Dějepis

František Palacký

Autor: Tom Lexís | 17.12.2009 18:16 | 3 komentářů | Přečteno: 5951 krát

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice – 26. května 1876 Praha) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. 

čti více

Káně lesní (Buteo buteo)

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:35 | 0 komentářů | Přečteno: 2018 krát

„Vijé, vijé, vijé“ To je mňoukavý hlas, který vydává středně velký (57 cm) a poměrně těžký (0,55-1,2 kg) dravec s krátkým ocasem a křídly s rozpětím až 130 cm. Jeho zbarvení je velmi různé, od tmavě hnědé až po téměř bílou. Většina kání má bíle zbarvenou hlavu, břicho a spodní stranu křídel. Káni lesní je možné zahlédnou v Asii severně od Himaláje, na Azorských, Kanárských či Kapverdských ostrovech, v Japonsku nebo v Evropě.

čti více

Jan Amos Komenský

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:34 | 1 komentářů | Přečteno: 6808 krát

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu tamnějšímu mlynáři Martinu Komenskému.Ve dvanácti letech osiřel a o rok později začal studovat na Přerovském gymnáziu, kde přijal i biblické jméno Amos. Nadaného žáka si všiml šlechtic Karel starší ze Žerotína, který podporoval Komenského i na studiích v Herbornu a Heidelbergu. Po návratu do vlasti se stal správcem školy ve Fulneku .

čti více

Inkové

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:33 | 0 komentářů | Přečteno: 3203 krát

Počátky dějin
Je téměř nemožné rekonstruovat rané dějiny tohoto státu. Jestliže nějaký kmen nebo nějaké společenství dosáhne světovlády, jsou nejčasněji dějiny vzniku a počátky napsány znovu. Tato revize může spočívat v tom, že se zveličuje primitivnost, zaostalost a bída raných dob, aby více vynikla důležitost cesty vzestupu. Úsilí o komunitu může vést rovněž k tomu, že je původní společenství pojímáno jako kapesní

čti více

Chodské povstání - Jan Sladký Kozina

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:31 | 1 komentářů | Přečteno: 4768 krát

Kozina byl po bitvě na Bílé hoře vlastníkem Chodského panství, jako účastník povstání popraven.Chodové jsou prodáni Lamingerovi(Lomikar) jako úplný dědičný majetek za 56.000 zlatých. Nový pán neuznal jejich svobod a privilegií a nakládal s nimi jako s lidem poddaným. [Chodové], do té doby nekatolíci, jsou násilně na katolickou víru obracení, museli odevzdat zbraň i prapor a jsou donuceni k robotám.

čti více

Reinhard Heydrich

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:29 | 0 komentářů | Přečteno: 3408 krát

Reinhard Heydrich se narodil 7. 3. 1904 v Halle nad Saalou. Zde vystudoval reformní gymnázium a již v 16-ti ukázal, kterým směrem bude řídit své kroky. Po I. Světové válce vstoupil do sboru "Halle." Za což byl později kritizován Himmlerem. Protože tento spolek propagoval komunistické ideje. Pak se dal k námořnictvu. V roce 1926 je námořním důstojníkem a za dva roky je už nadporučíkem.

čti více

Gotika

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:28 | 1 komentářů | Přečteno: 4157 krát

Umění středověku, jediný sloh, který nevychází z antických vzorů. (V Čechách polovina 13. – konec 15. století.)

Křesťanství tvořilo i nadále duchovní základ celé středověké kultury, ale pojetí různých otázek se postupně měnilo. Každodenní starost o spásu vlastní duše provázela středověkého člověka celým životem. Nyní však již nestačila jen znalost církevní

čti více

František Josef I.

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:27 | 0 komentářů | Přečteno: 3180 krát

František Josef I. Habsburský
(18.8.1830-21.11.1916)
"Císař, který byl nejdéle na rakouském trůnu"

František Josef I. Habsburský, předposlední císař rakouský a český a uherský král, panovník, který je na císařském trůnu neuvěřitelných šedesát osm let, přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni jako syn Žofie Bavorské a arcivévody Františka Karla, bratra rakouského císaře Ferdinanda I. 

čti více

Eneolit

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:25 | 0 komentářů | Přečteno: 1938 krát

Eneolit neboli pozdní doba kamenná (5000př. n.l - 3000př. n. l)-někdy se tomuto období říka doba měděná, nebo chalkolit. Eneolit je charakterizován orbou se zápřahem, měděnými nástroji, vozy, hlubinou těžbou kamenných surovin, dálkovou těžbou (sůl, jantar, měď...). Vznikala zvláštní vrstva řemeslníků, kovolitců, kovotepců a kněžích. Pro eneolit jsou tipické megality.

čti více

Elektřina

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:24 | 0 komentářů | Přečteno: 1807 krát

Když v roce 1750 italský lékař Luigi Galvani (1737 – 1798) pitval žábu, všiml si,že sebou trhala, jestliže se dotkl skalpelem nervů v její noze. Galvani usoudil, že ve svalech žáby je elektřina,a proto prováděl další experimenty. Zanedlouho se o události doslechl jiný Ital – Alessandro Volta (1745 – 1827). Volta s Galvaniho názorem na původ elektřiny u žáby nesouhlasil. V roce 1800 oznámil, že nalezl nový zdroj, který elektřinu vytvářel nepřetržitě (na rozdíl od leydenské láhve, která se po vybití musela znovu nabít). 

čti více

2

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !