Ekologický problém - ropa

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:35 | 0 komentářů | Přečteno: 3186 krát

Ekologický problém:
Těžba ropy
Těžba ropy je sice nezbytná pro dnešní život, ale velmi ohrožuje životy mořských živočichů svými rozsáhlými úniky ropy do moře.
Hlavní zdroje ropy leží většinou mimo těžiště průmyslové výroby, proto se dopravuje většinou tankery. Podle odhadů odborníků uniká při normálním provozu těchto lodí a při čištění jejich nádrží do moře asi 33 tisíc tun ročně. To samozřejmě velmi škodí mořským organismům. Avšak to není jediný problém. Daleko vážnějším problémem jsou časté havárie tankerů, při nichž do moře uniká několik desítek tisíc tun ropy.
Samotná těžba přináší velké znečištění oceánu. A i při běžné přepravě uniká nepatrná část ropy do oceánů, avšak tato nepatrná část má také velký podíl, protože tankery musejí hojně přepravovat, kvůli velké spotřebě.
Uniklá ropa má hlavní vliv na:

Veškeré mořské živočichy - ptáky, savce, ryby i drobné organismy, kteří umírají, což ohrožuje celý potravní řetězec.

Potravní řetězce na pevnině - spojovacím článkem jsou například dravci, stěhovaví mořští ptáci, aj.

Znečištění pláží a pobřežních oblastí - znečištění písečných pláží může přetrvat i několik let

Ohrožení zdrojů pitné vody

Dochází však k haváriím i ve vnitrozemí, důsledky jsou podobné jako v případě oceánů. Příčinami jsou většinou havárie v průmyslových podnicích. Znečištění v těchto případech zasahuje nejvíce vodu a půdu.

Hodnocení: 2.5/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !