Dějepis

Achnaton

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:05 | 0 komentářů | Přečteno: 2046 krát

Král 18. dynastie - 1367 - 1350 př. n. l.. Jeden z nejzajímavějších mužů na egyptském trůně.Syn Amonhotepa a jeho královské manželky Tije. Náboženský reformátor a zakladatel monoteizmu. Po smrti svého otce Amenhotepa III., asi již v 17-ti letech, nastoupil na trůn pod jménem Amenhotep IV. V šestém roce vlády si své jméno změnil na Achnaton (Sloužící, resp. Prospěšný, Atonovi) a započal nejodvážnější počin v dějinách Egypta - náboženskou reformu.

čti více

Adolf Hitler ( *20.4.1889 …30.4.1945 )

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:04 | 0 komentářů | Přečteno: 0 krát

Adolf Hitler se narodil v Rakouském městečku Branau v rodině celního úředníka. Navštěvoval nižší reálné gymnázium v Linci , ale ve škole si vedl špatně,zklamal ve všech svých uměleckých ambicích. Žil ve Vídeňských noclehárnách kde se živil výrobou a prodejem pohlednic. V roce 1913 se přestěhoval do hlavního města Bavorska-Mnichova.
Když vypukla 1. Světová Válka ,vstoupil jako dobrovolník do armády .

čti více

7 divů světa

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:03 | 1 komentářů | Přečteno: 3160 krát

Jsou to díla, která svou technickou nebo uměleckou jedinečností budí obdiv starověku: egyptské pyramidy,visuté zahrady Semiradiny, Artemidin chrám v Efesu, Diova socha v Olympii, Mauzoleum v Halikarnassu, rhodský Kolos, maják na ostrově Faru. Seřadil a popsal je, nejspíše ve 4 st. AD, Filón Byzantský na základě přesných popisů Hérodota, Diodóra, Plinia Staršího, Pausania a několika dalších antických autorů. 

čti více

2. světová válka

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:01 | 1 komentářů | Přečteno: 6853 krát

Rozloženosti demokratických sil využila Itálie, která 7. dubna 1939 obsadila Albánii a 22. května 1939 podepsala německo-italský pakt tzv. Ocelový pakt o přímé vojenské spolupráci (čl. 2 – v případě, že by byli společné zájmy obou stran ohroženy mezinárodními událostmi jakéhokoliv druhu, volají ihned porady o patření k ochraně těchto zájmů).
Dne 23.8.1939 uzavřel Sovětský svaz s Hitlerovským Německem smlouvu o neútočení.

čti více

2. světová válka v Evropě do roku 1941

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:00 | 0 komentářů | Přečteno: 1833 krát

Druhá světová válka začala 1. září 1939 útokem Němců na Polsko. Velká Británie a Francie, které se zavázaly poskytnout Polsku vojenskou a materiální pomoc, vyhlásily 3.září Německu válku. Ale svůj slib nedodrželi. Polsko bylo nakonec poraženo pro svoji nedostatečně vyzbrojenou armádu, která nedokázala odolat silnému Německu.
Hitler využil několikaměsíčního období relativního klidu, aby mohl naplánovat další vojenská tažení. V dubnu 1940 přepadla Německá vojska Dánsko a Norsko.

čti více

17.listopad 1989

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 08:57 | 1 komentářů | Přečteno: 5801 krát

17.11.1989


17. listopad 1989 je den, který je považován za impuls, který vedl k rozpadu komunistického režimu. Mluví se o něm jako o Sametové revoluci nebo studentské revoluci. Občané Československa se dokázali postavit režimu, který byl plný lží, nenávisti a slídění…

čti více

1. světová válka

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 08:53 | 1 komentářů | Přečteno: 4439 krát

Příčina války

- konflikt se připravoval od 70. let 19. století
- na počátku století 20. začínají spory gradovat
- spory vyvolaly soupeřením Dohody a Trojspolku
- pramenily z: boje o kolonie, soupeření o sféry vlivu ekonomické a politické
- oni považovali válku za přirozený stav věci (konflikt se řeší jedině válkou – přirozené řešení sporů)

čti více

Tomáš Baťa

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:03 | 1 komentářů | Přečteno: 3689 krát

Český průmyslník a podnikatel Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně 3. dubna roku 1876 v rodině ševce. Vyučil se obuvnickému řemeslu a 24. srpna 1894 ve Zlíně založil se svými staršími sourozenci Annou a Antonínem obuvnickou dílnu. V roce 1904 odjel s několika spolupracovníky do USA aby se seznámil se strojní výrobou obuvi. Po návratu postavil novou třípatrovou budovu a zreorganizoval výrobu. V roce 1910 již zaměstnával 350 dělníků a vyráběl 3 400 párů obuvi denně.

čti více

Symboly české nezávislosti

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:59 | 0 komentářů | Přečteno: 2071 krát

Státní znak České republiky ve své dnešní podobě je výsledkem poměrně složitého vývoje, jehož počátek je možno datovat do období 12. až 13. století. Roku 1158, dle kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v červeném poli. Skutečně prvně doložený lev - coby symbol panující dynastie Přemyslovců- však pochází až z roku 1213 z jezdecké pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

čti více

Románský sloh

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:55 | 0 komentářů | Přečteno: 3256 krát

Stavební sloh evropského raného středověku; první relativně jednotný stavební styl, který se rozšířil na území celé Evropy. (10. století – pol. 13. století)

Pojem „románský sloh“ vznikl v 1. pol. 19. století a historikové umění ho převzali z jazykovědy. (Archeolog Charles de Gerville označil tímto termínem architekturu raně středověkého Západu. Soudil, že románské umění vystřídalo antiku stejně jako románské jazyky vystřídaly latinu.) Název též naznačuje, že tento styl se rozvinul na území svaté říše římské a navázal na umění starověkého Říma (latinsky: Roma).

čti více

4

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !