Eneolit

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:25 | 0 komentářů | Přečteno: 2025 krát

Eneolit neboli pozdní doba kamenná (5000př. n.l - 3000př. n. l)-někdy se tomuto období říka doba měděná, nebo chalkolit. Eneolit je charakterizován orbou se zápřahem, měděnými nástroji, vozy, hlubinou těžbou kamenných surovin, dálkovou těžbou (sůl, jantar, měď...). Vznikala zvláštní vrstva řemeslníků, kovolitců, kovotepců a kněžích. Pro eneolit jsou tipické megality.
V 5. a 4.st př.n.l. dochází k pokroku ve výrobě potravin, ke změně ve způsobu života i ke značnému pohybu obyvatelstva, což se projevuje i ve značné pestrosti archeologických kultur.
Rozdíl mezi Evropou a Mezopotámií: V Mezopotámii spěl vývoj rychleji kupředu. Zavodňování polí a teplé podnebí přinášely bohaté úrody obilí, počet obyvatel tak mohl stoupat. Ve větších opevněných obcích se obyvatelstvo začalo dělit na řemeslníky, kněží, úředníky a vojáky. K náboženským obřadům sloužily svatyně, později i chrámy. Vznikala první města a městské státy. V Evropě nebyl sice vývoj tak rychlý, ale i zde docházelo ke změnám oproti dřívějšímu životu.
K náboženským obřadům sloužily hrubě opracované kameny, nebo jiné stavby. Všechny tyto kamenné památníky se označují jako megality.
Mezi vynálezy této doby patřilo: oradlo se zapřaženým dobytkem - došlo ke zlepšení kypření půdy. Dobytčata později táhla až čtyřkolé vozy. Zemědělcům se podařilo vypěstovat o něco více obilí, než spotřebovali, takže někteří muži a ženy se mohli věnovat jiným činnostem - mluvíme o tzv. dělbě práce.
Hlavní výrobní činnosti vykonávali muži. Orali a starali se více o dobytek, který byl nyní důležitou pracovní silou. V nebezpečí se všichni muži stávali bojovníky. Vedoucí postavení zaujímaly stařešinové nebo náčelníci, kteří stáli v čelech kmenů. Vznikla patriarchální společnost v níž se snížila náboženská úcta k matkám. Ženy však byly stále rovnoprávné s muži.
Na konci pozdní doby kamenné, ve třetím tisíciletí př.n.l., se hovořilo ve většině evropského území indoevropskými jazyky, i když jejich podobu neznáme. Byly to jazyky, z nichž se v následujících obdobích vyvinuly prajazyky dnešních evropských národů.

ENEOLITICKÁ KULTURA

Objev slitiny mědi a cínu znamenal převrat nejen v praktickém životě, ale také v umění. I zde se setkáváme s různými kulturami:
kultura únětická: z této kultury jsou známé kostry skrčenců z Únětic u Prahy.
kultura mohylová: hlavním znakem je budování rozměrných konstrukcí (mohyl) nad hroby význačných jedinců.
kultura lidu popelnicových polí: společným znakem je spalování nebožtíků a ukládání jejich popela do uren a popelnic.
knovízská kultura: žárové hroby spolu s kostrovými pohřby. Dle pohozených a vykloubených kostí se usuzuje kanibalismus.

Megalitická architektura: jedná se o velké kamenné bloky rozeseté po celé západní Evropě, místy i v severní Africe, Indii, Oceánii. Patří sem ty nejstarší z nich. Dodnes neznáme jejich tvůrce a smysl těchto staveb pouze odhadujeme: jednalo se o kultovní místa, observatoře, posvátná obřadní místa. „Představíme-li si, že některé kamenné bloky jsou vysoké až 23m a že mnohé desky, jež byly vyzvedávány do výšek, váží i přes 10tun, musíme sklonit pomyslný klobouk, před takovým výkonem."(4) máme tři základní typy megalitů:
menhiry - vysoké kamenné bloky volně stojící v přírodě, někdy vytvářejí celé kamenné aleje. U nás stojí největší menhir u obce Klobuky u Slaného (3,5m). u nás se nachází celkem 23menhirů, oproti tomu ve Francii jich je přes 8000. Největší menhir na světě pocházel z Bretaňe, ale byl rozdrcen bleskem (výška23m, váha 348tun). Ve francouzském Carnacu v Bretani jsou tyto menhiry uspořádány do paralelních mnoho set metrů dlouhých řad
kromlechy - kamenné kruhy, které jsou astronomicky orientované. Pravděpodobně byly kdysi kultovně-náboženským střediskem pro celý kraj. Dva vztyčené kamenné bloky byly většinou spojovány třetím kamenným překladem, vznikal tzv. trilit. Bylo spočítáno, že nejznámější megality ve Stonehenge (Anglie) mají v sobě zakódováno přes 7100 astronomických směrů (např. půdorys je orientován tak, aby osa procházela bodem, v němž vychází slunce v nejdelší den roku.). Kromlechy mohly být jakousi svatyní kultu Slunce, ale současně mohly sloužit jako kalendář (Stonehenge), protože v den jarní rovnodennosti paprsek vycházejícího slunce dopadal přesně na oltář a ohlašoval počátek jarních zemědělských prací.
dolmeny - místa vysloveně pohřebního charakteru. Dolmeny jsou dva velké kameny překryté třetím. Tyto dolmeny bývali dva až tři pohromadě a tvořily tak hrobku významného muže. Často na ně byla navršena zem, takže tvořily pahorek (tumulus).
Megalitické stavby nacházíme v celé Evropě, i u nás na Slánsku a Rakovnicku a dokonce i v Praze v Dolních Chabrech (Pastýř).

„Stará prvobytně pospolná občina, která existovala statisíce let, byla první formou organizace lidské společnosti. Během její existence položil člověk základ k pokroku v oblastí hmotné a duchovní kultury, osídlil témě celou zeměkouli a osvojil si velkou část naší planety vhodnou k životu.
I přes velké úspěchy lidstva probíhal vývoj společnosti v této době neobyčejně pomalu. Často ani během života mnoha pokolení nedocházelo k nějakým význačným změnám. V průběhu mnoha tisíciletí je pro rodové společnosti charakteristická nevyvinutý výroba a neobyčejně nízká úroveň vývoje výrobních sil. Ve vědomí pravěkého člověka zaujímaly značné místo fantastické představy, které odrážely jeho bezmocnost v boji s přírodou."(5).

Hodnocení: 2.6/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !