Jelen bílý

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1767 krát

Nejpravděpodobnější oblastí původního historického výskytu bílých jelenů je Persie, odkud měla tato zvěř být kolem roku 1780 dovezena do Čech. Podle historických pramenů se tedy zdá za oprávněné systematické zařazení bílých jelenů k poddruhu Cervus elaphus maral. Po importu do Čech převzali tuto zvěř kníže Schwarzenberg, hrabata Waldstein, Czernin a Kinský z Chlumce nad Cidlinou. U Schwarzenbergů a Czerninů jeleni v krátké době vymřeli. U Waldsteinů se jim však dařilo dosti dobře až do doby kolem roku 1870, kdy začal chov poměrně silně degenerovat. Poslední jelen byl uloven v mnichovohradišťské oboře roku 1880. V Chlumecké oboře se bílé jelení zvěři příliš nevedlo a tehdy (pravděpodobně 1824) věnoval hrabě Kinský posledních několik kusů (asi 10) hraběti Matyáši Thun Hohensteinovi do Žehušic. Po vysušení velkého rybníka Kravinec za zámeckým parkem začal tento kmen bílé leucistické jelení zvěře (pigmentace kůže, modrá oční duhovka) dobře prosperovat a za padesát let, po osvěžení krve divoce zbarvenou zvěří, se stavy zvýšily až na 200 kusů. Za léta existence chovu poklesly několikrát stavy zvěře až na kritickou hranici a ne vždy uvážené chovatelské experimenty a zanedbání péče o pastevní porosty měly negativní vliv na početnost a kvalitu populace. Po druhé světové válce zůstalo v oboře Žehušice dle pamětníků pouze 28 kusů jelení zvěře, kterou se jen s obtížemi dařilo rozmnožovat. Ve stádu se začaly projevovat některé negativní důsledky příbuzenské plemenitby - inbridingové deprese např. vysoké procento tělesných anomálií (zkrácení spodní čelisti apod.), relativně nízký maximální věk, slabá konstituce a v neposlední řadě snížená natalita. Z těchto důvodů a též z důvodů veterinárních byla vybrána vhodná lokalita pro založení druhého oborního objektu pro vedení souběžné linie bílého stáda. Po zvážení všech okolností byla pro výstavbu navržena bývalá srnčí obora tzv. Háj v blízkosti obce a zámku Žleby. První zvěř do nové obory byla převezena v roce 1973. V roce 1995, kdy bylo v jarním kmenovém stavu již 118 kusů jelení zvěře, bylo rozhodnuto o založení dalšího chovu, v němž by byla vedena linie, později v podstatě oddělená od populace žlebské.Po více generacích by pak bylo možno zvěř vzájemně použít k osvěžení krve. Vybrána byla lokalita stávající obory Kopidlno, kam bylo na podzim roku 1995 převezeno 30 kusů a v letech 1997/1998 dalších 60 kusů bílé jelení zvěře z obory Žleby. V současné době existují tedy v České republice tři chovy bílé jelení zvěře s celkovým počtem asi 27 kusů bílé, převážně bílé a divoce zbarvené (s vlohami bílého zbarvení) zvěře. Dva chovy jsou ve správě státního podniku Lesy České republiky Hradec Králové a jeden (obora Žehušice) je soukromý chov ve správě společnosti Václav Stome - lesy Litošice

Hodnocení: 2.7/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !