Biologie

Krokodýl nilský (Crocodylus niloticus)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1594 krát

Výskyt
Krokodýl nilský je rozšířen témeř v celé Africe kromě severozápadní a jihozápadní časti. Najdeme ho všude tam, kde je tekoucí a nebo stojatá voda nebo močály.

Fyzický popis
Krokodýl nilský má šedé až tmavě olivové zbarvení prokládané světlejšími místy. Tělo je široké a mohutné a hřbet i ocas jsou pokryty hrbolky a výstupky. Hlava je oproti aligátorovi úzká a dlouhá a podle některých zdrojů váží u velkých samců 90-100 kg.

čti více

Krevní skupiny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:11 | 0 komentářů | Přečteno: 2769 krát

Krevní skupina nebo přesněji krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Je ale známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh.

čti více

Krev

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:10 | 0 komentářů | Přečteno: 2007 krát

Je to červená neprůhledná kapalina protékající cévami. Zajišťuje přenos vstřebaných živin ke tkáním, přenos kyslíku z plic do tkání, odvádění oxidu uhličitého z tkání do plic a dopravu účinných látek, například hormonů k orgánům; chrání organismus před infekcemi, reguluje množství soli a vody, udržování osmotického tlaku, rovnováhy mezi kyselinami a zásadami, udržuje a reguluje krevní tlak a účastní se termoregulačních pochodů. Odpadové látky a vodní i látkové přebytky jsou z krve odváděny vylučovacími orgány. Krev se skládá z krevní plazmy a krvinek.

čti více

Kořen

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:09 | 0 komentářů | Přečteno: 3108 krát

Tento podzemní orgán zpravidla ukotvuje rostlinu v zemi a čerpá odtud vodní roztoky anorganických živin. Má paprsčitě, později kruhovitě uspořádané svazky cévní. Jeho růstový vrchol (tvořený dělivým pletivem) je kryt čepičkou. Za vrcholem je oblast pokrytá jemným kořenovým vlášením. Právě kořenové vlášení čerpá z půdy vodné roztoky výživných látek. Podle stavby a funkce rozlišujeme hlavní (primární) kořen a z něj se větví kořeny postranní. Kůlový kořen je přímým pokračováním stonku a proniká svisle do půdy.

čti více

Kopřiva (kopřiva dvoudomá)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:08 | 0 komentářů | Přečteno: 2535 krát

Říše : rostliny

Kmen/oddělení : krytosemenné rostliny

Třída : dvouděložné rostliny

Řád: kopřivotvaré

Čeleď : kopřivovité

Rod : kopřiva

Druh : kopřiva dvoudomá

čti více

Koloběh vody

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:07 | 1 komentářů | Přečteno: 3116 krát

Koloběh vody v přírodě
Zdá se, že se v jezerech vyskytuje pouze voda stojatá, ve skutečnosti však cirkuluje a neustále se obměňuje. Dešťová, říční a voda z potoků vtéká do jezer a zase je opouští prostřednictvím řek, potoků a podzemních vod. Běžně je objem přitékající a odtékající vody v rovnováze.

To vysvětluje, proč se zdá, že vodní hladina je stále na stejné úrovni. Plocha oceánů tvoří 70,8%, pevnina 29,2%. Nejvíce vody tedy najdeme v oceánech. Jak se tedy dostala i vysoko do hor?

čti více

Kočka domácí

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:04 | 1 komentářů | Přečteno: 3595 krát

KOČKY
Pokud někdo pozoroval kočku, jak se plíží ke kořisti, jistě ho napadlo, že je příbuzná s tygrem nebo se lvem. Kočky jsou díky výborné obratnosti a síle dobrými lovci, navíc mají ostré zuby a drápy a výborný zrak, přizpůsobený k nočnímu lovu. Pokud má kočka domácí možnost vyběhnout do přírody, chytá malé hlodavce, ptáky, hmyz a jiné menší živočichy. Mnoho koček ušlechtilých plemen však není schopno přežít delší čas v přírodě, protože lidé je natolik zhýčkali, že se o sebe nedovedou postarat.

čti více

Kapradiny-uvaha

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:02 | 1 komentářů | Přečteno: 1997 krát

Podle mého názoru zná mnoho lidí kapradiny jen jako domácí nebo zahradní rostliny.Setkávají se s nimi občas i v řezaných květinách a také při návštěvě našich lesů.Známe jen pár druhů a považujeme je za rostliny současnosti.Dočetla jsem se však, že je vše úplně jinak!Kapradiny byly vysoké stromy v bažinatých lesích.

čti více

Kapr obecný

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:00 | 0 komentářů | Přečteno: 3383 krát

Vědecká klasifikace


Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: paprskoploutví (Actinopterygii)
Řád: máloostní (Cypriniformes)

Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Rod: Kapr (Cyprinus)

čti více

Jelen bílý

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1684 krát

Nejpravděpodobnější oblastí původního historického výskytu bílých jelenů je Persie, odkud měla tato zvěř být kolem roku 1780 dovezena do Čech. Podle historických pramenů se tedy zdá za oprávněné systematické zařazení bílých jelenů k poddruhu Cervus elaphus maral. Po importu do Čech převzali tuto zvěř kníže Schwarzenberg, hrabata Waldstein, Czernin a Kinský z Chlumce nad Cidlinou.

čti více

4

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !