Ideologie

Autor: Jana Malá | 15.9.2010 17:22 | 0 komentářů | Přečteno: 1695 krát

Soustava názorů a teorií , které se soustředí na problematiku společnosti 
Fce. - vysvětlující
hodnotící(vyjadřuje žebříček hodnot)
orientační(příslušnost ke skupině)
programová
vznik pojmu ideologie- z doby osvícenství(měli snahu ovlivnit veřejné mínění)
v dem. Státech existuje více ideologií-některé jsou podporovány a jiné je snaha odstranit.
ty je třeba rozeznávat a vyhýbat se jim.
Liberalismus
Libertas – svoboda /vznik v ang. 17. Stol
Ústřední hodnotou je svoboda jedince svoboda od autorit (stát církev)nestaví však hranice jednání a člověk
a chápe jako sobce pro , kterého je důležitý jen vlastní prospěch. Stát zajišťuje obranu proti vnějším útokům a vnitřní pořádek.
Liberální koncepce se zabývají ochranou osobnosti a spol. a ekonom. Systému .Je zaměřen na odstraňování b
ariér podnikání(snižování daní,antimonopolní zákony) méně se zabývá soc. dopadem.-nezaměstnanost 
Konservativismus
Conservare-zachovávat /vznik v ang. Reakce na osvícenství a lib.
Reakce na chaoz po fr. Revoluci.je založen na zachovávání hodnot a osvědčených principů.
V 19.st. byl namířen proti lib. a dem. (ohrožuje stabilitu masovostí politiky).dnes přebírá prvky lib.
Tzn . lib. Názory na ekonomiku a stabilní polit. systém a právní řád(Teacherismus,Reganismus)
Socialismus a Komunismus
Založené na úplné rovnosti a soc. spravedlnosti .odsuzují kapitalistický ekonom. systém a lib.
Chtěli odstranit vykořisťování lidí. Názory na společenskou rovnost se vyskytovali již od středověku a jsou
Nazývány utopickými názory.v 19.st. se touto myšlenkou zabývali K.MARX a B.ENGELS dospěli k názoru,
Že vykořisťování lze odstranit pouze tím ,že se výrobní prostředky stanou společným majetkem ,
Dělnická třída zvítězí v soc. revoluci ve které svrhne vládnoucí kapitalisty a zestátní výrobní prostředky.
Od 90.let 19.st. se marxismus rozdělil na dva směry-socialismus-předpokládá ,že formou reforem a konpromisů
Lze zlepšovat postavení středních a nižších vrstev 
Společnosti
-komunismus-trvá na socialistické revoluci ,diktatůře proletariátu
a vedoucí úloze kom. Str.
Fašismus
Fascio-svazek
Zdroje-názory na stát jako silný organizovaný celek,neomezené moc vladaře,elita-skupina odborníků podporující vladaře
je proti lib. a dem. ,něm. Fašismus pojal i prvky nacionalismu a rasismu,oslovuje-horní vrstvy(Frankismus ve špaň.)
-střední -„-(Hitlerismus)
-nižší (Perónismus)
Nacionalismus
Nacio-národ 
Je přesvědčen o výmečnosti vlastního národa .národní cítění začíná v fr. V době revoluce a v 19.st. v něm. a ital.
Národní hnutí usiluje o sjednocení národa s područí národa jiného.snaha obou směrů vytvořit národní stát 
Opírají se o společný jazyk,tradice,zvyky.V existujících národních státech se národní hnutí projevuje reformními
Změnami(Švédsko)

Hodnocení: 2.2/5 (24 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !