Chemie

Olovo

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:51 | 0 komentářů | Přečteno: 2283 krát

V přírodě se vyskytuje v rudách,nejrozšířenější a nejdůležitější rudou olova je galenit tj.leštěnec olověný PbS.Nalézá se na četných místech. Olovo patří k nejdéle známým kovům.Již Římané používali olova hlavně na vodovodní potrubí . Sloučeniny olova byly známy starým Řekům i Římanům.
Olovo je modrobílý,na čerstvém řezu lesklý kov,který však rychle na vzduchu kalně nabíhá.

čti více

Ocel

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:50 | 0 komentářů | Přečteno: 2709 krát

Doba, kdy lidé začali používat železo se nazývá doba železná. Od jeho objevu se používá na výrobu nářadí, nástrojů i zbraní. V roce 1500 před naším letopočtem zdokonalili Chetitové ( národ žijící na území dnešního Turecka ) tavení železa. Železo se na Zemi vyskytuje v podobě železné rudy v horninách (jeden z nejběžnějších kovů v Zemské kůře ).

čti více

Nylon

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:49 | 0 komentářů | Přečteno: 1931 krát

V roce 1927 zahájila společnost Du Pont základní výzkum, který odstartoval vývoj “revolučních” materiálů 20. sroletí. Do výzkumného střediska společnosti byl jmenován dvaatřicetiletý Wallace Hume Carothers. Jeho oborem byla organická chemie se zaměřením na polymerizaci, která je základní reakcí při výrobě plastů. Když však Carothers zahajoval svoji práci, nebylo ještě o polymerech mnoho známo. Jeho práce přispěla k poznání struktury těchto molekul.

čti více

Litiny

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:48 | 0 komentářů | Přečteno: 1773 krát

Výroba litin
Litiny se vyrábějí v kuplovnách nebo elektrických pecích. Účelem je úprava chemického složení, především obsahu C a odstranění škodlivých přísad ze surovin, z kterých se litina vyrábí.
Kuplovna
Kuplovna je válcovitá šachtová pec, v níž se vyrábějí běžné litiny. Podobá se vysoké peci, je však vysoká jen asi 6 m.Do kuplovny se vhání na 200 až 650 0C předehřátý vzduch (horkovětrné kuplovny), k čemuž se využívá odpadní teplo spalných plynů z kuplovny.

čti více

Kyseliny

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:47 | 2 komentářů | Přečteno: 6570 krát

DEFINICE
Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích kromě kationtů vodíku neodštěpují žádný jiný kationt.

PŘÍKLADY
HNO3
- kyselina dusičná

HF
- kyselina fluorovodíková

čti více

Hliník

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:47 | 7 komentářů | Přečteno: 16048 krát

Hliník stojí svým výskytem mezi všemi prvky na třetím místě,mezi kovy na prvním.V přírodě se
vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách,jako jsou hlinitokřemičitany ; živce,slída,kaolinit,další
rudy jsou kryolit,bauxit,korund.Nikdy se nevyskytuje ryzí.

čti více

Hasicí přístroje

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:46 | 0 komentářů | Přečteno: 2176 krát

Rozdělujeme :

1. Přenosné hasící přístroje
2. Pojízdné hasící přístroje
3. Přívěsné hasící přístroje

Zásady pro volbu hasicích přístrojů :

a) znalost hořlavin
- z hlediska chování latek při hoření / teplota, rychlost hoření,
vývin plynu /

čti více

Fosfor

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:45 | 0 komentářů | Přečteno: 3201 krát

1)Výskyt v přírodě:
V přírodě se nevyskytuje volný,vždy je vázáný v anorganických(fosforečnany)a organických látkách je rovněž biogením prvkem(je obsažen např.bílkovyny,nukleové kyselinách a vdalších životně důležitých látkách).ve sloučeninách má oxidační číslo III,I,III a V.

čti více

Brom

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:44 | 1 komentářů | Přečteno: 4143 krát

Za obyčejné teploty je temně červenohnědá kapalina. V přírodě je součástí nerostu bromargyritu (AgBr), v malém množství je též jako bromid v ložiskách draselných solí (Stassfurt) a v mořské vodě. Získává se z matečních louhů po výrobě draselných solí.

čti více

Biochemie

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:44 | 0 komentářů | Přečteno: 1809 krát

BIOKATALYZÁORY
Enzymy, jako biokatalyzátory
Enzymy jsou složité organické katalyzátory vznikající v živých buňkách, které však jsou schopny působit nezávisle na buňkách, ve kterých vznikly. Jsou typicky termolabilní a vysoce specifické. Snižují aktivační energii a tvoří se v jiné přechodné stavy.

čti více

2

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !