2. světová válka v Evropě do roku 1941

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 09:00 | 0 komentářů | Přečteno: 1888 krát

Druhá světová válka začala 1. září 1939 útokem Němců na Polsko. Velká Británie a Francie, které se zavázaly poskytnout Polsku vojenskou a materiální pomoc, vyhlásily 3.září Německu válku. Ale svůj slib nedodrželi. Polsko bylo nakonec poraženo pro svoji nedostatečně vyzbrojenou armádu, která nedokázala odolat silnému Německu.
Hitler využil několikaměsíčního období relativního klidu, aby mohl naplánovat další vojenská tažení. V dubnu 1940 přepadla Německá vojska Dánsko a Norsko. Němci se rozhodli, že zaútočí proti Beneluxu a ze severu vpadnou do Francie. Útok proběhl 10.5.1940. Lucembursko obsadili během jednoho dne, vpadli do Belgie, která týden kladla odpor, Holandsko se neúspěšně bránilo několik dnů. Němci se záhy ocitli na severních hranicích Francie. Anglie západoevropský postup chápala jako přípravnou fázi německé expanze na britské ostrovy. Jiří VI. povolal večer 10.5.1940 Churchilla do Buckinghamského paláce a jmenoval ho ministerským předsedou. Nacisté vtrhli do severní Francie. První útok byl veden na město Lille, druhý k moři, aby zabránil pomoci anglických expedičních jednotek.Kolem 20.5.1940 Němci kontrolují břeh Atlantiku a směřují na Paříž.Ve dnech 5. – 12.6.1940 se Němcům podaří za intenzivních vojenských operací prolomit obranu Paříže. 15.6.1940 se dostanou přímo do Paříže. Maršál Pétain (ministerský předseda) nabídne Němcům mír, který je uzavřen 22.6.1940 v lesích u Kompagne u Paříže v železničním vagóně. Francie byla rozdělena na dvě části: na část okupovanou Němci a na jih, kde vládl Pétainův kolaborantský režim - hl. město Vichy.
17.7.1940 Hitler nabídne ve svém projevu Anglii mír. Anglie ho odmítla z Churchillova příkazu a z úst lorda Halifaxe. Prohlásí, že se bude bránit sama – je to jedno z největších světových gest západní civilizace. Od 8.8.1940 je započata letecká bitva o Británii – měla připravit půdu, aby Nacisté mohli Británii obsadit. Každý den německé letectvo nalétávalo nad jih Británie a Londýn, bombardovalo ji. V neděli 15.9.1940 Britům docházeli rezervy strojní i lidské. Obrovské střety byly nad kanálem La Manche. Roli obránce sehráli čeští a polští letci. Hitlerovi se nepodařilo Velkou Británii letecky zlomit, útoky postupně ztrácely na síle, protáhly se až do jara 1941.
Hitler se pokusil přijít s novým plánem = plán Barbarossa - příprava útoku na SSSR.Chtěl, aby se na Itálii a Německo smluvně napojilo Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Slovensko – stalo se tak. Proti zbylým balkánským zemím zaútočili. Obsadili Řecko, parašutisticky Krétu, Jugoslávii. Na jaře 1941 kromě Švédska a Švýcarska byla celá Evropa pod Hitlerovým řízením nebo v satelitním poměru. Proti němu stál pouze SSSR.
Operace Barbarossa
Více než tři miliony německých vojáků se svými tanky a další bojovou technikou byly v pohotovosti na tři tisíce dvě stě kilometrů dlouhé sovětské hranici, kam přijely s tlumenými světly v noci z 19. na 20. června 1941. Za dne vojáci leželi v úkrytu a měli zakázáno vydat jediný zvuk. Při pouhém zarachocení tankového poklopu hrozili velitelé Wehrmachtu pěstmi. Až za tmy se mohl obyčejný německý voják umýt v blízkém potoce. Vojsko i technika byly připraveny na dlouhou cestu-měly namířeno do šestnáct set kilometrů vzdálené Moskvy.
Během několika hodin měla Hitlerova válečná mašinérie zahájit operaci Barbarossa, dosud nejmohutnější ofenzívu v historii. Jak se blížila hodiny H, Hitlera se zmocňovalo stále větší vzrušení. “Až Barbarossu spustíme, vyrazíme světu dech!” řekl svým generálům.Sovětský diktátor, Josef Stalin však naprosto ignoroval vážné ohrožení Sovětského svazu i když měl k dispozici veškeré alarmující zpravodajské materiály. Žádná hlava státu nebyla tak lhostejná k informacím o chystaném napadení vlastní země mohutnou vojenskou silou.
Winston Churchill se pokusil Stalina varovat. Přísně tajná depeše odeslaná sovětskému vůdci zněla: “ Od důvěryhodného agenta mám zaručené informace, že … Němci přesunují pět tankových divizí z Rumunska do jižního Polska(podél sovětské hranice)”
Stalin se Churchillovu varování vysmál, vždyť přeci před necelými dvěma lety, 23. srpna 1939, uzavřel s Hitlerem německo-sovětskou smlouvu o neútočení a byl přesvědčen, že Churchill jako zapřísáhlý nepřítel komunismu se pokouší Berlín a Moskvu rozdělit. Brzy nato se do Kremlu začaly z celého světa dostávat informace potvrzující Churchillovo varování.Existovaly i další důkazy toho, že se německá armáda formuje k úderu. Dne 17. června prozradil jeden z mnoha německých dezertérů, že ofenzíva začne 22. června. Sovětskou zpravodajskou službu mohly znepokojit i další podivné události. Během předchozích dvou měsíců pronikly průzkumné letouny Luftwaffe 24x do sovětského vzdušného prostoru, přestože podle smlouvy byly Moskva a Berlín spojenci. Jeden letoun se zřítil a v jeho troskách bylo nalezeno špičkové fotografické vybavení. Z jednoho vyvolaného filmu bylo jasně patrné, že účelem letu bylo fotografovat ruská vojenská zařízení podél hranic. Dokonce i z určitých ekonomických ukazatelů se dalo poznat, že Adolf Hitler zaměřil svůj dobyvačný zrak na Sovětský svaz. Německé firmy, přestaly od 10. ledna dodávat do Ruska své zboží.
22. červen se blížil. Hitlerovy jednotky číhající za hranicemi v Polsku byly v dobrém rozpoložení a doufaly, že zvítězí tam, kde v roce 1812 neuspěl Napoleon Bonaparte. Nakonec ještě Winston Churchill varoval Stalina, že podle stoprocentně spolehlivých zdrojů zaútočí Německo 21. června.
Do děsivé ticha před úsvitem 21. června se náhle ozvala ohlušující dělostřelecká palba a německé jednotky čítající přes tři miliony mužů překročily sovětskou hranici po celé její délce. Rusové strnuli v naprostém úžasu. V šest hodin ráno, předal německý velvyslanec v Moskvě hrabě Friedrich von Schulenburg ruskému komisaři pro zahraniční věci Molotovovi Hitlerovo cynické vyhlášení války, v němž se mimo jiné pravilo:“ V minulých několika týdnech jsem byl říšskou vládou opakovaně informován o tom, že pohyby sovětských jednotek nepochybně svědčí o útočných plánech…Říšská vláda prohlašuje, že sovětská vláda porušila své závazky a činila nepochybné přípravy k nedodržení německo-ruské smlouvy o neútočení… V důsledku toho Führer nařídil říšským ozbrojeným silám čelit takové hrozbě všemi dostupnými prostředky.”
Následující události měly pro Sovětský svaz doslova katastrofický scénář. Rychlost německého postupu byla ohromující. Stovky sovětských letadel byly zničeny na zemi. Zmatení Rusové se hromadně vzdávali. Hned prvního dne pronikli Němci přes Brest-Litevsk, klíčový bod sovětského obranného systému.
Operace Barbarossa byla ohromným úspěchem. V prvních fázích ofenzívy přišli Sověté o 3 000 000 vojáků, 22 000 děl, 18 000 tanků a 14 000 bojových letounů. Dne 21. června ráno obdržel v Londýně zprávu o německém útoku Winston Churchill. Vzhledem k tomu, že byl předem informován, ani nemrkl okem. Později se svěřil jednomu příteli: “Pokud jde o strategii, předvídavost a odpovědnost, strýček Stalin a jeho komisaři se v tomto okamžiku ukázali jako ti největší břídilové.”

Hodnocení: 2.8/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !