Olovo

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:51 | 0 komentářů | Přečteno: 2414 krát

V přírodě se vyskytuje v rudách,nejrozšířenější a nejdůležitější rudou olova je galenit tj.leštěnec olověný PbS.Nalézá se na četných místech. Olovo patří k nejdéle známým kovům.Již Římané používali olova hlavně na vodovodní potrubí . Sloučeniny olova byly známy starým Řekům i Římanům.
Olovo je modrobílý,na čerstvém řezu lesklý kov,který však rychle na vzduchu kalně nabíhá. Je nejměkčí z těžkých kovů,je špatným vodičem tepla a el.proudu. Používá se jako konstrukční materiál pro výrobu nádob a potrubí na zředěnou kys.sírovou,na výr.akumulátorů,jako ochrana proti radioakt.záření,tvoří základ ložiskových kovů.
Olovo působí jako pomalý jed.Nejvíc škodí vdechování olověného prachu.

Výroba olova
Surovinou pro výrobu olova je galenit,ten se nejdříve oxidačně praží a pak se provádí redukce v šachtové peci.
Oxidační pražení galenitu probíhá na aglomeračním pásu.Zahřívá se za přístupu vzduchu,galenit se zde přeměňuje na oxid olovnatý.

2 PbS + 3 O2 2 Pb O + 2 SO2

Redukční tavení probíhá v šachtových pecích,které jsou asi 10 m vysoké a připomínají svou funkcí vysokou pec.Shora pece se dávkuje aglomerát,koks a vápenec jako struskotvorná přísada.PbO se redukuje pomocí CO na surové olovo,které obsahuje 90 96% olova .Zbytek tvoří nežádoucí Cu,As,Sb,Sn,aAg.
Proto se musí rafinovat.Struska má vysoký obsah Pb a Zn,proto se také dále zpracovává.Plyny vycházející z pece se musí rovněž čistit.
Rafinace sur.olova
Odstranění mědi se provádí promícháváním roztaveného olova s elementární sírou.Síra reaguje s Cu
za vzniku sulfidu měďného,který vyplave na hladinu olověné lázně,pomocí stěru se odtud odstraní.

Harisování je odstranění As,Sb a Sn jejich oxid.přeměnou na arseničnany ,antimoničnany a ciničitany.
K této přeměně dochází oxid.nežádoucích kovů ve vrstvě taveniny.Sodné soli nežádoucích prvků vyplavou na hladinu,kde se odstraní stěrem.K tomu nám slouží Harrisův přístroj.
Parkesování je odstranění Ag z tekutého olova extrakcí pomocí Zn.Ag se totiž v Zn dobře rozpouští.
Do olova ,které je zahřáté na 460°C se přidá zinek.Po zamíchání se směs nechá pomalu chladnout až
na 350°C.Zinek v sobě Ag pohltí.Při překročení teploty 419°C krystalky Zn s pohlceným stříbrem vyplavou na povrch a ve formě pěny se setřou.
Harisováním se proces rafinace ukončí.Odstraní se tak zinek,který se dostal do olova při parkesování.

Sloučeniny olova
Olovičité sloučeniny se snadno redukují na olovnaté,proto působí jako oxid.činidla.
PbO se užívá při výrobě skla.
PbCrO4 je chromová žluť užívaná jako barvivo.
Sloučeniny olova jsou jedovaté.

Hodnocení: 2.4/5 (44 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !