Živnosti

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 19:04 | 0 komentářů | Přečteno: 4656 krát

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.

Živnosti upravují:

- zákony

- vyhlášky

(obchodní zákoník, zákoník práce, daňové zákony, živnostenský zákon)

Podnikatel

a) fyzická osoba – jednotlivec, přirozený nositel práv a povinností, způsobilost od 18 let

b) právnická osoba – útvar vytvořený lidmi, podle zákona samostatný právnický subjekt – má svoji vlastní právní subjektivitu

Všeobecné podmínky živnostenského zákona:

- FO, PO

- Starší 18 let

- Trestní bezúhonnost

- Právní způsobilost

- Bezdlužnost vůči státu (finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení)

Odborná způsobilost:

Výuční list + 3 roky praxe

Střední škola – maturita + 2 roky praxe

Vysoká škola + 1 rok praxe

 

Živnosti dělení:

Živnosti

 

Ohlašované Koncesované
Volné Řemeslné Vázané

Volné:

- Všeobecné podmínky

Řemeslné:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – výuční list)

Vázané:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení)

Koncesované:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení…..)

- Státní povolení od určitého orgánu (Ministerstvo vnitra, Česká národní banka
, Dopravní úřad v místě trvalého pobytu nebo sídla, krajská hygienická stanice, atd….)
Zařízení živnosti:

- Získání formuláře na živnostenském úřadu a vyplněný formulář odevzdat s povinnými doklady.

- Do 15 dnů je vyhotovená žádost o živnostenský list.

- Kolek na živnost stojí 1 000 kč na Koncesi 2 000 kč.

Povinné doklady:

- Výpis z trestního rejstříku

- Občanský průkaz

- Zpráva z finančního úřadu a ze správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti vůči státu

- Pokud je požadováno vzdělání, tak doklad o vzdělání – výuční list, certifikát

- Pokud je požadována praxe – doklad o vykonávané praxi

- Musí prokázat, že bude kde podnikat – nájemní smlouva nebo vlastnictví nemovitosti

U Koncese státní povolení od příslušného orgánu.

Povinnosti živnostníka:

- Registrace na finančním úřadu – daň FO

- Daň z nemovitosti a silniční daň – do nákladů

- Daň z příjmu závislé činnosti a funkční požitky (budu-li mít zaměstnance)

- Na SSZ(správa sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovně – oznámení zahájení podnikání – povinnost platit měsíčně pojistné

- Vedení daňové evidence (vydělám-li více jak 6.mil.)

- Dodržování bezpečnosti práce v Kooperativě – úrazové pojištění
 – zaměstnance seznámit s bezpečností a nechat podepsat

- Označení provozovny (jméno, IČO)

- Obchod označen telefonem
, provozní dobou a provozujícím)

Zánik živnosti:

- Výmaz z obchodního rejstříku

- Požádání o ukončení živnosti – rozhodnutí ŽÚ

- Porušení podmínek

- Uplynutí doby

 

Příklady:

Řemeslné živnosti v oblastí – Kovy a kovové výrobky, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické výrobky, Elektrické stroje, Zpracování kamenin, zemin a keramiky, Chemická výroba, Potraviny a nápoje…atd…

- Zámečnictví

- Opravy silničních vozidel

- Hodinářství

- Mlynářství

- Zednictví

- Kominictví

- Kadeřnictví

- Fotografické služby

Vázané živnosti v oblasti – Kovy a kovové výrobky, Výroba strojů, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické a optické výrobky, Elektrické stroje…atd…

- Projektová činnost ve výstavbě

- Provoz autoškoly

- Oční optika

- Průvodcovská činnost

- Provoz cestovní agentury

- Psychologické poradenství

- Péče o dítě do tří let věku

- Vodní záchranářská činnost

- Provozování solárií

- Drezůra zvířat

Koncesované živnosti…

- Provozování střelnic – povolení od Ministerstva vnitra

- Směnárenská činnost – povolení od České národní banky

- Taxislužba – povolení od Dopravního úřadu v místě trvalého pobytu nebo sídla

- Provoz pohřební služby – povolení od Krajské hygienické stanice

- Provozování krematoria – povolení od Krajské hygienické stanice

- Soukromý detektiv – povolení od Ministerstva vnitra

 
Živností není:

- Archeologické výzkumy

- Lékař, lékárník, stomatolog….

- Advokát, notář

- Tlumočník

- Činnosti bank

- Pojišťovny a zajišťovny

- Pořádání loterií

- Výroba elektřiny, plynu…

- Mořský rybolov a námořní doprava

- Provoz letišť

- Provoz pohřebišť

- Provozování zoologických zahrad

- Výroba a distribuce léčiv

Hodnocení: 2.6/5 (60 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !