Evropská unie

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 3378 krát

Evropská unie – toto slovo v poslední době zní z mnohých úst a je námětem spousty debat. Ne každý ale ví, co tento pojem vlastně znamená. Tak tedy, Evropská unie je sdružení vyspělých evropských zemí za účelem hospodářské a politické spolupráce. A jak to všechno začalo? V roce1967 vzniklo Evropské společenství, později Evropské společenství uhlí a oceli. Za nějaký čas vzniklo Evropské hospodářské společenství a potom Euroatom. Toto všechno vytvořilo základ pro zmiňovanou Evropskou unii, jež existuje od roku 1993. V současné době je v ní 15 členských států. V roce 94 podaly žádost o přijetí Maďarsko s Polskem a v 95. i naše republika. EU s těmito státy uzavřela tzv. Evropské dohody, které je mají připravit na vstup do tohoto sdružení.
Teď se ale povíme o EU něco konkrétnějšího. Tato nadnárodní organizace má sídlo v Lucemburku, Bruselu a Strassburgu. Jejími orgány jsou Evropský parlament, Rada EU, Komise, Soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Úředními jazyky jsou jazyky všech členských zemí, což znamená, že každý stát má právo v EU hovořit svou mateřštinou. Ovšem pracovním jazykem je angličtina s francouzštinou, to je kvůli rychlejší komunikaci při jednáních. Zajímavé je, že lidé, jejichž mateřštinou je angličtina, musí mluvit francouzsky a naopak. To proto, aby měl každý stejné podmínky a nikdo nebyl zvýhodněn. Ještě jsem se nezmínila o tom nejhlavnějším – cíli EU. Tím je společný trh, hospodářská a měnová unie a společná politika. Základem jsou tyto svobody – politická svoboda, lidská práva, svoboda volného pohybu zboží, lidí, pracovních sil, služeb a kapitálu.
Dle mého názoru je členství v EU výhodné. Představte si, že cestujete z Německa do Francie a nemusíte trávit celé hodiny na celnici. Vaše firma může mít pobočky v jiné členské zemi, máte možnost odejít tam pracovat nebo studovat, což je také velmi zajímavé. Jsou vypracovány lákavé programy a stipendia pro studenty. Když vystudujete univerzitu např. ve Francii, tak vám diplom bude platit i ve vaší zemi. EU skýtá další a další výhody. 
Samozřejmě každá mince má svůj rub a líc, tudíž i EU má své stinné stránky. Jednou z nich může být např. i to, že i do vaší země budou moci proudit za prací obyvatelé z jiné země, a tím nám ztěžovat hledání zaměstnání. Některé podniky nebudou schopny obstát v zahraniční konkurenci, protože dovážené zboží bude levnější než tuzemské. I s tím se musí počítat a vše se dobře zvážit. Celkově však myslím, že vstup do Evropské unie bude pro naši republiku krok dopředu.

Hodnocení: 2.8/5 (43 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !