Kořen

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:09 | 0 komentářů | Přečteno: 3187 krát

Tento podzemní orgán zpravidla ukotvuje rostlinu v zemi a čerpá odtud vodní roztoky anorganických živin. Má paprsčitě, později kruhovitě uspořádané svazky cévní. Jeho růstový vrchol (tvořený dělivým pletivem) je kryt čepičkou. Za vrcholem je oblast pokrytá jemným kořenovým vlášením. Právě kořenové vlášení čerpá z půdy vodné roztoky výživných látek. Podle stavby a funkce rozlišujeme hlavní (primární) kořen a z něj se větví kořeny postranní. Kůlový kořen je přímým pokračováním stonku a proniká svisle do půdy. Přídatný kořen (adventivní kořen) vzniká nahodile, kdekoli na rostlině (například vyrůstá z polehnutého stonku). Chůdovitý kořen vyrůstá z nadzemních částí rostliny a vrůstá do země; má mimo jiné i funkci opěrnou (například u kořenovníku mangrového, který je součástí porostů mangrove, rostoucíh v pobřežních bahnitých půdách teplých moří). Některé dřeviny v tomto prostředí vytvářejí také kořeny dýchací, zvané pneumatofory (v názvu se ozývá řecké slovo pneumón plíce a foreo nosím). Kořen příčepivý vyrůstá na stonku rostliny, která se přichycuje k podkladu (například u břečťanu). Rostliny, které si odebírají živiny z jiných rostlin (parazité nebo poloparazité), svými přeměněnými kořeny vnikají do těla hostitele (například jmelí rostoucí na borovici). Mnohé druhy rostlin v kořenu hromadí zásobní látky (například mrkev). Splynutím ztloustlého kořene a spodní části stonku vzniká bulva (například u celeru a řepy). Jiným typem zásobního orgánu je kořenová hlíza, dužnatý orgán, který vzniká například u okrasné jiřinky. Hlíza ale může být i jiného původu, může vzniknout z oddenku nebo z nadzemního stonku.

Kořeny rostliny tvoří kořenový systém, který má u jednotlivých druhů typickou stavbu. U některých rostlin je mělce, talířovitě rozložený (například u smrků, proto se tyto stromy často vyvrátí náporem větru nebo pod tíhou sněhu).

Některé druhy nemají vyvinutý hlavní kořen, ale místo toho mají svazek slabších kořínků zvaných adventivní (náhradní), to jsou kořeny svazčité (jsou vyvinuté například u trav).

K vegetativním, nadzemním orgánům cévnatých rostlin patří stonek s listy, popřípadě s reprodukčními (rozmnožovacími) orgány.

Hodnocení: 2.4/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !