Právo

Pracovní podmínky

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:44 | 0 komentářů | Přečteno: 1981 krát

Pracovní doba
- je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci
- je nejvýše 43 hodin týdně, mladší 16 let nejvýše 33 hodin týdně. Po 50 hodinách nepřetržité práce je přestávka na jídlo a odpočinek v délce 30 minut – započítává se do pracovní doby.
- Mezi směnami je minimálně 12 hodin na odpočinek – zkrácení na 8 hodin je možno jen v nepřetr

čti více

Ombudsman

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:43 | 0 komentářů | Přečteno: 2413 krát

ÚVOD

Jedním ze základních principů demokratického státu je kontrola státních orgánů a především kontrola výkonné moci. Kontrolují nejen státní orgány (parlament, soudy, nejvyšší účetní dvory), ale i občané se mohou do určité míry na kontrole moci výkonné podílet buď kolektivně (nezávislé komise, výbory, občanská sdružen&iacu

čti více

Pracovní právo

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:42 | 0 komentářů | Přečteno: 4722 krát

Pracovní právo upravuje vzájemná práva a povinnosti fyzických osob (zaměstnanců) a jejich zaměstnavatelů, což jsou fyzické nebo právnické osoby. Prameny pracovního práva jsou:

Listina základních práv a svobod

Zákoník práce

Zákon o zaměstnanosti , Zákon o platu a o mzdě

Zákon o kolektivním vyjednávání (odbory a zaměstnavatel)

Vyhl&a

čti více

Podnikání

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 0 komentářů | Přečteno: 3069 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dě

čti více

Personální činnost

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 1 komentářů | Přečteno: 2329 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dě

čti více

Pracovněprávní vztahy

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:40 | 0 komentářů | Přečteno: 2106 krát

Zákoník práce je celostátně platná právní norma, která stanovuje, případně upravuje:
- způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru
- podmínky vzniku zvláštních typů pracovních poměrů – volbou, jmenováním, vedlejší činnost
- dodržování pracovní kázně
- podstatu a rozvržení pracovní doby, práce přesčas
- dovolená na zot

čti více

Podnikání ve stavebnictví

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:39 | 0 komentářů | Přečteno: 1372 krát

Živnostenský zákon a druhy živností, podmínky a postup při založení živnosti v oboru stavebnictví.
Co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě ?
Lze vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě na základě živnostenského oprávnění ?
Lze provozovat živnost bez živnostenského listu ?
Lze podnikat bez živnostenského listu ?
V oblasti stavebnictví lze podnikat několika způsoby:
1. volná živnost - Jde o podn

čti více

Občanské právo

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:36 | 0 komentářů | Přečteno: 3720 krát

Hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník. Občanské právo upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, je také nejstarším a nejobsáhlejším odvětvím soukromého práva.

Předmětem občansko-právních vztahů jsou věci a majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští. Věci jsou ohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou

čti více

Občanský soudní řád

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1723 krát

Účastníci řízení
OSŘ je předpis, dle kterého se rozhoduje v oblasti práva obchodního, pracovního, občanského a rodinného.
- subjekty jsou: žalobce a žalovaný
- způsobilost být účastníkem řízení má každý občan i nenarozené dítě může být žalobcem
- procesní způsobilost má občan starší 18-ti let
- účastníkem může být fyzická osoba,

čti více

Evropská unie

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 3270 krát

Evropská unie – toto slovo v poslední době zní z mnohých úst a je námětem spousty debat. Ne každý ale ví, co tento pojem vlastně znamená. Tak tedy, Evropská unie je sdružení vyspělých evropských zemí za účelem hospodářské a politické spolupráce. A jak to všechno začalo? V roce1967 vzniklo Evropské společenství, později Evropské společenství uhlí a oceli. Za nějaký čas vzniklo Evropsk&eacut

čti více

5

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !