Zeměpis

TROPY

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1787 krát

Téměř 40% zemského povrchu leží v tropické zóně mezi obratníky. Vzduch se zde neustále otepluje, stoupá vzhůru a v podobě antipasátů vane směrem k obratníkům. V nižších výškách pod antipasáty také pravidelně vanou pasáty – od obratníků k rovníku. Rotace Země pasáty stáčí, a tak se tvoří klimatické rozdíly mezi západem, středem a východem kontinentu. Podnebí je ovlivňováno i sezónními monzuny a mořskými proudy.

čti více

Ukrajina

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:01 | 0 komentářů | Přečteno: 1982 krát

Ukrajina leží při severním pobřeží Černého moře,na východě a severovýchodě sousedí s Ruskem,na severu s Běloruskem,na západě s Polskem,Slovenskem a Maďarskem a na jihozápadě s Rumunskem a Moldavskem.

PŘÍRODNÍ POMĚRY:

Ukrajina je prosulá svou stepní krajinou formací:tvoří ji stovky kilometrů mírně zvlněného terénu,který omezují pouze při západní hranici se Slovenskem a Rumunskem středohorské Karpaty.Další hory představují již nevysoké ,ale od moře strmě se zvedajcí vápencové a skalnaté Krymské hory(až 1500m vysoké),které lemují celé jižní pobřeží poloostrova Krym.

čti více

Velká Británie

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:58 | 4 komentářů | Přečteno: 3744 krát

Název státu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Reliéf krajiny


Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evropské pevniny, od které je odděluje plytké šelfové moře, hluboké 50 až 100m. K oddělení došlo pravděpodobně ve čtvrtohorách. Reliéf krajiny je výsledkem působení ledovců. Povrch Británie je možné pomyslnou čarou vedenou od ústí řeky Tyne na severovýchodě k ústí řeky Exe na jihozápadě rozdělit na nižinnou část dosahuje výšky do 300m.

čti více

Vodstvo Afriky

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:56 | 0 komentářů | Přečteno: 2176 krát

Nejdelší řeka Afriky je NIL(2. na světě). DÉLKA:6 671 KM. Vzniká soutokem Bílého a Modrého Nilu.Modrý Nil pramení v jezeře Tana (Etiopská vysočina). Bílý Nil pramení ve Viktoriině jezeře. Na Nilu leží Asuánská přehrada (Asuánská přehrada je 3 600 m dlouhá, šířka základny je 980 m, 40 m na hřebenu a 111 m vysoká. Obsahuje 43 milionů m³ materiálu.

čti více

Východní Morava

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:54 | 0 komentářů | Přečteno: 1470 krát

Východní Morava hraničí se Slovenskou republikou.Státní hranice prochází horninami bílé Karpaty a Javorníky.Bílé Karpaty byly pro svůj zachovalý přírodní ráz vyhlášený chráněnou krajinnou oblastí.Vrchovinný až pahorkatinný reliéf s oblými pískovcovými hřbety oddělenými protáhlými údolími má Vizovická vrchovina.Na jihoZápadě se sklání do Dolnomoravského úvalu.Sever oblasti zaujímá vyšší Hostýnsko-vsetínská hornatina,rozdělená hlubokým údolým Bečvy.

čti více

Zeměpisné rekordy ČR

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:52 | 0 komentářů | Přečteno: 2206 krát

nejvyšší bod: Sněžka, 1602 m n. m.

nejnižší bod: hladina řeky Labe na hranicích

s Německem u Hřenska,

116 m n. m.

čti více

5

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !