Personalistika

Autor: Kamča Nová | 14.9.2010 21:14 | 0 komentářů | Přečteno: 4478 krát

Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci. 
Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením 

Motivace zaměstnanců: Zaměstnavatele motivují své zaměstnance ze třech základních důvodů : 
- získání kvalitních zaměstnanců 
- zlepšení výkonnosti stávajících zaměstnanců 
- udržení dobrých zaměstnanců 
Motivace: může být peněžní formou provizí nebo vyšší výkonností . Dále může být motivace nepeněžní, jejíž součástí jsou např. různé dary, sociální jistoty a uznání. 

Mzda je finanční ohodnocení zaměstnance zaměstnavatelem za vykonanou práci. 
Mzda základní- je uvedena ve smlouvě nebo dohodě o smluvní mzdě 
Mzda úkolová- placeno za úkol nebo za kus. 
Mzda časová- placena za odpracovanou dobu 
Mzda podílová – podíl na zisku, obratu nebo tržbě 
Mzda kombinovaná- např. paušální a podílová dohromady 

Hrubá mzda- jejím obsahem je základní mzda+pohyblivé složky (příplatky,odměny)+náhrady mzdy(nemocenská,volno na svatbu). 
Mzda nesmí být nižší, než minimální hrubá mzda. Ta je v současné době 5.700,- Kč. 

Čistá mzda- je to částka, kterou zaměstnanec skutečně dostane. (vysvětlit výpočet čisté mzdy) 

Zákoník práce- je celostátně platná právní norma. Určuje: 
- způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru 
- -dodržování pracovní kázně 
- pracovní dobu, práci přes čas 
- dovolenou na zotavenou 
- mzdy, náhrady mezd 
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
- pracovní podmínky žen a mladistvých 
- odpovědnost za škodu a náhrady škod 
Způsobilost fyzických osob vstupovat do pracovně právních vztahů vzniká dnem dosažení 15 let. 
Dohodu o hmotné odpovědnosti může pracovník uzavřít nejdříve v den dosažení 18 let. 
Pracovně právní vztah může mít tyto formy: 
Pracovní poměr- dvoustranný právní akt, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy. Může vzniknout volbou nebo jmenováním,. 
Dohody o práci konané mimo pracovní poměr- Patří sem dohoda o provedení práce (maximálně 100 hodin ročně, platí se pouze daň z příjmu). Druhou možností práce konané mimo pracovní poměr je dohoda o pracovní činnosti. Sjednává se na práci, která nepřesahuje průměrně polovinu týdenní pracovní doby. Je uzavřená písemně a platí se zde ZP,SP a daň z příjmu. 
Pracovní smlouva musí obsahovat: místo výkonu práce, druh práce a den nástupu. Je vyhotovena ve dvou provedeních. 

Povinnosti zaměstnavatele: 
- přidělovat práci podle smlouvy 
- platit mzdu 
- vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkonů 
Povinnosti zaměstnance: 
- konat práci podle pokynů 
- konat práci osobně a ve stanovené pracovní době 
- dodržovat pracovní kázeň 
Změny pracovního poměru: 
- převedení na jinou práci 
- přeložení na jiné místo 
Skončení pracovního poměru: 
- dohoda 
- zrušení ve zkušební době 
- okamžité zrušení ( neplnění smlouvy, hrubé porušení kázně) 
- výpověď- jedná se o jednostranný právní akt. Výpověď musí být písemná a doručená. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. 
Výpověď ze strany zaměstnavatele: 
Musí být pouze z důvodů uvedených zákoníkem práce tj. např. snížení stavu zaměstnanců. Musí být dodržena tříměsíční výpovědní doba a odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Zaměstnavatel nemůže dát výpověď těhotné, zaměstnanci ve vojenské službě a také ženě, která se stará o dítě do 3 let. 
Výpověď ze strany zaměstnance: 
Důvod může být jakýkoliv. Výpovědní lhůta je 2 měsíce. 
Pracovní doba: 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům přestávku po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Dovolená je 4 týdny 

Nezaměstnanost 
Pracovní síla je zboží, které lidé nabízejí na trhu práce. Na trhu práce může dojít k vyrovnání nabídky s poptávkou, nižší nabídka než poptávka, nižší poptávka než nabídka. 
Rozdělení nezaměstnanosti podle příčin: 
Frikční- Je to doba, kdy je člověk nezaměstnaný mezi novým a starým zaměstnáním. Tato forma nezaměstnanosti je z důvodu přechodu na zaměstnání lepší (lepší plat, zaměstnání je blíže domovu..atd..) 
Strukturální- v nějakém odvětví není práce 
Cyklická- souvisí s hospodářským cyklem. V období hospodářské krize stoupá nezaměstnanost. 
Otázkou nezaměstnanosti se zabývají: 
- zaměstnanci 
- zaměstnavatelé 
- stát 
Společně vytvářejí radu pro sociální dialog (tzv. tripartitu) 

Zaměstnance zastupují odbory. 
Zaměstnavatele zastupují svazy.
 

Hodnocení: 2.3/5 (64 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !