Občanská výchova

Politická strana(imaginární volby)

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:18 | 0 komentářů | Přečteno: 1567 krát

NPS
Národně prospěšná strana

Jsme velmi mladá strana(nedávno založená) a chceme Vám nabídnout něco nového a podle Nás i lepšího. Členi v straně jsou převážně studenti, ale to neznamená, že se bude naše strana věnovat jenom školství. Musíme myslet na všechny lidi ve státě- podnikatele, pracující, nezaměstnané, studenty, důchodce, ale i bezdomovce. A proto jsme pro Vás napsali takzvaný NProgram(Národní program), ve kterém se snažíme najít kompromisy pro všechny….

čti více

Pohlavní nemoci

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:15 | 0 komentářů | Přečteno: 2319 krát

Kapavka


Příznaky: Časté močení, pálení a řezání při močení, žlutavý až zelenavý výtok, začervenalé ústí močové trubice. Jindy jen po ránu se možná objeví na vrcholu penisu hnisavá kapička (pokud na toaletu nechodíte ještě v polospánku, nemůžete ji přehlédnout). Dobrým znakem je i špinavé spodní prádlo.

čti více

Podnikatelský záměr

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:14 | 0 komentářů | Přečteno: 3516 krát

Když jsem tak uvažoval, v čem bych mohl podnikat v mém městě, rovnou jsem vyloučil :
obchod s potravinami (máme tu 4 supermarkety, bude se stavět nové Tesco)
železářství (na náměstí je na každém rohu)
obchod s oblečením(z toho samého důvodu)
nějaké řemeslo(no nic pro mě…)...
Nakonec mi vyšel obchod s výpočetní technikou(a se službami spojenými s tímto). 

čti více

Moje ideální partnerka

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1807 krát

Jak by měla vypadat nebo spíš neměla moje ideální partnerka? To jest otázka.

Rozhodně bych nesnesl, kdyby byla na něčem závislá: myslím tím na drogách, kouření, alkoholu (ale ne zase abstinent). Po duševní stránce by měla být rozhodně v pořádku.
Asi by neměla být pyšná (sebevědomí by ale mohla mít)

čti více

Inteligence

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:08 | 0 komentářů | Přečteno: 1580 krát

Schopnosti
= soubory zkušeností, znalostí a vědomostí i dovedností je uplatnit v průběhu činnosti.
= vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti.
– nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh. Jedna vloha může být základem několika schopností. Naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách.

čti více

Imanuelité

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:07 | 0 komentářů | Přečteno: 2346 krát

V souvislosti se zájmem sdělovacích prostředků se jedná o pravděpodobně nejznámější a čistě tuzemskou sektu. I když má obdobný název jako mezinárodní "Hnutí Grálu", které v České republice taktéž aktivně vystupuje, je zakladatelem české skupiny Jan Dietrich Dvorský a jeho družka Lucie Dvorská (shoda příjmení je v tomto případě opravdu náhodná). Kvůli rozlišení těchto dvou skupin s obdobným názvem se pro označení Dvorského skupiny užívá názvu "Imanuelité".

čti více

Chomutov

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:06 | 1 komentářů | Přečteno: 1931 krát

Chomutov je centrem hornictví a těžkého průmyslu - válcoven a železáren, ale i potravinářského průmyslu a v jeho nejbližším okolí jsou čtyři velké elektrárny. Přes překotný rozvoj od poloviny 19. století si město zachovalo historické jádro a tak se i dnes můžeme pochlubit řadou architektonických památek. Nejvýznamnější a také nejstarší je gotický kostel sv. Kateřiny ze 13. století, zabudovaný do komplexu bývalého zámku, nynější historické radnice. Je součástí památkové zóny, vyhlášené v roce 1992.

čti více

Historie odívání

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:05 | 1 komentářů | Přečteno: 2012 krát

PRAVĚK
O tom jak se lidé oblékali podávají důkaz výtvarné památky(nástěnné jeskyní malby).Primitivní oděv byl z dostupných materiálů např.:kůže , kožešina a listy z rostlin.Tyto oděvy spojovali například:střívka , šlachy , trávy a lýko.Obleky šili pomocí kostěných jehel.Oděvy měli jednoduché ozdoby.

čti více

Gustav Husák

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1392 krát

čti více

Gotika

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:03 | 0 komentářů | Přečteno: 1466 krát

Umění středověku, jediný sloh, který nevychází z antických vzorů. (V Čechách polovina 13. – konec 15. století.)

Křesťanství tvořilo i nadále duchovní základ celé středověké kultury, ale pojetí různých otázek se postupně měnilo. Každodenní starost o spásu vlastní duše provázela středověkého člověka celým životem.

čti více

3

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !