Právo

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 21:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2301 krát

Právo - soubor norem,které vydává stát v písemné formě.Tyto normy jsou závazné pro jednotlivce i spole-

čnost jako celek.Zachování těchto norem je garantováno st. autoritou.Soubor chování,jimiž se řídí 

lidská společnost.

- Státem vytvořené /systém příkazů,pravomoc tyto příkazy dávat,mít prostředky vynutit právo/

Státem nevytv

čti více

Dohoda o výpůjčce do zahraničí ve smyslu paragrafů 659 - 662 Občanského zákoníku České republiky

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 21:50 | 0 komentářů | Přečteno: 1149 krát

mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem.

1. 28458xjc19hni7u 

Půjčitel svěřuje vypůjčiteli předměty uvedené v příloze této smlouvy pod pořadovými čísly 1.......... v celkové pojistné hodnotě ...............

Pro výstavu:

Konanou v:

Datum výstavy: jn458x8219hnni 

Výpůjční lhůta:

vypůjčené předměty mohou být užity vypůjčitelem výhradně k vý&sca

čti více

Značka výrobku

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 19:11 | 0 komentářů | Přečteno: 2170 krát

- má význam pro výrobce, obchodníka i spotřebitele (odlišuje výrobek od konkurence)
- je zárukou kvality
- měla by mít odlišující schopnost
- jméno značky by mělo být krátké, snadno vyslovitelné a zapamatovatelné

čti více

8

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !