Achnaton

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:05 | 0 komentářů | Přečteno: 2149 krát

Král 18. dynastie - 1367 - 1350 př. n. l.. Jeden z nejzajímavějších mužů na egyptském trůně.Syn Amonhotepa a jeho královské manželky Tije. Náboženský reformátor a zakladatel monoteizmu. Po smrti svého otce Amenhotepa III., asi již v 17-ti letech, nastoupil na trůn pod jménem Amenhotep IV. V šestém roce vlády si své jméno změnil na Achnaton (Sloužící, resp. Prospěšný, Atonovi) a započal nejodvážnější počin v dějinách Egypta - náboženskou reformu. Odmítl egyptské mnohobožství a Amonův kult a započal razit monoteistický kult Atonův (Aton - bůh slunce a Slunce samo). Z tohoto důvodu opustil hlavní město Veset (Théby), které bylo zasvěceno Amonovi a založil vlastní město, zasvěcené Atonovi - Achetaton (Atonův obzor), nacházející se přesně uprostřed mezi Vesetem a Memfidou. Aton byl do této doby jedním z mnoha egyptských bohů a ani myšlenka na jeho povýšení nade vše bohy nebyla původní. Z takovou přišla již královna Hatšepsovet. Achnaton však toto dílo přivedl ke svému konci. O pohnutcích, které ho k tomu vedli se nedochovali žádné záznamy. Dají se přičíst jeho zvláštní povaze, ale svou významnou úlohu jistě představovala snaha (kterou měla i celá řada jiných panovníků) oslabit politickou a hospodářskou moc kněží Amonových chrámů.

Manželkou Achnatona byla nejkrásnější žena všech dob - Nefertiti. Sám Achnaton nebyl příliš hezký. Dlouhou dobu se vedli polemiky zdali je skutečně mužem. Někteří badatelé ho považovali za převlečenou ženu, která žije s ženou. Někteří jeho vyobrazení považovali za karikatury. Pravděpodobně však byl zpodobňován relativně věrně a jeho vzhled bychom měli přičíst spíše hormonální poruše. Achnatonův chrám v Achetatonu měl půdorys 700 x 300metrů a chrám Atonův 800 x 270 metrů

Achnaton se prohlásil za Atonova velekněze a za Atonova služebníka. I to bylo zcela netradiční, neboť dosavadní faraoni se prohlašovali za pozemské vtělení boha. Ať již provedl svou reformu z přesvědčení nebo z politických důvodů, postupem času se svému kultu naprosto oddal a soustředil se pouze na svého boha a na psaní Hymnu na Atona, který je jedním z nejlepších egyptských poetických děl. Achnaton od počátku zanedbával své politické funkce. Jeho hlavní cíl byl vymícení ostatních bohů. Jeho úsilí však bylo již od počátku odsouzeno k zániku. Nejenže se Amonovi kněží nikdy nevzdali, ale donutit lid, aby se vzdal svých milovaných bohů, v tak nábožensky založené zemi jako byl starý Egypt, bylo prostě nemožné. Nakonec se Achnaton uzavřel sám do sebe, přestal úplně vykonávat veškeré své funkce a pouze sloužil svému bohu. Tím nejvíce utrpěla zahraniční politika, kdy za hranicemi se rozrůstala expanze Chetitské říše a postupně pohlcovala egyptské državy a spojence. Achnaton nakonec pravděpodobně zemřel rukou (resp. jedem) atentátníka. Příslušných poct se mu pravděpodobně nedostalo ani při pohřbu. Jeho hrobka byla dokonce nalezena zdemolována. Následně byly vysekávány jeho kartuše a měl být vymazán z dějin.

Hodnocení: 2.5/5 (28 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !