Dědění a dědictví

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:05 | 0 komentářů | Přečteno: 1976 krát

POJEM: - souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na 
jiné osoby
- děděním rozumíme přechod práv a povinností, které jsou předmětem dědění (dědictví) po smrti zustavitele

ZŮSTAVITEL – je ten, kdo něco, co má být předmětem dědictví zanechal

DĚDICKÝM PRÁVEM - rozumíme oprávnění určitého subjektu stát se dědicem

DĚDIC – je nositelem dědického práva; může být fyzická osoba, právnická osoby, stát
- zákonný dědic- dědic ze zákona
- testamentární – závětní dědic – dědic ze závěti

PŘEDPOKLADY DĚDĚNÍ – smrt zustavitele
· existence dědictví
· způsobilý dědic
· dědický titul – důvod dědění

SMRT ZUSTAVITELE – musí bát zjištěna předepsaným způsobem – musí bát vystaven 
úmrtní list
- musí být prohlášen za mrtvého, o tom rozhoduje soud, přičemž den 
dědění se považuje den smrti 
- návrh tu podává osoba, která má na tom zájem

EXISTENCE DĚDICTVÍ – dědictvím mohou být jen taková práva, povinnosti, která nezanikají smrtí zůstavitele
- tady na dědictví přecházejí: - vlastnická práva, pasiva zustavitele a majetková složka autorských práv

Hodnocení: 2.7/5 (30 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !