Oceány v pohybu

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:49 | 0 komentářů | Přečteno: 4156 krát

Oceány udržují v neustálém pohybu různé síly, které se navzájem kombinují. Mezi ně patří rotace Země, vítr, gravitační síly Slunce a Měsíce, zemětřesení pod vodou a nerovnoměrné zahřívání Země Sluncem, jehož vlivem jsou něktaré části oceánu teplé a jiné studené. 


Dno oceánů
Až do 20. století se lidé domnívali, že dno oceánů

čti více

Okres Cheb

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:48 | 1 komentářů | Přečteno: 4259 krát

POLOHA
Okres Cheb je jedním ze 76 českých okresů. Leží v Čechách na západě ČR u hranic s Německem. Sousedícími okresy jsou; na severu okres Sokolov, na východě okres Karlovy Vary a na jihu okres Tachov. 
Hlavním silničním spojením s Prahou je trasa Cheb–Planá–Stříbro–Plzeň–Praha dlouhá 187km. Z Chebu do Prahy je možné dostat se také vlakem, vede zde železniční trať téměř stejnou trasou jako silnice.

čti více

OSN

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:46 | 0 komentářů | Přečteno: 3993 krát

OSN oficielně vzniklo 24.října 1945, kdy chartu podepsaly tyto státy: Čína, Francie, Velká Británie a většina zemí OSN. Charta ustanovuje 6. Základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Celé společenství OSN má 15 úřadů a velké množství programů a nejrůznějších org&aacut

čti více

Olomoucký kraj

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:45 | 1 komentářů | Přečteno: 6176 krát

Olomoucký kraj je tvořen okresy Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov a Jeseník. Svou rozlohou 5139 km2 zaujímá 6,52 % území České republiky a je 8. nejrozlehlejším krajem republiky. Přírodní reliéf olomouckého kraje je velice různorodý. Na severu můžeme nalézt především vrchoviny, pahorkatiny a horský masív Jeseníků s nejvyšší horou Moravy a Slezska – Praděd (1490 m.n.m.). V jižní části kraj

čti více

Ostravský kraj

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:44 | 1 komentářů | Přečteno: 4716 krát

Úvod:
Ostravsko je pojem, jehož význam se nám nutně vybaví jako území obklopující město Ostravu. Pokud však máme toto území přesně vymezit, mohou nastat problémy. Území se v zásadě dají vymezovat podle hledisek jak krajinné, tak socioekonomické sféry. Pokud území vymezujeme podle kritérií fyzické geografie, např. z geomorfologického, geologického nebo klimatického hlediska, probl&

čti více

Ozónová díra

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:43 | 7 komentářů | Přečteno: 10807 krát

3. prosince 2001 vědci z Goddardova střediska vesmírných letů americké NASA zveřejnili výsledky své poslední studie každoročního úbytku ozonu v atmosféře, která souvisela s objevením rekordně velké ozónové díry, jež tento rok zasáhla dokonce jižní pobřeží Austrálie nebo Ohňovou zemi (cíp Jižní Ameriky).
Takzvaná ozónová díra je lidstvu sice známá už od první poloviny 70. l

čti více

Pákistán

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:41 | 0 komentářů | Přečteno: 3721 krát

Hlavním městem Pákistánu je Islámábád, ale největším je Karáčí. 
Ve státě o 141 000 000 obyvatel je úředním jazykem urdština a angličtina, přesto 64% lidí mluví paňdžábštinou.


PŘÍRODNÍ POMĚRY
Severní a západní část země zabírají hory. Nejvyšší pohoří jsou na severu a nejvyšším vrcholem země je Tirič

čti více

Památky UNESCO v ČR

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:39 | 13 komentářů | Přečteno: 14144 krát

V roce 1972 přijala generální konference UNESCO v Paříži Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědicví UNESCO. Tento dokument vytváří systém mezinárodní ochrany kulturního a přírodního dědictví výjimečné universální hodnoty, které by mělo být zachováno pro budoucí generace. Každý stát má především sám pečovat o nejvýznamnějš&

čti více

Pardubický kraj

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:39 | 3 komentářů | Přečteno: 0 krát

OKRESY: Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí
ROZLOHA: 4519 km2
POČET OBYVATEL: 509 353
HUSTOTA OBYVATEL: 113 obyvatel na km2
NEJVYŠŠÍ BOD: Králický Sněžník 1423 m. n. m.
NEJNIŽŠÍ BOD: Labe u Kojic 200 m. n. m.
CELKEM OBCÍ: 452, z toho 29 měst
SÍDELNÍ MĚSTO: Pardubice
POČET OBYV. V OKRESECH:
Chrudim - 105 459 ; Svitavy - 102 490 ; Pardubice - 162 080 ; Ústí nad Orlicí – 139 324

čti více

Paříž

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:37 | 1 komentářů | Přečteno: 4132 krát

Paříž leží na řece Seině, má rozlohu přes 105km2 a přes 2 miliony obyvatel. Skládá se z 20 obvodů. Historie města začala v r. 300 př.n.l. na ostrově Ile de la Cité, když se zde usadili Keltové. Rozdílné přírodní podmínky obou břehů vedly nejprve k osídlení levého břehu. Bažinatý pravý břeh začali lidé vysušovat a postupně osidlovat teprve od 5.stol. V té době se vlády ve městě se ujal Julián Apostata. Město dost

čti více

4

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !