Skinheads

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2702 krát

Skinheads jsou v současnosti často probíraným tématem. To co nejvíce a neblaze proslavuje tuto skupinu je především násilí a propagace fašismu a rasismu. Tento referát je o vzniku Skinheads o jeho původních myšlenkách a o tom v co se Skinheads změnily. Někdo se domnívá, že jde o frustrované mladíky, kterým prostě chybí láska a přízeň okolí, jiní si pletou skiny s “pankáči" nebo mezi nimi pro jistotu vůbec nerozlišují.
V případě skinheads se jedná o široce rozvětvené hnutí s nezanedbatelným vlivem na celou společnost. Ve svém příspěvku se pokusím tento složitý jev lépe přiblížit a usnadnit jeho pochopení.

Počátky hnutí skinheads bychom našli ve druhé polovině šedesátých let ve Velké Británii. V té době dochází k významným změnám na trhu práce. V důsledku modernizace narůstá nezaměstnanost a staré sociální struktury se rozpadají. V dělnických čtvrtích velkých měst (například v londýnském East-endu) vzniká nové hnutí dělnické mládeže. Jeho příslušníci kladli důraz především na svůj dělnický původ a ostře se vyhraňovali proti hnutí hippies, tvořenému hlavnì mládeží ze středních vrstev.
Přijala část pracující mládeže za svou uniformu dlouhé "edvardovské" pláště a úzké kalhoty. Byli známí jako Teds (TEDDY BOYS). Byli oddání Rock’n Rollu, byli podivně učesaní s patkami a esíčky pečlivě napomádovanými na čele. Chovali se jako skupina oddělená od konvenčního života. Na počátku šedesátých let byli nahrazeni tzv. MODS a jejich protějšky "rockery".

V letech 72-76 nebylo o skins příliš slyšet.
Dlouhé horké léto roku 1976 vidělo vznik mimořádné nové kultury - PUNKu. Noví skins při svém návratu zachovali nejextrémnější prvky starého stylu a ještě je rozšířili. Hlavy byly ostříhány dohola nebo krátké vlasy odbarveny. Někdy byl ve vlasech vybarven nápis Union Jack apod. Vrátily se vysoké boty a šle. Nenosily se obleky, objevilo se různé tetování, i na obličeji. Veřejnost byla otravována nacistickými pozdravy. Tlak veřejnosti a teenagerů již v podstatě vedl k dohodě s punky, ale tito skins věděli,že nikdo nebude tolerovat jejich svévolné skupinové násilí. Vzniká nová hudba skinheads - OI!. To se stává novým hnutím ulice spojující jak skins tak punks.

K výraznému zvratu dochází koncem sedmdesátých let, kdy britská národně-socialistická strana Národní fronta (the National Front) zneužila hnutí Skinheads ve svůj prospěch. Národní fronta (NF) rekrutovala mladíky z ulice a využívala je pro své pouliční bitky. Protože Skinheads měli pověst ostrých hochů, někoho napadlo, že když mladí “bojovníci" z řad NF napodobí image skinheads, stanou se ještě obávanějšími. Tak vznikla nová odnož hnutí Skinheads. Zatímco “tradiční Skinheads" byli nepolitickým hnutím dělnické mládeže a našli bychom u nich určité styčné body s punkery (např. hudba), noví skinheads se hlásili k extrémní pravici. Napětí mezi oběma skupinami postupně narůstalo. Zároveň docházelo k další diferenciaci uvnitř hnutí. Část nepolitických Skinheads se přiklonila k levici a začala nahlížet na třídní boj skrze politiku práce a zaměstnanosti.

Hnutí Skinheads se záhy rozšířilo do mnoha dalších zemí (Irsko, Francie, Rakousko, Itálie, Spojené státy, Německo...). Přestože v každé zemi má svá specifika, základní rysy zůstávají shodné. Od konce osmdesátých let dochází k oživení původního “tradičního" hnutí a jeho hodnot. Zároveň přibývá konfliktů mezi zastánci různých směrů. V současnosti existuje hnutí skinheads v různých podobách téměř v celém světě.

Hodnocení: 2.7/5 (32 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !