Filozofie

Postmoderní filozofie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:12 | 0 komentářů | Přečteno: 1354 krát

V současném světě je velmi složité se orientovat ,kde hledat pevný bod,v co doufat v co věřit.Staré odpovědi nás už neuspokojují .Nové, obecně platné hodnoty lze těžko nalézt.
Leitmotivem doby se stala relativita,která vyjadřuje proměnu vědy i doby.Vědu 20.stol.charakterizuje změna paradigmatu.Moderní věda se stává vícealternativní.I filozofie 20.stol.má mnoho filozofických přístupů.Změny jsou i v politických ideích ,reži

čti více

Milétská škola

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:05 | 0 komentářů | Přečteno: 3090 krát

Osnova:
1.Úvod a) Lokalizace
b) Historie Mílétu
2.Stať c) Thálés z Mílétu
d) Anaximandros
e) Anaximenés
3.Závěr f) Hodnocení
4.Použitá literatura

Mílétská škola získala svůj název podle města Mílétu v Malé Asii. Město Mílétos lat. Miletus se nacházelo na jihozápadním pobřeží Malé Asie. Založil ho v 11. stol. př. n. l. M&

čti více

Protest a protestantské církve

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1393 krát

Reformace a) Obecně obnova či návrat k původní, údajně čisté, biblické, podobě církevního života. Reformní snahy provázejí celé křesťanské dějiny; jejich cílem je odstranit deformace v učení a praxi církve; b) v užším smyslu první reformace ve středověku (valdenství, husitství) a druhá reformace, spjatá se jmény M. Luthera a J. Kalvína. Tato reformace se opírá o společné principy: a) Sol

čti více

Epikureismus

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:55 | 0 komentářů | Přečteno: 1503 krát

3.-4. století př. Kr.); epikurejec = člověk, který usiluje o pohodlí a požitkářský život

Zakladatel: Epikuros, škola "Zahrada Epikurova", první škola do níž mohly ženy

Etická pravidla:

klid = ataraxia - stav bez bolesti duše i těla - jsme vyrovnaní

stupnice slastí:

přirozené, nutné (jídlo)

přirozené, nenutné (manželství

čti více

Patristika

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:53 | 0 komentářů | Přečteno: 2474 krát

V období tomto (1. — 8. st. n. l.) formovala se ideologie křesťanská, jakož i základní dogmata křesťanská…

Gnostikové (gnose = řec. poznání) — snaha propojit křesťanství s mimokřesťanskými prvky; nejrozmanitější a nejvíce mystický jev duchovních dějin, vycházeli z Judaismu a Orientu, objevují se prvky islámu, převažuje mystično

Apologeté — obhájci „pravé“ kř

čti více

Anarchismus

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:52 | 0 komentářů | Přečteno: 2432 krát

Anarchismus je heterogenní ideologie a politický směr; odmítá státní moc, formální organizaci a právní řád, hlásá neomezenou svobodu jednotlivce. Radikální anarchismus požaduje a často používá k dosažení svých cílů násilných prostředků. Některé teroristické skupiny (většinou levičácké) jsou anarchismem ideově inspirovány.
(Encyklopedický slovník)
Anarch

čti více

Antická filosofie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:51 | 0 komentářů | Přečteno: 1715 krát

Úkol č. 1 b): Srovnejte dva směry helénistického období.

a) STOIKOVÉ 
Jsou to představitelé filozofického učení, které vzniklo koncem 4. století před n. l. v lůně helénistické kultury v souvislosti s rozšířením kosmopolitních individualistických názorů a s rozvojem techniky založené na matematických znalostech. Hlavními představiteli této školy jsou ve 4. - 3. Stol. před naší

čti více

Německá klasická filozofie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:50 | 0 komentářů | Přečteno: 1364 krát

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE – 80 léta 18. století – poč. 30 let 19. století. 
Johann Gottfried Heider – Zajímal se hlavně o dějiny, tvrdil že vývoj dějin není nahodilí a člověk, že je ovlivněn přírodou. Jeho myšlenky podpořili u nás národní obrození. 
Imanul Kant – Žil v Královci (východní Prusko). Působil jako univerzitní profesor a podporoval u žáků tvůrčí myšlen&iacut

čti více

Fašišmus,komunismus a socialismus

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 16:48 | 0 komentářů | Přečteno: 2165 krát

FAŠISMUS
Je s podivem, co všechno lidé nespojují s fašismem. Mnohem závažnější je ale skutečnost, že jej ani neumějí správně definovat. To nejen vede k výrokům typu "Každé násilí je fašismus" apod., ale samotné smíchání ideologií nacismu a fašismu a jejich zjednodušení vede k tendencím považovat za hlavní projev těchto politických směrů jejich rasistické a

čti více

Helénistická filozofie

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:45 | 0 komentářů | Přečteno: 1801 krát

(4. p. K. - 529 - uzavřeny císařem Justiniánem antické školy)

1. stoicismus

2. epikureismus

3. skepticismus

 

přechod od otázek přírody a celospolečenské tematiky k problematice jednotlivce

STOICISMUS

název od athénského zdobeného sloupořadí (stoá), kde se procházeli a hovořili

a/ stará stoa - Zénón Mladší z Kit

čti více

3

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !