Ombudsman

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:43 | 0 komentářů | Přečteno: 2435 krát

ÚVOD

Jedním ze základních principů demokratického státu je kontrola státních orgánů a především kontrola výkonné moci. Kontrolují nejen státní orgány (parlament, soudy, nejvyšší účetní dvory), ale i občané se mohou do určité míry na kontrole moci výkonné podílet buď kolektivně (nezávislé komise, výbory, občanská sdružen&iacu

čti více

Pracovní právo

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:42 | 0 komentářů | Přečteno: 4744 krát

Pracovní právo upravuje vzájemná práva a povinnosti fyzických osob (zaměstnanců) a jejich zaměstnavatelů, což jsou fyzické nebo právnické osoby. Prameny pracovního práva jsou:

Listina základních práv a svobod

Zákoník práce

Zákon o zaměstnanosti , Zákon o platu a o mzdě

Zákon o kolektivním vyjednávání (odbory a zaměstnavatel)

Vyhl&a

čti více

Podnikání

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 0 komentářů | Přečteno: 3098 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dě

čti více

Personální činnost

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 1 komentářů | Přečteno: 2366 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dě

čti více

Pracovněprávní vztahy

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:40 | 0 komentářů | Přečteno: 2131 krát

Zákoník práce je celostátně platná právní norma, která stanovuje, případně upravuje:
- způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru
- podmínky vzniku zvláštních typů pracovních poměrů – volbou, jmenováním, vedlejší činnost
- dodržování pracovní kázně
- podstatu a rozvržení pracovní doby, práce přesčas
- dovolená na zot

čti více

Podnikání ve stavebnictví

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:39 | 0 komentářů | Přečteno: 1392 krát

Živnostenský zákon a druhy živností, podmínky a postup při založení živnosti v oboru stavebnictví.
Co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě ?
Lze vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě na základě živnostenského oprávnění ?
Lze provozovat živnost bez živnostenského listu ?
Lze podnikat bez živnostenského listu ?
V oblasti stavebnictví lze podnikat několika způsoby:
1. volná živnost - Jde o podn

čti více

Občanské právo

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:36 | 0 komentářů | Přečteno: 3751 krát

Hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník. Občanské právo upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, je také nejstarším a nejobsáhlejším odvětvím soukromého práva.

Předmětem občansko-právních vztahů jsou věci a majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští. Věci jsou ohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou

čti více

Občanský soudní řád

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1744 krát

Účastníci řízení
OSŘ je předpis, dle kterého se rozhoduje v oblasti práva obchodního, pracovního, občanského a rodinného.
- subjekty jsou: žalobce a žalovaný
- způsobilost být účastníkem řízení má každý občan i nenarozené dítě může být žalobcem
- procesní způsobilost má občan starší 18-ti let
- účastníkem může být fyzická osoba,

čti více

Evropská unie

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 3294 krát

Evropská unie – toto slovo v poslední době zní z mnohých úst a je námětem spousty debat. Ne každý ale ví, co tento pojem vlastně znamená. Tak tedy, Evropská unie je sdružení vyspělých evropských zemí za účelem hospodářské a politické spolupráce. A jak to všechno začalo? V roce1967 vzniklo Evropské společenství, později Evropské společenství uhlí a oceli. Za nějaký čas vzniklo Evropsk&eacut

čti více

Obchodně závazkové vztahy

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:33 | 0 komentářů | Přečteno: 2049 krát

Systematické uspořádání závazkového práva v obchodním zákoníku se shoduje s občanským zákoníkem: v úvodu jsou obecná ustanovení pro všechny obchodní závazkové vztahy a potom následují právní formy o pojmenovaných smlouvách, jichž je v obchodním zákoníku upraveno třiadvacet. Některé typy smluv jsou paralelně obsaženy v obchodním i v občanském zákon&iacut

čti více

11

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !