Filozofie

Filosofie

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:44 | 0 komentářů | Přečteno: 2135 krát

Antická filosofie - 6.-7.st.př.n.l. velký rozvij řeckého mořeplavectví a obchodu. Kupci a cestovatelé přinášeli do pobřežních měst vzdělanost, nejvíce v athénské oblasti, poznávali stará východní náboženství, začali si svět vysvětlovat jinak než ho vysvětlovala řecká mytologie, vytvářeli si své vlastní světové názory – co je svět, jak vznikl, kde vznikl, co je člověk a jaká je jeho úloha ve

čti více

Indická filozofie

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:43 | 0 komentářů | Přečteno: 1859 krát

Filosofie Staré Indie představuje myšlení pouze Indoárijců, tj. národa, který začal od roku 160 př. n. l. dobývat Indii od severu. Toto období se dá rozdělit do tří významných epoch:

Období Védské (zhruba 1500 - 500 př. n. l.)

Období klasických filosofických systémů (500 př. n. l. - 1000 n. l.)

Období základní čínské filosofie: konfucianismus, taoismus a mohismus

čti více

Marxismus

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:42 | 0 komentářů | Přečteno: 1836 krát

Vznikl ve 40. tetech 19. století jako reakce na neutěšenou situaci dělníků, pracujících v továrnách v Anglii. 19. století je poznamenáno průmyslovou revolucí a s tím vznik velkých podniků. Ty byly většinou vlastněny velkoprůmyslníky, což byla elitářská skupina obyvatel, vlastních obrovské finanční a majetnické základny. Docházelo k jevu zvanému vykořisťování, kdy si pouze malá skupina obyvatel dc

čti více

Platón

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:40 | 0 komentářů | Přečteno: 3586 krát

OSNOVA:
1) Platónův život
2) Platónova filozofie
3) pojetí idejí
4) Platónova díla, Platónův ideální stát
5) novoplatónizmus

Platón
(427 - 347 př. n. l.)

Tři největší filozofové starověku byli Sókratés, Platón a Aristotelés a každý z nich svým způsobem poznamenal evropskou civilizaci. Tvoří v historii filozofie předěl nejen časový, ale

čti více

Která víra je pravdivá?

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:38 | 0 komentářů | Přečteno: 1432 krát

Již od pradávna lidé v něco věřili, byli to jejich bůžkové, ke kterým se modlili a kterým věřili, že jim pomohou.Později se polytheismus postupně přeměňoval na monotheismus.A tak tu bylo dva druhy lidí. Jedni věřili svým bůžkům, ale ti druzí mající svého jednoho boha se cítili být nadřazení a odmítali víru „prostších „ národů. Kde ,ale k tomu vzali tu odvahu? Možná v jejich knize , kterou jim seslal jejich Bůh , ř&

čti více

Platon a psychologie

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:33 | 0 komentářů | Přečteno: 1432 krát

PLATÓN
427- 347 př. n. l. 
· řecký filosof
· pocházel ze staré aristokratické rodiny
· žák filosofa Sokrata
· založil filosofickou školu Akademii

Jeho psychologické myšlenky vycházely z tzv. SVĚTA IDEJÍ (nepoznatelný; místo, kde jsou duše před vtělením.
· IDEA –dají se vnímat jen duševně
· Duše, která nejdokonaleji poz

čti více

Racionalismus a empirismus

Autor: Kamča Nová | 15.9.2010 16:32 | 0 komentářů | Přečteno: 1689 krát

Filozofie 17. a 18. století se obrací na gnoseologii (=noetika=adekvátnost lidského poznání), ustupuje ontologie. Dvě odpovědi:
Racionalismus
-filosofický směr, který chápe původ, povahu a platnost lidského poznání z rozumu (lat.ratio=rozum), rozum je aktivní, smysly přináší pouze materiál, rozum je zpracuje, vyvodí správné závěry. K tomu má rozum vrozené ideje (apriori).Pomocí nich správně po

čti více

4

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !