Občanská výchova

Plzeňský kraj

Autor: Tom Lexís | 27.1.2010 15:27 | 1 komentářů | Přečteno: 6592 krát

Vyšší územně správní celek Plzeňský kraj, dále jen Plzeňský kraj, tvoří střední a jižní část bývalého Západočeského kraje. Kraj sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na jihovýchodě s Českobudějovickým krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN.

čti více

Hlavní město Praha

Autor: Tom Lexís | 27.1.2010 15:26 | 0 komentářů | Přečteno: 2509 krát

Hlavní město Praha je :


  • politickým, ekonomickým, kulturním a turistickým centrem celostátního i mezinárodního významu.

  • V jeho správních hranicích žije na rozloze 496 km2 1 200 000 obyvatel a na jeho území je cca 770 000 pracovních příležitostí.

  • Praha navíc tvoří jádro středočeského regionu, tj. území o rozloze více než 3000 km2, kde žije dalších půl milionu obyvatel.

  • Vazby mezi Prahou a tímto územím jsou mnohem silnější než k ostatním částem státu. Ve městě vzrůstá i počet přechodně přítomných osob, který v současné době dosahuje denně téměř 300 000. 

    čti více

Středočeský kraj

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:55 | 1 komentářů | Přečteno: 3606 krát

Středočeský kraj je územně správní jednotkou České republiky. Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Středočeský kraj se svojí rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion obyvatel. Jeho rozloha je 11 014 km². 

čti více

Vatikán a Řím

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1781 krát

Vatikánm (Stato della Citta di Vaticano)

Městský stát Vatikán vznikl 11. února 1929 na základě tzv. Lateránských dohod, které byly uzavřeny mezi italským státem a Svatým stolcem. V čele Vatikánu stojí papež, hlava katolické církve. Vatikán se rozkládá na území Vatikánského kopce na pravém břehu řeky Tibery v místech, kde je pohřben sv. Petr, první papež katolické církve. Celková rozloha Vatikánu je 0,44 km2 a má asi 900 obyvatel. Veřejnosti jsou přístupná jen bazilika sv. Petra, Vatikánská muzea a na objednávku i Vatikánské zahrady.

čti více

Životní úroveň

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 18:47 | 0 komentářů | Přečteno: 3628 krát

...ukazatel zahrnující hmotné i nehmotné stránky lidského života. Životní úroveň je ovlivněna např. výší hrubého národního produktu na osobu, přístupem ke vzdělání a zdrav. péčí, kvalitou a dostupností infrastruktury a služeb, stavem životního prostředí, polit. uspořádáním a podobně. 

čti více

AIDS

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:15 | 0 komentářů | Přečteno: 2575 krát

Před dvaceti lety bylo ve Spojených státech poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které se rozšířilo z Afriky a dostalo název AIDS. O tři roky později byl objeven původce onemocnění - virus HIV, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti člověka. V současné době se odhaduje, že ve světě je více než 42 miliónů lidí HIV pozitivních, či dokonce již nemocných AIDS.

čti více

Všeobecná deklarace lidských práv

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:09 | 0 komentářů | Přečteno: 3184 krát

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej.
Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948.

čti více

Ústava

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 16:07 | 0 komentářů | Přečteno: 2980 krát

Ústava je nejvyšší zákon státu. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony, všechny ostatní právní předpisy, zákony, nesmějí být v rozporu s ústavou, ani s ústavními zákony. V opačném případě tyto rozpory řeší ústavní soud ČR. (Případ z praxe: ústavní soud několikrát opakovaně zrušil zákon o regulaci nájemného, protože byl v rozporu s ústavou ČR.) Ústavy demokratických právních států obvykle ustanovují

čti více

Skinheads

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2409 krát

Skinheads jsou v současnosti často probíraným tématem. To co nejvíce a neblaze proslavuje tuto skupinu je především násilí a propagace fašismu a rasismu. Tento referát je o vzniku Skinheads o jeho původních myšlenkách a o tom v co se Skinheads změnily. Někdo se domnívá, že jde o frustrované mladíky, kterým prostě chybí láska a přízeň okolí, jiní si pletou skiny s “pankáči" nebo mezi nimi pro jistotu vůbec nerozlišují.

čti více

Rodina

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:54 | 2 komentářů | Přečteno: 5667 krát

J. Hajnal (1965) rozlišil dva základní historické modely rodiny – severozápadní a jihovýchodní, které se podle něj stabilizovaly někdy počátkem 16. století. Dělící hranici přitom vymezil mezi Terst a St. Petersburg, což znamená, že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy a Slovenska.

Pro severozápadní model, kam tedy patřily i Čechy a větší část Moravy, byly typické tyto znaky

čti více

2

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !