Filozofie

Pokus o interpretáciu práce Mimo dobra a zla

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:45 | 0 komentářů | Přečteno: 1539 krát

Pokus o interpretáciu diela Friedricha Nietzscheho Mimo dobra a zla s dôrazom na problematiku "pravdy".

" Mnohem závažnejší problémy než filosofové
nám sdělují spisovatelé a básníci."
Richard Rorty

V tejto seminárnej práci nepôjde o vyčerpávajúci výklad neskorého diela Friedricha Nietzscheho. Pokúsim sa naznačiť súvislosť chápania pravdy v neskorej filozofii Frie

čti více

Descartes – substance, Leibniz – monáda

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:44 | 0 komentářů | Přečteno: 1376 krát

René Descartes
Zakladatel novověké filozofie, matematik, obrovská kapacita, zván po celé Evropě, vzdělán v Jezuitské koleji, žije ve společnosti, je uctíván a obdivován, později se stáhne do soukromí a nikdo o něm neví-1649 – pozván královnou do Švédska, aby pohovořil o své filozofii ale zamřel (buď změnou klimatu, nebo byl zavražděn). Přes 20 let žil v Holandsku (je svobodné, bez cenzury), Jeho přítel M

čti více

Filosofický vývoj pohledu na člověka

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:38 | 1 komentářů | Přečteno: 1912 krát

1)Předsokratikové
Milétská škola
Anaximandros – člověk se narodil z živočichů jiného druhu

Pythagorejci
Pythagoras – jediný cíl lidského života – studium matematiky a filosofie

Elejská škola
Xenofanes – Ne bozi jsou velcí, ale lidé. Znalosti člověku nedal bůh, ale sami si je lidé dobyli prací.

Empedokles – vývoj organismů – nejprve rostliny, pak zví

čti více

Adam Smith

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:37 | 0 komentářů | Přečteno: 2499 krát

Adam Smith (pokřtěn 5. června 1723 Kirkcaldy ve Skotsku – 17. července 1790 v Edinburghu) byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství.

Těžištěm jeho díla je kniha zkráceně zvaná Bohatství národů (Wealth of Nations, plným titulem An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776; česky Pojednání o podstatě a původu bohatství národů SNTL 1958 ve dvou svazcích a Liber&

čti více

Předmět filosofie a význam pro člověka

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1815 krát

-z řec. filein=milovat + sofia=moudrost láska k moudrosti
filosofem se poprvé nazval Pythágoras – ze skromnosti se nechtěl nazvat „sofos“ – moudrým
-filosofie = univerzální nauka o celku všeho jsoucího, o bytí světa a existenci člověka, o jeho poznávání
pravdy a mravním jednání
-zdroj fil.: údiv, zklamání, strach, obavy z něčeho
-u otázek není zpětně ověřitelná jejich p

čti více

Islám jak ho neznáme

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:32 | 1 komentářů | Přečteno: 3241 krát

Část 1 – Hlavní náboženství - ISLÁM

ISLÁM je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství. 
Vznikl v historické době a o okolnostech jeho vzniku máme spolehlivé 
historické prameny. Už dávno to není nějaké "divné náboženství" lidí 
někde v poušti - muslimové žijí také mezi námi a jejich počet r

čti více

Ideologie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:22 | 0 komentářů | Přečteno: 1648 krát

Soustava názorů a teorií , které se soustředí na problematiku společnosti 
Fce. - vysvětlující
hodnotící(vyjadřuje žebříček hodnot)
orientační(příslušnost ke skupině)
programová
vznik pojmu ideologie- z doby osvícenství(měli snahu ovlivnit veřejné mínění)
v dem. Státech existuje více ideologií-některé jsou podporovány a jiné je snaha odstranit.
ty

čti více

Luciaus Annaeus Seneca

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:18 | 0 komentářů | Přečteno: 1718 krát

Luciaus Annaeus Seneca mladší (4 př. Kr.- 65 po Kr.) se narodil ve Španělsku v Córdobě v proslulé rodině rétora Marka Annaea Seneky. Byl nejvýznamnější ze stoiků starověkého Říma a následovník proslulého řeckého stoika Posedónia. Pocházel z jezdeckého stavu, což byl druhý privilegovaný stav po stavu senátorském. Jezdci museli mít mění minimálně ve výši 400 000 sesterciů, avšak nejd

čti více

Čínská filozofie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:16 | 0 komentářů | Přečteno: 1456 krát

Již v době 3 000 př. Kr. se objevují nejstarší mýty, sepsány však byly až o tisíciletí později (2 000 př. Kr.). V pramenech objevujeme dva základní principy: "šang-ti" (univerzum, vládce, síla, ovládá tento svět) a "tchien" (oduševnělá příroda, plná démonů). Uctívají zemřelé předky, věří dokonce v komunikaci s mrtvými.

Základní rysy čínsk&eacut

čti více

Benedikt Spinoza, Gottfried Leibniz

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:14 | 0 komentářů | Přečteno: 1511 krát

Benedikt Spinoza, Gottfried Leibniz
Benedikt /Baruch/ Spinóza – 17. st.
Holanďan, žid, konflikty s židovskou obcí, vyhnán, opouští Amsterodam a žije na venkově
Etika /vyšla po jeho smrti/ - co nejmenším počtem slov vyjadřuje velký obsah, stručný, jasný, náročné na čtení
Substance = příroda = Bůh /panteismus/
„deus sive natura“ bůh, čili příroda
Kde je příčina pohybu? Substance je př&iacut

čti více

2

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !