Biologie

Masožravé rostliny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:27 | 1 komentářů | Přečteno: 3050 krát

Dravci mezi rostlinami

Květiny jsou symbolem nevinnosti-a přesto i v jejich světě vládne boj na život a na smrt.A nejen to, jsou mezi nimi druhy,které se dokonce specializovaly na lov živé kořisti.Mívají půvabné tvary,pestré květy a zajímavé ozdobné listy.Ale za jejich krásou se skrývají smrtelně nebezpečné pasti,které lákají nic netušící hmyz a pak nesmlouvavě sklapnou.Masožravost se u rostlin vytvořila jako adaptace na prostředí velice chudé na živiny.Proto se s masožravými rostlinami setkáváme především na těch nejchudších půdách-na rašeliništích, vřesovištích,mokvavých skalách či v tropických pralesích.Vyvinula se nezávisle u několika druhů rostlin,ale typ pastí i způsob lovu jsou u všech velice podobné.

čti více

Lysohlávky

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:24 | 0 komentářů | Přečteno: 2664 krát

VZHLED:

- průměr kloboučku: 0,5-2 cm
- žlutohnědý, nebo běložlutý klobouček ve tvaru kužele při sušení zbělá
- slizký povrch kloboučku
- temně hnědé lupeny s bílým ostřím, krátce sbíhavé až přirostlé
- charakteristický znak je modrání
- nožka je 5- 20 cm dlouhá o průměru 2-3 mm, světlejší než klobouček
- purpurově červené spóry
- lysohlávka: česká, modrající a kopinatá

čti více

List rostliny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:23 | 0 komentářů | Přečteno: 3339 krát

Je nejproměnlivější částí rostlinného těla. Většina druhů rostlin má listy zelené, protože buňky jejich základního pletiva (mezofylu) obsahují tělíska chloroplasty se zelenými asimilačními barvivy chlorofyly. V chloroplastech se uskutečňuje fotosyntéza. Asimilují i jiné zelené nadzemní části, ale nejvíce právě listy. V pokožce, zpravidla na spodní straně listů, jsou průduchy, kterými se děje výměna dýchacích plynů. Každý průduch je tvořen dvěma svěracími buňkami ledvinovitého tvaru a mezi nimi je průduchová štěrbina. Plochou čepelí listů se také odpařuje největší část vody, kterou rostlina načerpala kořeny; tento proces se nazývá transpirace.

čti více

Letouni

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:22 | 0 komentářů | Přečteno: 2732 krát

Historie letounů:
Vývoj letounů začal zhruba v nejstarším období třetihor paleocénu. O jejich vzniku bohužel neexistují žádné konkrétní doklady a tak jej můžeme jen předpokládat. V tropické přírodě pozdních třetihor žilo velmi velké množství hmyzu, pro který bylo bezpečno právě ve vzduchu. Zde jej mohli ohrožovat jen ptáci, kteří se orientovali pomocí zraku, lovili tedy pouze přes den. Podstatné zvýšení početnosti a úspěšnější rozvoj znamenalo pro hmyz přesunout svou aktivitu alespoň zčásti do nočních hodin.

čti více

Lesy všeobecně

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:21 | 0 komentářů | Přečteno: 3485 krát

LESY


Les je porost, v němž je vyvinuto stromové patro. Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje porost, v němž stromy dosahují výšky alespoň 5m a zápoje korun alespoň 25%.
Lesy České republiky, s. p. představují nejvýznamnější podnik v České republice, který nese významnou odpovědnost za stav kulturní krajiny této země, jejíž významnou součástí jsou lesy. Lesy České republiky hospodaří na ploše kolem 1,3 mil ha, což představuje 50 % výměry všech lesů České republiky.

čti více

Les- flóra

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:20 | 0 komentářů | Přečteno: 1875 krát

ROSTLINSTVO


- Flóra
Podrost v deštném lese
Podrost v deštném lese je často omezen nedostatkem světla na spodní úrovni. To umožňuje lidem a zvířatům se v lese pohybovat. Jsou-li koruny stromů z nějakého důvodu poškozeny nebo ztenčeny, země pod nimi je brzy kolonizována hustou spletí popínavých rostlin, křoví a malých stromů zvaných džungle.

čti více

Léčivé stromy

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:19 | 0 komentářů | Přečteno: 2871 krát

Buk lesní
Léčivé účinky: mají mladé bukové listy sbírané v květnu a bukvice sbírané v září až říjnu
Vnitřně: mladé listy se přidávají do jarních salátů, obsahují vlákninu, bílkoviny, minerály a ve vodě rozpustné vitamíny
Vyloupané bukvice se používají jako vložka do polévek, pečiva a masových nádivek, obsahují olej, který se poměrem nenasycených mastných kyselin vyrovná olivovému
Zevně: vlažný nálev z drcených listů jako obklad na ječné zrno, pomáhá při hojení planých neštovic, svědivých vyrážek a dermatitid. Teplý se používá na omrzliny a studený na spáleniny.

čti více

Kytovci

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:15 | 0 komentářů | Přečteno: 2146 krát

První rozsáhlejší znalosti o hlasových projevech kytovců se zrodily v průběhu druhé světové války k akustickému zjišťování nepřátelských ponorek. V této době bylo také poprvé zjištěno, že kytovci slyší, anebo alespoň nějak vnímají zvukové vlny v oblasti ultrazvuku. Schopnost echolokace byla u kytovců poprvé dokázána v roce 1953 americkými badateli Williamem Schevillem a jeho ženou Barbarou Lawrenceovou.

čti více

Květ rostliny

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:14 | 0 komentářů | Přečteno: 4231 krát

Mnoho druhů krytosemenných rostlin vytváří velmi nápadné květy. Proč? Je to soubor reprodukčních orgánů, které slouží rostlině k pohlavnímu rozmnožování. Vznikají větší nebo menší přeměnou listů, přisedajících na zkrácený stonek.

Mnoho druhů rostlin krytosemenných vytváří květy barevné, různě tvarované, případně vydávající vůni. Řada druhů má květy naopak nenápadné, drobné a zelené. Záleží na tom, jakým způsobem rostlina zajišťuje opylení (neboli sprášení), to znamená přenesení pylových zrn z tyčinek jednoho květu na bliznu jiného květu téhož druhu rostliny.

čti více

Krtek obecný

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:13 | 2 komentářů | Přečteno: 3861 krát

TŘÍDA: savci
ŘÁD:HmyzoŽravec
ČELEĎ:KRTKOVITÍ
DRUH:KRTEK OBECNÝ
VZHLED: VÁLCOVÉ TĚLO POKRYTÉ ČERNOU SRSTÍ.
ROZŠÍŘENÍ: ŽIJE PO CELÉ EVROPĚ A ASII.
ZPŮSOB ŽIVOTA A POTRAVA:
VE SVÍCH CHODBÁCH SE POHYBUJE VELICE JISŤE A RYCHLE.

čti více

3

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !