Právo

Kupní smlouva

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1777 krát

Obsah:

1.) Obecná charakteristika kupní smlouvy, typy kupní smlouvy dle Obchodního a Občanského zákoníku
2.) Shodné a rozdílné znaky kupní smlouvy dle obchodního a občanského zákoníku
3.) Vzorová kupní smlouva

ad 1)
Právní řád České republiky upravuje několik druhů kupních smluv. Základní úprava občanskoprávní

čti více

Demokracie jako vládní forma

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:09 | 0 komentářů | Přečteno: 1344 krát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je označováno různými pojmy: konstituční monarchie, parlamentní monarchie, unitární stát. VB tvoří Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko.
Britský politický systém , který je nejstarším fungujícím demokratickým politickým systémem současného světa , představuje klasický příklad postupného vývoje monarchie v

čti více

Právní normy upravující činnost v investiční výstavbě v ČR

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:09 | 0 komentářů | Přečteno: 1363 krát

V každém civilizovaném právním státě je investiční výstavba a všechny vztahy a činnosti, které se výstavby týkají, řízena obecně závaznými právními normami. Jde o nutnost, která je dána významem této činnosti. Investiční výstavba má strategický význam v rozvoji hospodářství státu a má velmi značný vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Stavby v&scaron

čti více

Dědění a dědictví

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:05 | 0 komentářů | Přečteno: 1906 krát

POJEM: - souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na 
jiné osoby
- děděním rozumíme přechod práv a povinností, které jsou předmětem dědění (dědictví) po smrti zustavitele

ZŮSTAVITEL – je ten, kdo něco, co má být předmětem dědictví zanechal

DĚDICKÝM PRÁVEM - rozumíme oprávnění určitého subjektu stát se dě

čti více

Právní odvětví

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1546 krát

a) soukromé – založeno na rovnosti účastníků právního vztahu, vymezuje zájmy fyzických a právnických osob
b) veřejné – stát vystupuje jako nadřízený orgán vůči podřízeným osobám, vymezuje a chrání zájmy státu

Právo občanské

- oblast soukromého práva, upravuje právní vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami

čti více

Contergan

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:03 | 0 komentářů | Přečteno: 1267 krát

Děravé trestní právo v případu CONTERGAN

18. prosince 1970 skončil po šesti a půl letech vyšetřovacího řízení a po dvou a půl letech hlavního líčení největší proces v dějinách německé justice mimosoudním vyrovnáním.

Proces se stal školním příkladem a osvětlil slabiny právního řádu vůči moci hospodářských zájmů. Odhalil mezery v zákonu, u

čti více

Právní vědomí, právní instituce

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:01 | 0 komentářů | Přečteno: 1843 krát

Právo: obecně závazná soustava pravidel lidského chování, určená státem, který také dodržování pravidel zajišťuje

Odvětví práva

nepsané (obyčejové)

psané — kodifikované (uzákoněné, obsahuje definice právních vztahů), nebo precedentální (obsahuje sbírky rozhodnutí soudů v různých kauzách)

materiáln&i

čti více

Britský parlament

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:01 | 0 komentářů | Přečteno: 1268 krát

Britský parlament je instituce neuvěřitelně starobylá. Písemně je v historických pramenech uveden až v 11. století. Podobně jako v jiných evropských zemích byli dříve členy těchto sborů pouze šlechtici ( a to samozřejmě muži), ale zcela nesrovnatelné s čímkoli v Evropě je, že již od 13. století byli členy tohoto sboru i muži neurození. Od 14. století zasedají obě části parlamentu odděleně: šlechtici v Horní sněmovně (The House of Lo

čti více

Právo

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:00 | 0 komentářů | Přečteno: 1950 krát

Proč stát vynucuje dodržování právních norem?

Stát právními normami upravuje pouze takové společenské vztahy v nichž je nutné za přispění státní moci poskytnout jejich účastníkům právní jistotu a ochranu. Tyto vztahy upravené právními normami se nazývají právní vztahy.

Právo je minimum morálky.

Existují také právní n

čti více

Akciová společnost

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:00 | 0 komentářů | Přečteno: 1657 krát

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a.s."
- ručení: společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. 
- akcie je c

čti více

7

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !