Dějepis

Československa po roce 1918

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:23 | 0 komentářů | Přečteno: 2271 krát

V průběhu první světové války v Čechách vládla neobyčejně sklíčená atmosféra. Česká společnost nepřijala rakouský stát za svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí nabízel jen perspektivu války. Je očividné, že k tomuto postoji přispělo také nepřátelské chování rakouských úřadů. V zásadě tolerantní Rakousko se dosti změnilo. Byl uzavřen parlament, demokratická práva byla omezena a na řízení státu získávalo stále větší vliv armádní velení.

čti více

Česká středověká šlechta

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:21 | 0 komentářů | Přečteno: 3051 krát

OBSAH :

1. Obsah………………………………………………………………..2
2. Úvod…………………………………………………………………3
3. Význam slova šlechta………………………………………………..4
4. Velká Morava………………………………………………………..5
5. Počátky české šlechty………………………………………………..6 - 7
6. Nárůst moci šlechty………………………………………………….7 – 9
7. Rozdělení šlechty………………….…………………………………9 - 13
8. z Pernštejna………………………………………………………….14
9. Úryvek z Dalimilovy kroniky ………………………………………15
10. Seznam použité literatury …………………………………………..16
11. Závěr……………………………………………………………….16

čti více

Božena Němcová

Autor: Tom Lexís | 16.12.2009 20:19 | 7 komentářů | Přečteno: 6386 krát

Zakladatelka novodobé české prózy. Ve 40. letech 19. století ve Vlastenecké společnosti v Praze zformovala své představy o národní literatuře a vlastním společenském uplatnění (básně Slavné ráno, Ženám českým).

U této velké české spisovatelky je jisté pouze datum jejího úmrtí, neboť jak její narození, tak i celý její život je zahalen tajemstvím.

čti více

Blaničtí rytíři

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:57 | 0 komentářů | Přečteno: 4493 krát

Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti.
Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné.

čti více

Bitva u Slavkova

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:38 | 0 komentářů | Přečteno: 3894 krát

Dne 2. prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrála jedna z nejvýznamnějších událostí evropských dějin 19. století a zároveň jedna z nejproslulejších bitev napoleonských válek - bitva u Slavkova. Nasazenými silami a počtem mrtvých a raněných se slavkovská řež stala na dlouhou dobu nejkrvavějším a největším válečným střetem v českých zemích.

čti více

Betlémská kaple

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:37 | 0 komentářů | Přečteno: 2972 krát

Založení Betlémské kaple v roce 1391 v místech, kde nyní již obnovena opět stojí, nebylo nahodilé, nýbrž došlo k němu dobře promyšlenou volbou. Zakladatelé měli na paměti, že první český kazatelský kostel musí býti vystavěn právě v této části Prahy, přímo v srdci království, na Starém Městě pražském, a v místě staré české kazatelské tradice.

čti více

Barokní architektura v Praze

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:35 | 0 komentářů | Přečteno: 1868 krát

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie. Sochařství a malířství charakterizují virtuózní dekorativní kompozice zdůrazňující vzrušení a pohyb.

čti více

Atentát na Richarda Heydricha

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:34 | 0 komentářů | Přečteno: 2837 krát

Atentát na Reinharda Heydricha (Operace Anthropoid) byl spáchán 27. května 1942 v Praze-Libni. Atentát provedli českoslovenští výsadkáři Josef Valčík, Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Jednalo se o ojedinělý diverzní atentát na představitele německých ozbrojených sil v průběhu celé II.

čti více

Alfred Nobel

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:33 | 0 komentářů | Přečteno: 2254 krát

Alfred Bernhard Nobel (21. října 1833 Stockholm – 10. prosince 1896 San Remo) byl švédský chemik, vynálezce dynamitu a zakladatel Nobelovy ceny. Je po něm pojmenován i chemický prvek nobelium.

čti více

Alexander Veliký (Makedonský)

Autor: Tom Lexís | 14.12.2009 19:31 | 0 komentářů | Přečteno: 1278 krát

Historie Alexandra začíná v možná v roce 359 př. Kr., kdy se k moci dostal král Filip II. Makedonský,který syna Alexandra připravil na jeho slavnou budoucnost, v roce 357, kdy si Filip vzal za manželku Olympii Moloskou, Alexandrovu matku,v r.356,

čti více

3

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !