Živnostenské podnikání a jeho právní úprava

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:09 | 2 komentářů | Přečteno: 3830 krát

ŽIVNOST = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.

Soustavná – prováděná nepřetržitě nebo jednorázově opakovaně po delší období
Samostatně - není nikomu podřízen, není řízen
Vlastní jméno - podnikatele může zvolit obchodní jméno - zapíše se do živnostenského rejstříku a pak pod ním obchoduje (může to být i vl. jméno)
Vlastní odpovědnost - vlastní riziko, zodpovídá za ztráty a závazky
Zisk - (vylučuje nadace) cílem je mít zisk, ale být nemusí
Dodržení podmínek živnostenského zákona - každý občan může podnikat (provozovat živnost), musí se při této živnosti řídit živnostenským zákonem

Podmínky živ. zákona:
a) všeobecné (všechny živnosti)
§ věk ³ 18 let - právní způsobilost lze nahradit odpovědným zástupcem
§ trestní bezúhonnost - nesmí být trestán ve stejné oblasti jako chce podnikat
§ nesmí být odsouzen na 1 a více roku nepodmíněně za jakýkoliv trestný čin
§ nemá nedoplatky vůči státu

b) zvláštní
jen pro určité živnosti, které jsou přesně vyjmenovány v zákoně, týkající se vzdělání nebo praxe pro určitou živnost

Živnostenský zákon vyjmenovává činnosti, které nemohou být živností. Např. lékaři, advokáti, notáři

Registrování živností podle požadavků na kvalifikaci:
§ ohlašovací
§ koncesované registrování živností

a) ohlašovací
§ řemeslné - jsou přesně vyjmenovány v zákoně, je třeba mít vzdělání získané ve škole, někdy i praxi
§ vázané - jsou také přesně vyjmenované v zákoně, je třeba získat kvalifikaci jinak než školním vzděláním (kurs, školení), někdy i praxi Např. horský průvodce
§ volné - nejsou v zákoně uvedeny, žádné zvláštní podmínky

b) koncesované
je třeba zvláštní povolení od státu, bez povolení nemůže začít podnikat (až při jeho obdržení). Koncese = koncesní listina. Např. vše, co se týká střeliv, hubení škůdců, jedy, výbušniny... jsou přesně vyjmenovány v zákoně

Podle předmětu podnikání:
§ obchodní - nákup za účelem dalšího prodeje i ubytovací činnosti a cestovní kanceláře
§ výrobní - výroba, doprava vlastních výrobků, pronájem vl. výrobků, prodej vl. výrobků
§ poskytující služby - oprava, přeprava, činnosti uspokojující potřeby člověka

Postup při založení živnosti

Ohlašovací živnost
1. získat formulář o ohlašovací živnosti na živnostenském úřadě
2. k vyplněnému formuláři se přiloží:
§ výpis z rejstříku trestů
§ doklad z finančního úřadu (že nejsou nedoplatky vůči státu)
§ pokud je požadováno vzdělání, tak doklad o vzdělání – výuční list, certifikát
§ pokud je požadována praxe – doklad o vykonávané praxi
§ musí prokázat, že bude kde podnikat – nájemní smlouva nebo vlastnictví nemovitosti
3. začne podnikat
4. živnostenský úřad do 15 snů pošle živnostenský list
5. živnostník zaplatí 1000 Kč
Koncesovaná živnost
1. na živnostenský úřad podat žádost o provozování koncese spolu s:
§ výpis z rejstříku trestů
§ doklad z finančního úřadu (že nejsou nedoplatky vůči státu)
§ pokud je požadováno vzdělání, tak doklad o vzdělání – výuční list, certifikát
§ pokud je požadována praxe – doklad o vykonávané praxi
§ musí prokázat, že bude kde podnikat – nájemní smlouva nebo vlastnictví nemovitosti
2. živnostenský úřad má 60 dní, aby posoudil žádost o koncesi (vyjednává žádost tak dlouho, protože ji projednává s příslušným státním orgánem)
3. pokud se ŽÚ rozhodne povolit, zašle koncesní listinu
4. živnostník zaplatí 2000 Kč
Společná ustanovení
§ do 30 dnů od získání živn. listu nebo kon. listiny je nutno se zaregistrovat na FÚ, který přidělí daňové identifikační číslo – DIČ pro potřeby placení daní (hl. daně z příjmů, ale také silniční aj.)
§ do 8 dnů od zahájení činnosti nebo získání živnostenského listu (podle toho co je později) povinnost zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení jako osoba samostatně výdělečně činná – pro placení SP a ZP, nahlásit i počet zaměstnanců a v průběhu činnosti hlásit změny v zaměstnancích

Hodnocení: 2.7/5 (54 hlasů)

Komentáře (2)

Napsal: | 3.10.2010 12:54 | Odpovědět

JAK tam zduraznujete podmínky Živ. zakona a mate tam od 18 dal bych od 15 a BOD 4. 1500kč

Napsal: | 5.10.2010 10:10 | Odpovědět

Dobrý den, Děkujeme za upozornění, ale obecně je nám známo, že živnostenský list, je možný získat až při dosažení věku 18 let. Nicméně necháme to na pana Morávka. *YES*

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !