická hudba na filmové plátno. Běžně bývá úloha filmové hudby ve filmu spíše pomocná a doplňující. Film bez hudby je dnes takřka výjimkou. Doprovází a podkládá dění ve filmovém obraze zvukovými

čti více

Odborný styl

Autor: Jan Morávek | 13.10.2010 20:39 | 0 komentářů | Přečteno: 4238 krát

12. Charakteristika odborného stylu – odborný popis, popis pracovního postupu, referát, diskuse, někdy prostě sdělovací styl, kritika, výklad.

Prostý popis – slohový útvar, ve kterém popisujeme části a vlastnosti nějakého předmětu, se nazývá popis
- cílem je to, aby si čtenář mohl o popis. předmětu udělat názornou představu, popisujeme vnější vlastnosti (velikost, barvu, tvar) – základní

čti více

6

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !